Siirry sisältöön

Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi hankkeessa

Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten ja mahdollisten riskien huomioiminen sekä hallinta on tärkeää ja yritykselle hyödyllistä jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

Tukirahaa hakevien hankkeiden tulee noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardeja sekä paikallista lainsäädäntöä liittyen muun muassa ympäristön ja työntekijöiden oikeuksiin. Arvioinnin perustana käytetään Maailmanpankin ja kansainvälisen rahoitusyhtiö IFC:n ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja niiden hallintaa koskevia standardeja. Hankkeelle voi olla etu, jos se soveltaa näitä korkeampia standardeja.

Tarvittaessa hakija voi pyytää neuvoja standardien soveltamisesta hankkeisiin Finnpartnershipilta, joka hyödyntää ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksissä Finnfundin ympäristöasiantuntijoita.

Hankkeen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten luokittelu

Ympäristöasiantuntija luokittelee hankkeet niiden odotettavissa olevien ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten perusteella. Hankkeen luonne ja vaihe vaikuttavat merkittävästi analyysin yksityiskohtaisuuteen ja tarvittaviin tietoihin. Pyrkimyksenä on varmistaa, että hankkeen toimintaan sisältyy mahdollisimman vähän kielteisiä terveydellisiä, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia.

Hanke, jolla voi olla merkittäviä, hankkeen sijaintipaikkaa laajemmalle alueelle mahdollisesti ulottuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia. Käytännössä tämä viittaa muun muassa uusiin tuotantolaitoksiin ja merkittäviin tuotantolaitosten laajennuksiin kriittisillä toimialoilla. Myös hankkeille, jotka sijaitsevat herkillä alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä tai joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia herkkiin alueisiin, voidaan antaa A-luokitus.

Hanke, jolla voi olla kohtalaisia kielteisiä ympäristövaikutuksia, jotka ovat A-luokan hankkeiden vaikutuksia vähäisempiä ja jotka ovat helpommin hallittavissa kuin A-luokan hankkeissa.

Hanke, jolla ei ole potentiaalisia kielteisiä ympäristövaikutuksia tai ne ovat vähäisiä.

Hankkeisiin, joissa on seuraavia piirteitä, kiinnitetään erityistä huomiota yhteiskuntavaikutuksia arvioidessa:

  • Hanke toimii alkutuotannossa esimerkiksi metsä-, maatalous- tai kaivossektoreilla ja työllistää merkittävän määrän kouluttamatonta ja/tai väliaikaista/vuokratyövoimaa.
  • Hanke kohdistuu työvoimavaltaiselle alalle (varsinkin erityistalousalueilla).
  • Hankkeeseen kuuluvassa tuotannossa käytetään terveydelle vaarallisia raaka-aineita tai prosesseja.
  • Hankkeen toteuttaminen voi vaatia ihmisten uudelleen asuttamista tai hanke heikentää paikallisen yhteisön elinkeinomahdollisuuksia.
  • Hanke on yksityistämishanke, jonka toteuttaminen voi aiheuttaa laajoja irtisanomisia tai heikentää yhteisön olemassa olevien peruspalveluiden saantia.

Lisätietoja:

Eelis Hemberg

Programme Officer

Business Partnership Support, Development impacts

+358 (0)40 184 5723

Tukea riskien tunnistamiseen ja hallintaan

Finnpartnership tarjoaa maksutonta konsultointipalvelua yrityksille, joille on myönnetty tukirahaa ja joiden hankkeet ovat haastavia ympäristöön, yhteiskuntaan tai ihmisoikeuksiin liittyvien vaikutusten kannalta.

Hae tukirahaa ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin

Selvittäessään liiketoimintamahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla, yritys voi hakea tukirahaa myös ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin. Tukirahan avulla yritys voi esimerkiksi arvioida, mihin paikkaan yrityksen toimipisteen voisi perustaa ja millaisia vaikutuksia tällä olisi alueen ympäristöön.