Siirry sisältöön

Finnpartnership

Finnpartnership-programmet främjar affärsverksamheten mellan Finland och utvecklingsmarknader, och det centrala i verksamheten är skapandet av positiva utvecklingseffekter i målländerna.

rakennustyömaa

Finnpartnership är ett företagspartnerskapsprogram som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund, och dess tjänster är gratis för både finländare och aktörer på utvecklingsmarknader. Finnpartnerships verksamhet syftar till att påskynda utvecklingen i den globala södern genom hållbar affärsverksamhet. Genom programmet skapas i synnerhet hållbara och ansvarsfulla arbetsplatser.

I praktiken stöder Finnpartnership affärsverksamhet och företagspartnerskap som strävar efter att producera positiva utvecklingseffekter i mållandet. Finnpartnership erbjuder understöd och rådgivning för finländska företag och organisationer som är intresserade av utvecklingsmarknader samt kontakter genom vilka företagen kan skapa långvarig affärsverksamhet. Syftet med programmet är att dela på riskerna som inledandet av affärsverksamhet på utvecklingsmarknader kan vara förenat med.

Programmet styrs av efterfrågan om omfattar alla utvecklingsländer enligt OECD:s biståndskommitté DAC:s klassificering.

Intialainen mies puhelin

Huvudtjänsterna är understöd och förenande av företagspartner

Understödet som Finnpartnership erbjuder finländska aktörer, företagspartnerskapsstödet, är ett ekonomiskt understöd för de första skedena i affärsverksamheten samt för utveckling av befintlig affärsverksamhet. Matchmaking-tjänsten förenar finländska aktörer med aktörer på utvecklingsmarknader. Finländska företag kan söka företagspartner och hitta information om över 170 företag på utvecklingsmarknader i Finnpartnerships B2B Matchmaking-databas.

En ansvarsfull affärsverksamhet är en hållbar affärsverksamhet

Att eftersträva utvecklingseffekter kan öppna nya möjligheter till nya affärsverksamhet. Samtidigt framhävs beaktandet av etiska frågor och företagsansvaret. Finnpartnership har förbundit sig att stödja ansvarsfull affärsverksamhet enligt internationella standarder och förutsätter företagsansvar och positiva utvecklingseffekter av de projekt som stöds.

Finnpartnerships team

Är ditt företag intresserat av att utöka affärsverksamheten på utvecklingsmarknader? Finnpartnerships anställda ger råd såväl i ansökan om stöd som i att hitta företagspartner.