Siirry sisältöön

Yleisimmät virheet

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä virheistä, joita liikekumppanuustukea hakevat organisaatiot sekä tuensaajat saattavat tehdä ja jotka on tärkeä välttää onnistuneen hankkeen takaamiseksi.

Yleisimmät virheet tukirahaa haettaessa

Yritys tai organisaatio hakee liian suurta summaa omiin taloudellisiin resursseihin nähden. Tämän seurauksena liikekumppanuustukea ei myönnetä tai sitä myönnetään haettua vähemmän.

Suomalaistoimija hakee tukirahaa hankkeeseen, jonka toimialalta hakijalla ei ole kokemusta. Tästä johtuen liikekumppanuustukea ei myönnetä.

Hakemuksessa puhdas vientihanke on verhoiltu pitkäaikaiseksi liikekumppanuudeksi. Tämän seurauksena liikekumppanuustukea ei myönnetä.

Yleisimmät virheet tukirahan myöntämisen jälkeen

Saatuaan myönteisen päätöksen tuensaaja ei käy läpi hyväksyttyjä kustannuksia eli tarkasta mihin tukirahaa on myönnetty. Tästä saattaa myöhemmin aiheutua pettymys, kun tuensaaja ei maksupyynnön tehtyään saa mahdollisesti kaikkiin hankehakemuksessa listattuihin kustannuksiin tukirahaa.

Hankkeen edetessä suomalaistoimija muuttaa itsenäisesti hankkeelle määritettyä suunnitelmaa tai budjettia ilman, että muutoksille olisi haettu lupaa ulkoministeriöltä tai Finnpartnershipilta muutoshakemuksen kautta. Tämän seurauksena tehtyjä muutoksia ei välttämättä voida hyväksyä tai vain osa niistä saatetaan hyväksyä ja tuensaajalle ei myönnetä tämän maksupyynnössä hakemaa koko määrää tukirahalle.

Miten välttää mahdolliset virheet

Tutustumalla Finnpartnershipin verkkosivuilta löytyviin ohjeisiin sekä liikekumppanuustuen ehtoihin, tukirahaa hakeva organisaatio voi välttää yleisimmät erheet, joita tukirahan hakemisessa saattaa tapahtua. Tuensaajien on tärkeää tutustua ulkoministeriöltä saamaansa päätökseen, jotta hankkeelle myönnetty budjetti ja ehdot ovat tiedossa hanketta edistettäessä.

Hakemuksen arviointi

Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että hankkeet ovat kestävällä pohjalla ja niiden tavoitteet realistisia niin aikataulun, budjetin kuin henkilöresurssien osalta.