Siirry sisältöön

Global Gateway -kampanja

EU:n mobilisoimat miljardi-investoinnit avaavat suomalaisyrityksille uusia liiketoimintanäkymiä kehittyvillä markkinoilla.

Namibia mines Namibia mines

Finnpartnershipin Global Gateway -kampanjan tavoitteena on saatella yhä useampi suomalainen yritys osaksi EU:n hankintoja ja investointeja kehittyvillä markkinoilla. Kampanjan myötä yrityksille rakennetaan räätälöity polku kohti kohdemaissa avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Finnpartnership tukee yrityksiä yhteistyössä ulkoministeriön, Suomen Brysselin- sekä kehittyvien maiden suurlähetystöjen ja Business Finlandin kanssa.

Finnpartnershipin tavoitteena on vuosina 2023–2024 tukea noin 15 suomalaisyritystä niin, että ne pääsisivät osaksi EU:n hankkeita esimerkiksi oman pilotointi- tai referenssihankkeen myötä. Hankkeen toteuttamisessa yritys hyötyy Finnpartnershipin tarjoamasta tukirahasta, jonka osuus riippuu hankkeen kohdemaasta ja yrityksen koosta. Kampanjahankkeiden koko on noin €100,000–300,000.

Miten palvelu toimii

Team Finland ja Team Europe -verkostot ohjaavat tietoa tulevista EU:n hankemahdollisuuksista Finnpartnershipille, joka paketoi tiedot hankkeista mahdollisimman selkeästi yrityksille. Finnpartnership tiedottaa hankkeista uutiskirjeessä, verkkosivuilla ja hakemustyöpajoissa, sekä yhteistyössä muiden Team Finland-toimijoiden kanssa.

Yritykset tarttuvat mahdollisuuksiin, joissa kohdemaa ja sektori tarjoavat pitkäaikaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta joissa hanke saattaa kaivata selvitystyötä, referenssiä tai pilottia käynnistyäkseen.

Yritys hakee liikekumppanuustukea kustantaakseen osittain (usein jopa valtaosin) hankkeen ensimmäiset vaiheet.

Myönteisen päätöksen yhteydessä käynnistyy yrityskohtainen räätälöity neuvontaprosessi. Yritys saa tietoa ja tukea, miten hakeutua osaksi EU:n hankintoja ja investointeja esim. osaksi paikallisia tarjouksista kilpailevia konsortioita, alihankkijoiksi tai itse tarjoajiksi. Yritys saa käyttöönsä reittiä selventävän kontaktikartan. Tarvittaessa yritys saa opastusta siihen, miten käytännössä esim. tarjouskilpailuun osallistutaan, ja tarpeen mukaan tarjouskilpailuun liittyvää koulutusta.

Lisätietoja:

Julian Blom

Global Gateway Project Lead

+358 (0)40 531 6537
Vietnam silta

Tutustu EU:n tukemiin hankkeisiin

Useita EU:n Global Gateway -strategian mukaisia isoja hankkeita on jo käynnistynyt tai on kehitteillä. Finnpartnership kokoaa yhteen ajankohtaiset tiedot hankkeista, joita Team Finland -verkosto on yhteistyössä seulonut ja joihin suomalaisyrityksillä on erityisesti kysyntää.

Mikä on Global Gateway?

Global Gateway on EU:n tuore geopoliittinen strategia, jolla se pyrkii kasvattamaan vaikutusvaltaansa maailmalla, tehostamaan yhteistyötään eri toimijoiden kanssa ja yhdessä luomaan suuria infrahankkeita. EU:n toimielinten ja jäsenmaiden muodostama Team Europe tulee vuosina 2021–2027 mobilisoimaan noin €300 miljardia digitaali-, energia-, kuljetus- ja terveysaloille sekä koulutus- ja tutkimusjärjestelmiin. Strategian tavoitteena on tuottaa kestäviä hankkeita, joissa otetaan huomioon kumppanimaiden ja paikallisyhteisöjen tarpeet.