Siirry sisältöön

Konsulttjänst inom miljö-, samhälls- och människorättskonsekvenser

Målet med tjänsten är att utöka företagens kännedom om målländernas miljö- och samhällsfrågor samt eventuella utmaningar i fråga om mänskliga rättigheter.

Finnpartnership erbjuder en avgiftsfri konsulttjänst (voucherkonsultation) för företag som beviljats företagspartnerskapsstöd och vars projekt är utmanande med avseende på konsekvenser som anknyter till miljön, samhället eller mänskliga rättigheter. Konsulttjänsten tillhandahåller konkreta verktyg för företagen för identifiering och hantering av risker i planeringen och genomförandet av projekt.

Finnpartnership bedömer konsultationsbehovet för varje projekt och erbjuder det efter behov åt företaget. Hjälpen kan erbjudas i tre voucher-typer:

  • miljö- och samhällskonsekvenser
  • konsekvenser för de mänskliga rättigheterna
  • bräckliga stater och konfliktområden.

Konsulttjänsten kan erbjudas företaget i början av projektet, i betalningsskedet eller i samband med uppföljningen av projektet. Konsultering kan också erbjudas flera gånger till samma stödmottagare.

För mer information:

Eelis Hemberg

Programme Officer

Business Partnership Support, Development impacts

+358 (0)40 184 5723