Siirry sisältöön

Efter att stödet beviljats

Efter att stödmottagaren fått ett positivt beslut är det viktigt att denne noggrant studerar utrikesministeriets beslut om statsunderstöd och dess bilagor. Stödmottagaren ska också så snart som möjligt fylla i en förbindelseblankett, genom vilken denne förbinder sig till villkoren för företagspartnerskapsstödet.

Aasialainen insinööri tehtaassa

Bekanta dig noggrant med den godkända projektbudgeten

Utrikesministeriet förmedlar besluten om statsunderstöd som gäller beviljande av företagspartnerskapsstöd och specifikationen över kostnader som godkänts för projektet via e-tjänsten. Det är viktigt att stödmottagaren noggrant går igenom de godkända projektkostnaderna och kontrollerar de riktgivande målen för utvecklingspåverkan som angetts för projektet. Finnpartnerships Step-by-step-anvisningar instruerar i användningen av e-tjänsten.

En godkänd projektbudget är bindande och ska följas under projektets hela genomförande. Eventuella kostnader utanför projektbudgeten godkänns nödvändigtvis inte såvida inte stödmottagaren redan har ansökt om och fått ett förhandsgodkännande för ändring av sin budget.

De tidpunkter som anges i projektplanen och i projektbudgeten är dock inte bindande, utan utbetalningar utanför den godkända budgeten kan även göras vid en annan tidpunkt än vad som ursprungligen har planerats. Stödet ska dock ansökas för utbetalning senast på förfallodagen för stödet.

Förbind dig till villkoren för företagspartnerskapsstöd

Organisationer som fått ett positivt beslut ska förbinda sig till att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet . Stödmottagaren ska fylla i förbindelseblanketten i e-tjänsten så snart som möjligt efter att denne fått beslutet om statsunderstöd, dock allra senast i samband med första utbetalningsbegäran. Utbetalningen av stödet förutsätter att förbindelseblanketten har lämnats in.

Ändring av projektplanen eller budgeten

Om stödmottagaren undantagsvis vill ändra projektplanen eller den budget som godkänts för den då projektet framskrider ska tillstånd ansökas för detta genom att en ändringsansökan ifylls i e-tjänsten. Tillståndet ska sökas innan några ändringar har gjorts. Det går inte att ändra förfallodagen för stödet eller det totala beloppet av den beviljade finansieringen.

Miehet asentavat aurinkopaneeleita

Utbetalnings- och rapporteringsanvisningar

Stödmottagaren ska ansöka om utbetalning av stödet genom en utbetalningsbegäran. De organisationer som beviljats stöd är också skyldiga att rapportera om projektets framskridande.

Projektets stödtjänster

Finnpartnership tillhandahåller ett flertal olika tjänster för finländska stödmottagande företag som stöder främjandet av deras affärsverksamhet på utvecklingsmarknader.