Siirry sisältöön

Mihin haen tukirahaa

Tukirahaa voi saada hankkeisiin, joiden tavoitteena on esimerkiksi pitkäaikainen liikekumppanuus tai yhteistyö ODA-kelpoisen kansainvälisen järjestön kanssa. Liikekumppanuustukea voi hakea hankkeiden selvitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuulivoimala ja insinöörit

Tukirahaa voidaan myöntää suomalaisorganisaatioiden hankkeisiin, joiden toiminnat kohdistuvat kehittyville markkinoille ja joiden tavoite on jokin seuraavista:

 • Pitkäaikainen liikekumppanuus (yleisin hanketyyppi)
 • Pilotointi ODA-kelpoisen kansainvälisen järjestön kanssa
 • Investointihankkeen toteutettavuussuunnitelma (PIF)
 • Tukitoiminnot

Pitkäaikainen liikekumppanuus

Valtaosa Finnpartnershipin tukemista hankkeista tähtää pitkäaikaisen liikekumppanuuden kehittämiseen. Liikekumppanuudella tarkoitetaan suomalaisten ja kohdemaan yritysten tai organisaatioiden yhteistoimintaa, joka tapahtuu kohdemaassa. Täten tukirahaa ei myönnetä hankkeille, joiden tavoitteena on pelkästään vienti. Sen sijaan hankkeilla tulee olla jokin seuraavista tavoitteista:

 • yhteisyrityksen perustaminen paikallisen toimijan kanssa
 • tytäryrityksen perustaminen
 • maahantuonti Suomeen ja samalla mahdollisesti muihin maihin
 • alihankinta-, huolto-, franchise- tai lisensointisopimuksen tekeminen (pl. myynti- ja käyttölisenssit)
 • olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen kohdemaassa

Yksityiskohtaisempaa tietoa kaikista hanketyypeistä löytyy liikekumppanuustuen ehdoista. Finnpartnership ei voi tukea hankkeita, jotka kuuluvat ei-hyväksyttäville toimialoille. Mikäli osana hanketta liittyy kaksikäyttötuotteen (tuote, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin) vienti ulkomaille, tulee hakijan tutustua ulkoministeriön kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaohjeistukseen.

Tutustu muihin hanketyyppeihin

Tuettavat hankevaiheet

Liikekumppanuustuen tarkoituksena on tukea liiketoiminnan valmisteluvaihetta, eli niitä töitä, kun suomalaisyritys pyrkii selvittämään, kannattaako liiketoiminnan aloittaminen kohdemaassa ja miten. Tukirahaa voi saada myös liiketoiminnan kehittämiseen. Hanketyypistä riippuen tukirahaa voidaan myöntää:

 1. partnerin (liikekumppanin tai liikekumppanien) identifiointiin
 2. hankeselvityksen tekoon
 3. liiketoimintasuunnitelman tekoon
 4. ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin
 5. teknologian ja ratkaisujen pilotointiin ja demonstraatioihin
 6. paikallisen henkilökunnan koulutukseen
 7. olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen kohdemaassa

Suomalaistoimija voi hakea tukirahaa yhteen tai useampaan hankevaiheeseen kerralla. Hankevaiheista liittyen pilotointiin ja olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa liikekumppanuustuen ehdoista.

Hankkeiden tavoitteista riippuen tukirahaa voi saada kaikkiin tai osaan hankevaiheista. Hanketyypissä Pitkäaikainen liikekumppanuus tukea voidaan myöntää hankevaiheisiin 1–7, hanketyypissä Pilotointi ODA-kelpoisen kansainvälisen järjestön kanssa tukea voidaan myöntää hankevaiheisiin 1–5 ja hanketyypissä Investointihankkeen toteutettavuussuunnitelma tukea voidaan myöntää hankevaiheisiin 2 ja 4. Tukitoimintohankkeissa ei ole erillisiä hankevaiheita.

Insinöörit yhteistyö

Hakemustyöpajat

Finnpartnership järjestää kuukausittain virtuaalisia hakemustyöpajoja, joissa osallistujat saavat tietoa hakemuksen tekemisestä. Osallistujat kuulevat myös esimerkkejä hanketyypeistä ja -vaiheista, jotka auttavat oman hankkeen suunnittelussa.

Tuen määrä ja kohdemaat

Finnpartnershipin tarjoama tukiraha on €15,000–400,000. Tukirahaa myönnetään hankkeille, jotka kohdistuvat kehittyville markkinoille.