Siirry sisältöön

Hur ansöker man om understöd

Understödet som beviljas av utrikesministeriet, företagspartnerskapsstödet, kan sökas året runt.

Laiva satamassa Dar es Salaamissa

Innan ansökningsprocessen inleds är det viktigt att sökanden går igenom de gällande villkoren för företagspartnerskapsstödet och bekantar sig med dess användningsändamål. Ansökningsverkstäderna som hålls varje månad ger även praktiska anvisningar för ansökan om understöd.

Stödet ansöks elektroniskt via utrikesministeriets e-tjänst. Efter att ansökan inlämnats ska sökanden aktivt följa med e-tjänsten dit utrikesministeriet vid behov skickar meddelanden eller kompletteringsbegäranden. Det skickas inget separat e-postmeddelande till sökanden om meddelandena. Utrikesministeriet förmedlar också besluten om statsunderstöd som gäller beviljande av företagspartnerskapsstöd via e-tjänsten. Det tar i genomsnitt 3–5 månader att få beslut.

Sökanden kan på egen risk inleda genomförandet av projektet efter att ha fått utrikesministeriets kvittens om mottagande av ansökan i e-tjänsten. I kvittensen anges datumet då projektet registrerats. Om utrikesministeriet beviljar understöd för ett projekt och godkänner den kostnadsbudget som sökanden framställer är de kostnader enligt kostnadsbudgeten som uppkommer på registreringsdagen och därefter stödberättigade.

På grund av företagspartnerskapsstödets offentliga karaktär är namnen på de organisationer som ansökt samt namn, bransch, datum för beviljande samt stödbeloppet som ansökts, beviljats och utbetalats rörande mottagarna av företagspartnerskapsstödet offentlig information. Offentlig information är dessutom statistik om projektet, projektets namn och målland som insamlats med ansökningsblanketten.

Aasialainen nainen insinööri kokoaa metalliosaa

Sökanvisningar och -blanketter

Stödansökan består av blanketterna för basinformation och ansökan, som ifylls i e-tjänsten, samt obligatoriska bilagor. Ansökan varken registreras eller behandlas innan de bilagor som behövs har inlämnats via e-tjänsten.

Insinöörit yhteistyö

Ansökningsverkstäder

Finnpartnership ordnar månatligen virtuella ansökningsverkstäder där deltagarna får information om ansökan om understöd och praktiska tips för ansökan.

Dar es Salaam