Siirry sisältöön

SDG Booster -työpajat

SDG Booster -työpajojen tavoitteena on luoda kaupallisia ratkaisuja kohdemaissa ennalta kartoitettuihin tarpeisiin.

SDG Booster on työpajakokonaisuus, jossa suomalaiset ja kehittyvien markkinoiden toimijat pääsevät kehittämään ratkaisuja niin kestävän kehityksen kuin kaupallisesta näkökulmasta. Tapahtuma tuo yhteen yrityksiä, järjestöjä, julkisen hallinnon edustajia sekä kansainvälisiä instituutioita ja rahoittajia, jotka syventyvät työpajojen aikana kohdemaan ennalta identifioituihin tarpeisiin ja luovat niille yhdessä potentiaalisia ratkaisuja. Työpajoihin kohdemaiden tarpeita määrittelevät muun muassa maan hallinto ja YK organisaatiot. SDG Booster -työpajojen tavoitteena on saattaa alkuun yhteistyöprojekteja, joissa on mukana sekä suomalaisia että paikallisia toimijoita.

SDG Booster logo

Kukin SDG Booster keskittyy tiettyyn sektoriin ja maantieteelliseen alueeseen. Tapahtumakokonaisuus muodostuu 2–3 työpajasta, joita järjestetään vaihdellen joko kohdemaissa tai virtuaalisesti. Työpajoihin osallistuminen on maksutonta.

Työpajojen osallistujat saavat tietoa kestävän kehityksen tavoitteista ja erityisesti kohdemaan markkinamahdollisuuksista jokaiseen työpajaan tuotetun markkinatutkimuksen myötä. Osallistujat pääsevät myös esittelemään itse toimintaansa. Esitykset kootaan virtuaaliselle tapahtuma-alustalle, jossa osallistujat voivat vierailla myös tapahtuman jälkeen ja tutustua toisten osallistujien tarjoamaan sekä löytää mahdollisten liikekumppanien yhteystietoja. Tapahtuma-alustalle kootaan myös Finnpartnershipin ja muiden järjestäjien tarjoamat palvelut sekä tuotettu markkinatutkimus.