Siirry sisältöön

Stödfunktioner

Frivilligorganisationer, forsknings- och läroanstalter kan ansöka om understöd för stödfunktioner som har direkt anknytning till ett företags företagspartnerskapsprojekt.

Målet med stödfunktionsprojektet är att utveckla det lokala samarbetet. Det ska ha direkt anknytning till företagets projekt med företagspartnerskapsstöd eller till Business Finlands projekt Developing Markets Platform. En frivilligorganisation kan genomföra funktioner som stöder ett företags projekt med hjälp av stödet, men avvikande från företaget ska organisationen inte själv eftersträva vinst genom stödfunktionsprojektet. Både företaget och stödaktören lämnar in en egen ansökan.

Målet med ett stödfunktionsprojekt kan till exempel vara

  • utveckling av kapaciteten hos moderprojektets intressentgrupper (inkl. utbildning i anslutning till frågor som gäller företagsansvar och mänskliga rättigheter samt yrkesinriktad, teknisk och merkantil utbildning för lärare/handledare/pilotgrupper), för att utveckla samarbetsnätverk, genomföra pilotprojekt för produkter och tjänster
  • utveckling av samarbets- och innovationsplattformar i anknytning till moderprojektet
  • anordnande av seminarier och verkstäder i kombination med det allmänna upplysnings- och påverkansarbetet