Siirry sisältöön

Doing Business with Finland-seminarier

Doing Business with Finland-seminarier erbjuder finländska aktörer ett enkelt sätt att bli bekanta med marknadsmöjligheterna i målländerna och träffa lokala företag.

Finnpartnership ordnar årligen seminarier på utvecklingsmarknader som förenar finländska företag med företag och organisationer från mållandet. Doing Business with Finland-seminarierna fokuserar på utvalda branscher och stöder skapandet av nya företagspartnerskap mellan deltagarna.

Finländska företag har möjlighet att presentera sin verksamhet för seminariedeltagarna, och samtidigt får lokala företag information om Finland som affärsverksamhetsmiljö. En viktig del av varje seminarium är den separata B2B Matchmaking-delen, där de finländska deltagarna får träffa och diskutera med lokala företag. Finnpartnership bjuder företagen på seminariedeltagandet, och företagen svarar själva för sina rese- och boendekostnader.

Seminarierna ordnas alltid i samarbete med en lokal organisation som har partnerföretag som är intressanta för finländska aktörer som sina medlemmar. Sådana organisationer är till exempel lokala handelskamrar och organisationer som främjar investeringar. Seminarierna föregås av mycket förberedelsearbete så att aktörer som är så lämpliga för varandra som möjligt från båda länderna kan träffas. På Doing Business with Finland-seminarierna inleds minst två nya långvariga samarbetsprojekt mellan finländska företag och företag i mållandet, oftast fler.

Marknadsföring av finländska företag på seminarierna

Finnpartnership marknadsför finländska företag på Doing Business with Finland-seminarierna med hjälp av företagsbroschyrer. Broschyrer görs upp för de företag som deltar i seminarierna. Vid behov företräder och presenterar Finnpartnership de företag som inte kan delta fysiskt, och delar ut deras broschyrer. 

Företagen förbereder innehållet i broschyrerna, som ska omfatta två PowerPoint-dior och som ska lämnas till Finnpartnership inom en överenskommen tidsfrist. I de engelska diorna ska följande nämnas:

  1. Företagets namn och en kort beskrivning
  2. Bild på produkten eller till exempel en illustration av tjänsten
  3. En definition av hurdan partner som söks
  4. Kontaktpersonens kontaktuppgifter