Siirry sisältöön

Tukirahan maksaminen ja raportointiohjeet

Tukiraha maksetaan takautuvasti, ja tuensaajan tulee hakea sitä maksuun maksupyynnöllä. Organisaatiot, joille on myönnetty liikekumppanuustukea, ovat velvollisia myös raportoimaan hankkeen etenemisestä.

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöspäivästä. Tukiraha maksetaan takautuvasti hankkeessa syntyneitä kustannuksia vastaan, ja tuensaajan tulee hakea sitä maksuun maksupyynnöllä ennen liikekumppanuustuen erääntymistä. Tukiraha voidaan maksaa yhdessä tai kahdessa erässä hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

Liikekumppanuustuelle ei myönnetä jatkoaikaa. Jos tuensaaja ei ole jättänyt maksupyyntöä määräaikaan mennessä, liikekumppanuustuki erääntyy eikä tukirahaa makseta. Tuensaaja on itse velvollinen seuraamaan liikekumppanuustuen erääntymisen aikataulua.

Mikäli hankkeen kohdemaa poistuisi OECD:n kehitysapukomitea DAC:n listalta tuen voimassaolon aikana, tulee maksupyynnön olla jätettynä, käsiteltynä ja maksun suoritettuna ennen kohdemaan poistumista. Tuensaaja, jonka hankkeen kohdemaa kuuluu UMIC-maihin, voi tiedustella Finnpartnershipilta, jos maa on mahdollisesti poistumassa kehittyvien maiden listauksesta lähivuosina.

Liikekumppanuustukeen liittyvät raportointivelvoitteet

Organisaatiot, joille on maksettu tukirahaa, ovat velvollisia raportoimaan hankkeiden etenemisestä. Finnpartnership lähettää sähköpostitse lyhyen, hankkeen etenemistä koskevan määräaikaiskyselyn noin 8 kk, 16 kk ja 24 kk liikekumppanuustuen myöntämisen jälkeen (yhteensä kolmesti).

Hankkeen etenemisestä tulee raportoida myös maksupyyntöjen yhteydessä edistymis- tai loppuraportin kautta. Raportin tarkoituksena on antaa kattava selvitys hankkeen toteutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Lisäksi tuensaajille lähetetään sähköpostitse kolmantena ja neljäntenä vuonna liikekumppanuustuen myöntämisestä seurantakysely, jonka avulla mitataan hankkeen pidemmän aikavälin tuloksia ja vaikutuksia kohdemaissa. Esimerkiksi vuonna 2023 tukirahaa saanut hanke voi siis odottaa saavansa seurantakyselyn sähköpostiinsa vuosina 2026 ja 2027. Myös seurantakyselyyn vastaaminen on pakollista.

Maksupyyntö- ja raportointilomakkeet

Riippuen milloin hanke on rekisteröity, alle oleviin kenttiin on koottu ohjeet ja lomakkeet maksupyynnön tekemisestä sekä hankkeen raportoinnista. Perehdy samalla myös liikekumppanuustuen ehtoihin.

Tukiraha voidaan maksaa vasta, kun tuensaaja on täyttänyt sitoumuslomakkeen asiointipalvelussa ja sitä kautta sitoutunut noudattamaan liikekumppanuustuen ehtoja.

Maksupyynnön tekemiseen tuensaajan tulee toimittaa asiointipalveluun:

 1. maksupyyntölomake, joka täytetään suoraan asiointipalvelussa
 2. kustannuserittely, jossa tulee käyttää linkistä latautuvaa pohjaa ja toimittaa se
  • Excel-muodossa (kaikki sivut) sekä
  • tilintarkastajan allekirjoittamana PDF-muodossa etusivu
 3. tilintarkastajan täyttämä ja allekirjoittama tarkistuslista. Allekirjoitus tulee lisätä kaikille sivuille.
 4. edistymis-/loppuraportti

Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksupyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista. Pistokokein tehty tarkastus ei riitä. Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia tai suosituksia, tulee tuensaajan selvittää maksupyynnössä, miten nämä on huomioitu. Voit ladata erillisen maksupyyntöohjeen tästä.

Tarvittaessa maksupyyntöä voi täydentää asiointipalvelussa täydennysilmoituslomakkeella.

Tukiraha voidaan maksaa vasta, kun tuensaaja on täyttänyt sitoumuslomakkeen asiointipalvelussa ja sitä kautta sitoutunut noudattamaan liikekumppanuustuen ehtoja.

Maksupyynnön tekemiseen tuensaajan tulee toimittaa asiointipalveluun:

 1. maksupyyntölomake, joka täytetään suoraan asiointipalvelussa
 2. kustannuserittely, jossa tulee käyttää linkistä latautuvaa pohjaa ja toimittaa se
  • Excel-muodossa (kaikki sivut), sekä
  • tilintarkastajan allekirjoittamana PDF-muodossa etusivu
 3. tilintarkastajan täyttämä ja allekirjoittama tarkistuslista. Allekirjoitus tulee lisätä kaikille sivuille.
 4. edistymis-/loppuraportti

Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksupyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista. Pistokokein tehty tarkastus ei riitä. Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia tai suosituksia, tulee tuensaajan selvittää maksupyynnössä, miten nämä on huomioitu. Voit ladata erillisen maksupyyntöohjeen tästä.

Tarvittaessa maksupyyntöä voi täydentää asiointipalvelussa täydennysilmoituslomakkeella.

Tukiraha voidaan maksaa vasta, kun tuensaaja on täyttänyt sitoumuslomakkeen asiointipalvelussa ja sitä kautta sitoutunut noudattamaan liikekumppanuustuen ehtoja.

Maksupyynnön tekemiseen tuensaajan tulee toimittaa asiointipalveluun:

 1. maksupyyntölomake, joka täytetään suoraan asiointipalvelussa
 2. kustannuserittely, jossa tulee käyttää linkistä latautuvaa pohjaa ja toimittaa se
  • Excel-muodossa (kaikki sivut), sekä
  • tilintarkastajan allekirjoittamana PDF-muodossa etusivu
 3. tilintarkastajan täyttämä ja allekirjoittama tarkistuslista. Allekirjoitus tulee lisätä kaikille sivuille.
 4. edistymis-/loppuraportti

Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksupyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista. Pistokokein tehty tarkastus ei riitä. Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia tai suosituksia, tulee tuensaajan selvittää maksupyynnössä, miten nämä on huomioitu. Voit ladata erillisen maksupyyntöohjeen tästä.

Tarvittaessa maksupyyntöä voi täydentää asiointipalvelussa täydennysilmoituslomakkeella.

Tukiraha voidaan maksaa vasta, kun tuensaaja on täyttänyt sitoumuslomakkeen asiointipalvelussa ja sitä kautta sitoutunut noudattamaan liikekumppanuustuen ehtoja.

Maksupyynnön tekemiseen tuensaajan tulee toimittaa asiointipalveluun:

 1. maksupyyntölomake, joka täytetään suoraan asiointipalvelussa
 2. kustannuserittely, jossa tulee käyttää linkistä latautuvaa pohjaa ja toimittaa se
  • Excel-muodossa (kaikki sivut), sekä
  • tilintarkastajan allekirjoittamana PDF-muodossa etusivu
 3. tilintarkastajan täyttämä ja allekirjoittama tarkistuslista. Allekirjoitus tulee lisätä kaikille sivuille.
 4. edistymis-/loppuraportti

Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksupyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista. Pistokokein tehty tarkastus ei riitä. Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia tai suosituksia, tulee tuensaajan selvittää maksupyynnössä, miten nämä on huomioitu. Voit ladata erillisen maksupyyntöohjeen tästä.

Tarvittaessa maksupyyntöä voi täydentää asiointipalvelussa täydennysilmoituslomakkeella.

Dar es Salaam