Siirry sisältöön

Tukirahan myöntämisen jälkeen

Saatuaan myönteisen päätöksen on tärkeää, että tuensaaja tutustuu perusteellisesti ulkoministeriön valtionavustuspäätökseen ja sen liitteisiin. Tuensaajan tulee täyttää myös mahdollisimman pian sitoumuslomake, jolla sitoudutaan liikekumppanuustuen ehtoihin.

Aasialainen insinööri tehtaassa

Tutustu huolellisesti hyväksyttyyn hankebudjettiin

Ulkoministeriö toimittaa liikekumppanuustuen myöntämistä koskevat valtionavustuspäätökset ja hankkeelle hyväksyttyjen kustannusten erittelyn asiointipalveluun. Tuensaajan on tärkeää käydä läpi hyväksytyt hankekustannukset tarkasti sekä tarkistaa hankkeelle annetut suuntaa antavat kehitysvaikutustavoitteet. Finnpartnershipin Step-by-step-ohjeet ohjeistavat asiointipalvelun käytössä.

Hyväksytty hankebudjetti on sitova ja sitä tulee noudattaa hankkeen toteutuksen aikana. Mahdollisia hankebudjetin ulkopuolisia kustannuksia ei välttämättä hyväksytä, ellei tuensaaja ole hakenut ja saanut etukäteishyväksyntää budjettinsa muuttamiselle.

Hankesuunnitelmassa ja hankebudjetilla ilmoitetut ajankohdat eivät kuitenkaan ole sitovia, vaan hyväksytyn budjetin mukaisia suoritteita voi tehdä myös muina kuin alun perin suunniteltuina ajankohtina. Tuki tulee kuitenkin hakea maksuun viimeistään tuen erääntymispäivänä.

Sitoudu liikekumppanuustuen ehtoihin

Myönteisen päätöksen saaneiden organisaatioiden tulee sitoutua noudattamaan liikekumppanuustuen ehtoja. Tuensaajan tulee täyttää sitoumuslomake asiointipalvelussa mahdollisimman pian valtionavustuspäätöksen saamisesta, kuitenkin aivan viimeistään ensimmäisen maksupyynnön yhteydessä. Tukirahan maksaminen edellyttää sitoumuslomakkeen toimittamista.

Hankesuunnitelman tai budjetin muuttaminen

Jos tuensaaja haluaa poikkeuksellisesti muuttaa hankesuunnitelmaa tai sille hyväksyttyä budjettia hankkeen edetessä, pitää tälle hakea lupaa täyttämällä muutoshakemus asiointipalvelussa. Lupa pitää hakea ennen kuin mitään muutoksia on tehty. Tukirahan erääntymispäivää tai myönnetyn rahoituksen kokonaissummaa ei ole mahdollista muuttaa.

Miehet asentavat aurinkopaneeleita

Tukirahan maksaminen ja raportointiohjeet

Tuensaajan tulee hakea tukirahaa maksuun maksupyynnöllä. Organisaatiot, joille on myönnetty tukirahaa, ovat velvollisia myös raportoimaan hankkeen etenemisestä.

Hankkeen tukipalvelut

Finnpartnership tarjoaa tukirahaa saaneille suomalaisille yrityksille useita erilaisia palveluita, jotka tukevat niiden liiketoiminnan edistämistä kehittyvillä markkinoilla.