Siirry sisältöön

Konsortiot

Kilpailuetua ja tehostettuja kehitysvaikutuksia resursseja yhdistämällä.

Monitoimijayhteistyön perusidea on yhdistää toisiaan täydentäviä resursseja ja kyvykkyyksiä, jossa jokainen toimija osallistuu toimintaan ydinosaamisellaan. Tämä mahdollistaa konsortion kaikkien jäsenten pääsyn esimerkiksi täydentävään teknologiaan, ratkaisuihin, palveluihin, asiantuntemukseen tai vaikkapa uusille markkinoille. Konsortiot voivat usein myös merkittävästi vähentää yksittäisen toimijan riskejä.

Konsortion muodostaminen on suositeltavaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla, koska usein yhdessä tai useammassa yksittäiselle liiketoiminnalle tärkeässä arvoketjussa on puutteita tai niitä ei ole olemassa. Yhtä lailla yksittäisten arvoketjujen eri vaiheet voivat vaatia kilpailukykyisempiä ratkaisuja, jotta niiden varsinainen kaupallinen potentiaali saavutetaan.

Konsortion muodostaminen

Vaatimukset ja avainasiat, jotka tulee huomioida konsortion alullepanossa ja muodostamisessa, ovat luonnollisesti tapauskohtaisia. Yksittäisen toimijan ja potentiaalisen konsortiojäsenen näkökulmasta monitoimijayhteistyöhön ryhtyminen on strateginen päätös, jonka pitää tuoda lisäarvoa.

Tästä linkistä voi tarkastella aiheita, jotka konsortion alullepanevan toimijan saattaa olla syytä huomioida, etenkin tilanteessa, jossa lähtökohtana on rajalliset henkilökohtaiset ja toimijoidenväliset suhteet potentiaalisten konsortiojäsenten välillä.

Strategisten monitoimijayhteistyömallien kokoonpanovaihtoehdot ovat melkein loputtomat, esim. partnerien määrä, organisaatiotyypit sekä niiden roolit ja vastuualueet, sekä mahdolliset alihankkijat konsortion toimintaa tukevissa rooleissa, vaihtelevat tapauksesta riippuen.

Tästä linkistä voi tutustua muutamaan esimerkkiin konsortioiden kokoonpanovaihtoehdoista. Osa kuvahahmotelmista perustuvat aiempiin Finnpartnershipin tukemiin hankkeisiin.

Osana konsortioita erilaiset toimijat voivat hakea joko Finnpartnershipin liikekumppanuustukea tai Business Finlandin rahoitusta. Finnpartnershipin tukirahan kohdalla on tärkeä huomioida, että jokaisen konsortion jäsenen tulee hakea tukea itsenäisellä hakemuksella ja hankebudjetilla.

Lisätietoja:

Axel Sointu

Business Partnership Lead

+358 (0)40 596 9877