Siirry sisältöön

Tukitoiminnot

Kansalaisjärjestöt, tutkimus- sekä oppilaitokset voivat hakea tukirahaa tukitoiminnoille, jotka liittyvät suoraan yrityksen liikekumppanuustukihankkeeseen.

Tukitoimintohankkeen tavoitteena on kehittää paikallista yhteisöä. Sen tulee liittyä suoraan yrityksen liikekumppanuustukihankkeeseen tai Business Finlandin Developing Markets Platform –hankkeeseen. Kansalaisjärjestö voi tukirahan avulla toteuttaa yrityksen hanketta tukevia toimintoja, mutta yrityksestä poiketen, järjestön ei tule itse tavoitella voittoa tukitoimintohankkeen kautta. Sekä yritys että tukitoimija tekevät omat hakemuksensa.

Tukitoimintohankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • sidosryhmien kapasiteetin kehittäminen (mukaan luettuna yritysvastuu- ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyvä koulutus sekä opettajien/valmentajien/pilottiryhmän ammatillinen, tekninen ja kaupallinen koulutus), yhteistyöverkostojen kehittäminen ja tuotteiden ja palvelujen pilotointi
  • emohankkeeseen liittyvien yhteistyö- ja innovaatioalustojen kehittäminen
  • seminaarien ja työpajojen järjestäminen yhdistettynä yleiseen valistus- ja vaikuttamistyöhön