Siirry sisältöön

Miten haen tukirahaa

Ulkoministeriön myöntämää tukirahaa, liikekumppanuustukea, voi hakea ympäri vuoden.

Laiva satamassa Dar es Salaamissa

Ennen hakuprosessin aloittamista on tärkeää, että hakija käy läpi voimassa olevat liikekumppanuustuen ehdot ja tutustuu sen käyttötarkoituksiin. Joka kuukausi järjestettävät hakemustyöpajat antavat myös käytännön ohjeita tukirahan hakemiseen.

Tukirahan hakeminen tapahtuu sähköisesti ulkoministeriön asiointipalvelun kautta. Hakemuksen jättämisen jälkeen hakijan tulee aktiivisesti seurata asiointipalvelua, jonne ulkoministeriö voi tarvittaessa lähettää viestejä tai täydennyspyyntöjä. Viesteistä ei tule hakijalle erillistä sähköposti-ilmoitusta. Ulkoministeriö toimittaa liikekumppanuustuen myöntämistä koskevat valtionavustuspäätökset myös asiointipalveluun. Päätöksen saaminen vie keskimäärin 3–5 kuukautta.

Hakija voi omalla riskillään aloittaa hankkeen toteutuksen saatuaan ulkoministeriöltä hakemuksen vastaanottokuittauksen asiointipalvelussa. Vastaanottokuittauksessa ilmoitetaan hankkeen rekisteröintipäivä. Mikäli ulkoministeriö myöntää hankkeelle tukirahaa ja hyväksyy hakijan esittämän kustannusbudjetin, ovat rekisteröintipäivänä ja sen jälkeen syntyneet, kustannusbudjetin mukaiset kustannukset tukikelpoisia.

Liikekumppanuustuen julkisen luonteen vuoksi hakemuksen jättäneiden organisaatioiden nimi sekä liikekumppanuustuen saajien nimi, toimiala, myöntämispäivä sekä haetun, myönnetyn ja maksetun tuen määrä ovat julkista tietoa. Lisäksi julkista tietoa ovat hakulomakkeella kerätyt hankkeen tilastotiedot, hankkeen nimi ja kohdemaa.

Aasialainen nainen insinööri kokoaa metalliosaa

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Tukirahan hakemus koostuu perustieto- ja hakemuslomakkeista, jotka täytetään asiointipalvelussa, sekä pakollisista liitteistä. Hakemusta ei rekisteröidä tai käsitellä ennen kuin tarvittavat liitteet on toimitettu asiointipalvelun kautta.

Insinöörit yhteistyö

Hakemustyöpajat

Finnpartnership järjestää kuukausittain virtuaalisia hakemustyöpajoja, joissa osallistujat saavat tietoa tukirahan hakemisesta sekä käytännön vinkkejä hakemuksen tekemiseen.

Dar es Salaam