Siirry sisältöön

Utbetalnings- och rapporteringsanvisningar

Understödet betalas retroaktivt och stödmottagaren ska ansöka om det genom en utbetalningsbegäran. De organisationer som beviljats företagspartnerskapsstöd är också skyldiga att rapportera om projektets framskridande.

Företagspartnerskapsstödet är i kraft i 24 månader från dagen då beslutet om statsunderstöd fattades. Understödet betalas retroaktivt mot de kostnader som uppkommit i projektet och stödmottagaren ska ansöka om utbetalning av stödet genom en utbetalningsbegäran innan företagspartnerskapsstödet förfaller. Understödet kan betalas i en eller två rater på basis av de godkända och verkställda kostnaderna.

För företagspartnerskapsstöd beviljas ingen förlängning. Om stödmottagaren inte har lämnat någon utbetalningsbegäran inom tidsfristen förfaller företagspartnerskapsstödet och inget understöd utbetalas. Stödmottagaren är själv skyldig att följa upp tidtabellen för när företagspartnerskapsstödet förfaller.

Om mållandet för projektet avlägsnas från OECD:s biståndskommitté DAC:s lista under tiden stödet är i kraft ska utbetalningsbegäran vara inlämnad, behandlad och betalningen utbetalad innan mållandet tas bort. En stödmottagare vars projektland hör till UMIC-länderna kan höra sig för hos Finnpartnership om landet eventuellt kommer att avlägsnas från listan över utvecklingsländer under de närmaste åren.

Rapporteringsskyldigheter rörande företagspartnerskapsstöd

Organisationer som har fått understöd är skyldiga att rapportera om projektens framskridande. Finnpartnership skickar per e-post en kort uppföljningsenkät om projektets framskridande cirka 8, 16 och 24 månader efter att företagspartnerskapsstödet beviljats (totalt tre gånger).

Projektets framskridande ska även rapporteras i samband med utbetalningsbegäran genom en framstegs- eller slutrapport. Syftet med rapporten är att ge en heltäckande utredning om genomförandet av projektet i förhållande till de uppställda målen.

Dessutom får stödmottagaren under det tredje och fjärde året från beviljandet av företagspartnerskapsstödet en uppföljningsenkät per e-post, genom vilken man mäter resultaten av projektet på längre sikt och effekterna i mållandet. Till exempel ett projekt som har fått understöd 2023 kan alltså förvänta sig att få en uppföljningsenkät till sin e-post åren 2026 och 2027. Det är också obligatoriskt att svara på uppföljningsenkäten.

Blanketter för utbetalningsbegäran och rapportering

Beroende på när projektet är registrerat finns det anvisningar och blanketter för utbetalningsbegäran och projektrapportering samlade i fälten nedan. Fördjupa dig samtidigt även i villkoren för företagspartnerskapsstöd.

Understödet kan betalas först när stödmottagaren har fyllt i förbindelseblanketten i e-tjänsten och således förbundit sig att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet.

För utbetalningsbegäran ska stödmottagaren i e-tjänsten inlämna

 1. blanketten för utbetalningsbegäran, som ifylls direkt i e-tjänsten
 2. en kostnadsspecifikation  där den mall som laddas ner via länken ska användas och inlämnas
  1. i Excel-format (alla sidor) samt
  2. framsidan i pdf-format undertecknad av revisorn
 3. av revisor ifylld och undertecknad kontrollista. Underskrift ska fogas till alla sidor.
 4. framgångs-/slutrapport

Revisorn ska kontrollera 100 % av de verkställda kostnader som inkluderas i utbetalningsbegäran. Det räcker inte med stickprovskontroller. Om projektet är förknippat med krav eller rekommendationer som gäller miljö- och samhällskonsekvenser ska stödmottagaren i sin utbetalningsbegäran utreda hur dessa har beaktats. Du kan ladda ner en separat anvisning om utbetalningsbegäran här .

Vid behov kan utbetalningsbegäran kompletteras i e-tjänsten med blanketten för kompletteringsanmälan.

Understödet kan betalas först när stödmottagaren har fyllt i förbindelseblanketten i e-tjänsten och således förbundit sig att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet.

För utbetalningsbegäran ska stödmottagaren i e-tjänsten inlämna

 1. blanketten för utbetalningsbegäran, som ifylls direkt i e-tjänsten
 2. en kostnadsspecifikation  där den mall som laddas ner via länken ska användas och inlämnas
  1. i Excel-format (alla sidor) samt
  2. framsidan i pdf-format undertecknad av revisorn
 3. av revisor ifylld och undertecknad kontrollista. Underskrift ska fogas till alla sidor.
 4. framgångs-/slutrapport

Revisorn ska kontrollera 100 % av de verkställda kostnader som inkluderas i utbetalningsbegäran. Det räcker inte med stickprovskontroller. Om projektet är förknippat med krav eller rekommendationer som gäller miljö- och samhällskonsekvenser ska stödmottagaren i sin utbetalningsbegäran utreda hur dessa har beaktats. Du kan ladda ner en separat anvisning om utbetalningsbegäran här .

Vid behov kan utbetalningsbegäran kompletteras i e-tjänsten med blanketten för kompletteringsanmälan.

Understödet kan betalas först när stödmottagaren har fyllt i förbindelseblanketten i e-tjänsten och således förbundit sig att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet.

För utbetalningsbegäran ska stödmottagaren i e-tjänsten inlämna

 1. blanketten för utbetalningsbegäran, som ifylls direkt i e-tjänsten
 2. en kostnadsspecifikation  där den mall som laddas ner via länken ska användas och inlämnas
  1. i Excel-format (alla sidor) samt
  2. framsidan i pdf-format undertecknad av revisorn
 3. av revisor ifylld och undertecknad kontrollista. Underskrift ska fogas till alla sidor.
 4. framgångs-/slutrapport

Revisorn ska kontrollera 100 % av de verkställda kostnader som inkluderas i utbetalningsbegäran. Det räcker inte med stickprovskontroller. Om projektet är förknippat med krav eller rekommendationer som gäller miljö- och samhällskonsekvenser ska stödmottagaren i sin utbetalningsbegäran utreda hur dessa har beaktats. Du kan ladda ner en separat anvisning om utbetalningsbegäran här .

Vid behov kan utbetalningsbegäran kompletteras i e-tjänsten med blanketten för kompletteringsanmälan.

Understödet kan betalas först när stödmottagaren har fyllt i förbindelseblanketten i e-tjänsten och således förbundit sig att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet.

För utbetalningsbegäran ska stödmottagaren i e-tjänsten inlämna

 1. blanketten för utbetalningsbegäran, som ifylls direkt i e-tjänsten
 2. en kostnadsspecifikation  där den mall som laddas ner via länken ska användas och inlämnas
  1. i Excel-format (alla sidor) samt
  2. framsidan i pdf-format undertecknad av revisorn
 3. av revisor ifylld och undertecknad kontrollista. Underskrift ska fogas till alla sidor.
 4. framgångs-/slutrapport

Revisorn ska kontrollera 100 % av de verkställda kostnader som inkluderas i utbetalningsbegäran. Det räcker inte med stickprovskontroller. Om projektet är förknippat med krav eller rekommendationer som gäller miljö- och samhällskonsekvenser ska stödmottagaren i sin utbetalningsbegäran utreda hur dessa har beaktats. Du kan ladda ner en separat anvisning om utbetalningsbegäran här .

Vid behov kan utbetalningsbegäran kompletteras i e-tjänsten med blanketten för kompletteringsanmälan.

Dar es Salaam