Siirry sisältöön

Understöd

Företagspartnerskapsstödet som Finnpartnership tillhandahåller är ett understöd som finländska aktörer kan ansöka om för kommersiella projekt som riktar sig till utvecklingsmarknader.

Lima kaupunki

Syftet med företagspartnerskapsstödet är att stödja finländska företag i deras mål att skapa och utveckla affärsverksamhet samt företagspartnerskap på utvecklingsmarknader. Samtidigt ska affärsverksamheten som stöds skapa positiva utvecklingseffekter i målländerna.

Företagspartnerskapsstödet beviljas av utrikesministeriet och det är en del av finska statens officiella utvecklingssamarbete. Understöd kan beviljas för finländska aktörers projekt som har som mål att en långvarig och lönsam affärsverksamhet inleds på utvecklingsmarknader. Företagspartnerskapsstödet är avsett för projektens utrednings-, utbildnings- och pilotskeden samt för utveckling av befintlig affärsverksamhet. Statsunderstödslagen (2001/688) tillämpas på företagspartnerskapsstödet

Vem kan få understöd

Företagspartnerskapsstödet kan sökas av finländska företag eller andra aktörer. Sökande kan vara

  • ett företag registrerat i Finland (t.ex. aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, firma)
  • ett företag registrerat i utlandet, vars ägande är finländskt till minst 20 %
  • offentligt affärsverk registrerat i Finland eller en offentlig inrättning som fungerar enligt principen för offentliga affärsverk
  • forskningsanstalt, universitet, andelslag, handelskammare eller motsvarande organisation som verkar i Finland
  • en frivilligorganisation eller förening registrerad i Finland
  • ett konsortium bestående av ovan nämnda aktörer.

Stödsökanden ska vara den som genomför projektet och vars affärsverksamhet projektet väsentligen är förknippat med. Om sökanden är ett konsortium med flera aktörer ska varje medlem i konsortiet ansöka om stöd med en egen ansökan.

Insinöörit yhteistyö

Ansökningsverkstäder

Finnpartnership ordnar månatligen virtuella ansökningsverkstäder där deltagarna får information om företagspartnerskapsstödet, hur det kan sökas, för vilka typer av projekt och hur själva ansökan görs.