Siirry sisältöön

Kampanjen Global Gateway

De miljardinvesteringar som EU mobiliserat öppnar upp nya affärsutsikter för finländska företag på utvecklingsmarknader.

Namibia mines Namibia mines

Målet med Finnpartnerships kampanj Global Gateway är att bistå allt fler finländska företag att kunna ta del av EU:s upphandlingar och investeringar på utvecklingsmarknader. I och med kampanjen byggs en skräddarsydd väg för företagen mot de affärsmöjligheter som öppnas upp i målländerna. Finnpartnership stöder företag i samarbete med utrikesministeriet, Finlands ambassader i Bryssel och utvecklingsländer samt Business Finland.

Finnpartnership har som mål att stödja cirka 15 finländska företag åren 2023–2024 så att de kan omfattas av EU:s projekt, till exempel genom egna pilot- eller referensprojekt. I genomförandet av projektet får företaget nytta av det penningstöd som Finnpartnership erbjuder, vars andel beror på projektets målland och företagets storlek. Storleken på kampanjprojekten är cirka 100 000–300 000 €.

Hur fungerar tjänsten

Nätverken Team Finland och Team Europe styr information från kommande projektmöjligheter inom EU till Finnpartnership, som paketerar informationen om projekten så tydligt som möjligt för företagen. Finnpartnership informerar om projekten i nyhetsbrev, på webbplatsen och i ansökningsverkstäder, samt i samarbete med andra Team Finland-aktörer.

Företagen tar vara på de möjligheter där projektlandet och sektorn erbjuder långvariga affärsmöjligheter, men där projektet kanske kräver utredningsarbete, referenser eller ett pilotprojekt för att kunna inledas.

Företaget ansöker om företagspartnerskapsstöd för att delvis (ofta till och med till största delen) finansiera projektets inledande skeden.

I samband med ett positivt beslut inleds en företagsspecifik och skräddarsydd rådgivningsprocess. Företaget får information om och stöd för hur de kan ansöka om att delta i EU:s upphandlingar och investeringar, till exempel hur de kan bli en del av lokala konsortier som konkurrerar om anbud, hur de kan bli underleverantörer eller anbudsgivare. Företaget får en kontaktkarta som förtydligar vägen. Vid behov får företaget vägledning i hur man till exempel i praktiken deltar i en anbudsgivning och får vid behov utbildning i anslutning till anbudsförfaranden.

För mer information:

Julian Blom

Global Gateway Project Lead

+358 (0)40 531 6537

Huong Phung

Regional Coordinator – Asia

+84 (0)385 268 293
Vietnam silta

Bekanta dig med projekt som stöds av EU

Flera stora projekt enligt EU:s Global Gateway-strategi har redan inletts eller är under utveckling. Finnpartnership sammanställer aktuell information om projekt som Team Finland-nätverket har sållat fram i samarbete och som finländska företag särskilt efterfrågas till.

Vad är Global Gateway?

Global Gateway är EU:s färska geopolitiska strategi, genom vilken den eftersträvar att utöka sitt inflytande i världen, effektivisera sitt samarbete med olika aktörer och tillsammans skapa stora infrastrukturprojekt. Team Europe, som EU:s institutioner och medlemsländerna bildat, kommer under åren 2021–2027 att mobilisera cirka 300 miljarder euro för energi-, transport- och hälsobranscherna och de digitala branscherna samt för utbildnings- och forskningssystem. Målet med strategin är att ta fram hållbara projekt där partnerländernas och lokala organisationers behov beaktas.