Siirry sisältöön

Kontaktkartor

Kontaktkarttjänsten stöder finländska företag i kontaktskapandet med nya partner och myndigheter i mållandet och effektiviserar således utvecklingen av affärsverksamheten.

Finnpartnership erbjuder tjänsten kontaktkartor till alla företag som från och med år 2022 har beviljats företagspartnerskapsstöd. Kontaktkartan innehåller information om lokala kontakter, såsom myndigheter, statliga organisationer, kontaktinformation till finländska nätverk och internationella organisationer.

Kontaktkartorna skapas i samarbete med konsultföretaget NIRAS. Varje kontaktkarta skräddarsys i detalj enligt företagets och dess företagspartnerskapsstödsprojekts behov, med hänsyn till projektets destinationsland och sektor.

För att skapa en kontaktkarta intervjuar Finnpartnership först företag som har erhållit stöd. Under samtalets gång diskuteras eventuella utmaningar och hurudana kontakter företaget särskilt behöver.

Under 2023 kommer Finnpartnership också att ha tillgång till ”Startup Fitness Method”, ett verktyg som utvecklats av VTT i samarbete med afrikanska start-ups med EU-finansiering, och som syftar till att identifiera utmaningar och lösningar för företag som går in på nya marknader. Modellen har använts väl på den afrikanska marknaden och är nu också tillgänglig för Finnpartnerships kunder som en del av vår kontaktkarttjänst.

För mer information:

Elsa Nyman

Programme Officer

Business Partnership Support

+358 (0)50 555 4289