Siirry sisältöön

Konsortiot

Kilpailuetua ja tehostettuja kehitysvaikutuksia resursseja yhdistämällä.

Finnpartnership etsii järjestäjäkumppaneita rajattuihin rahoitustyöpajoihin

Finnpartnership järjestää uusia, nopeatempoisia 1,5 tunnin rahoitustyöpajoja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Työpajoja järjestetään esim. kaupunkien ja alueellisten kehitysyhtiöiden, oppilaitosten ja ELY-keskusten kanssa. Emme kuitenkaan aseta rajoituksia kanssajärjestäjän suhteen, vaan järjestäjänä voi myös olla yritys, joka itse on kiinnostunut hakemaan Finnpartnershipin tukirahaa. 

Kaiken keskiössä on, että kumppani pystyy valitsemaan yhden toimialan tai teeman, jonka ympärille työpaja rakentuu. Mieluiten tilaisuus myös keskittyy yhteen markkinaan, ja kumppanilla tulee olla tiedossa 4-12 yritystä, jotka osallistuvat rahoitustyöpajaan.

Itse rahoitustyöpaja rakennetaan yritysten tarpeiden ympärille ja niissä räätälöidään alustavasti malleja jokaiselle osallistujalle, kuinka he voisivat hyödyntää hankerahoitusta. Samalla tilaisuuksissa pyritään tunnistamaan useamman yrityksen väliset synergiat mahdollisten konsortioiden luomiselle.

Lisätietoja:

Axel Sointu

Manager, Partnerships

B2B Matchmaking, Consortium projects

+358 (0)40 596 9877

Konsortiot

Monitoimijayhteistyön perusidea on yhdistää toisiaan täydentäviä resursseja ja kyvykkyyksiä, jossa jokainen toimija osallistuu toimintaan ydinosaamisellaan. Tämä mahdollistaa konsortion kaikkien jäsenten pääsyn esimerkiksi täydentävään teknologiaan, ratkaisuihin, palveluihin, asiantuntemukseen tai vaikkapa uusille markkinoille. Konsortiot voivat usein myös merkittävästi vähentää yksittäisen toimijan riskejä.

Konsortion muodostaminen on suositeltavaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla, koska usein yhdessä tai useammassa yksittäiselle liiketoiminnalle tärkeässä arvoketjussa on puutteita tai niitä ei ole olemassa. Yhtä lailla yksittäisten arvoketjujen eri vaiheet voivat vaatia kilpailukykyisempiä ratkaisuja, jotta niiden varsinainen kaupallinen potentiaali saavutetaan.

Konsortion muodostaminen

Vaatimukset ja avainasiat, jotka tulee huomioida konsortion alullepanossa ja muodostamisessa, ovat luonnollisesti tapauskohtaisia. Yksittäisen toimijan ja potentiaalisen konsortiojäsenen näkökulmasta monitoimijayhteistyöhön ryhtyminen on strateginen päätös, jonka pitää tuoda lisäarvoa.

Tästä linkistä voi tarkastella aiheita, jotka konsortion alullepanevan toimijan saattaa olla syytä huomioida, etenkin tilanteessa, jossa lähtökohtana on rajalliset henkilökohtaiset ja toimijoidenväliset suhteet potentiaalisten konsortiojäsenten välillä.

Strategisten monitoimijayhteistyömallien kokoonpanovaihtoehdot ovat melkein loputtomat, esim. partnerien määrä, organisaatiotyypit sekä niiden roolit ja vastuualueet, sekä mahdolliset alihankkijat konsortion toimintaa tukevissa rooleissa, vaihtelevat tapauksesta riippuen.

Tästä linkistä voi tutustua muutamaan esimerkkiin konsortioiden kokoonpanovaihtoehdoista. Osa kuvahahmotelmista perustuvat aiempiin Finnpartnershipin tukemiin hankkeisiin.

Osana konsortioita erilaiset toimijat voivat hakea joko Finnpartnershipin liikekumppanuustukea tai Business Finlandin rahoitusta. Finnpartnershipin tukirahan kohdalla on tärkeä huomioida, että jokaisen konsortion jäsenen tulee hakea tukea itsenäisellä hakemuksella ja hankebudjetilla.