Siirry sisältöön

SDG Booster-verkstäder

Målet med SDG Booster-verkstäderna är att skapa kommersiella lösningar för i förväg kartlagda behov i målländerna.

SDG Booster är en verkstadshelhet där finländska aktörer och aktörer på utvecklingsmarknader kan utveckla lösningar både ur synvinkeln hållbar utveckling och ur kommersiell synvinkel. Evenemanget för samman företag, organisationer, representanter för den offentliga förvaltningen samt internationella institutioner och finansiärer som under verkstäderna fördjupar sig i mållandets på förhand identifierade behov och tar fram potentiella lösningar för dem tillsammans. Målländernas behov fastställs för verkstäderna bland annat av landets styre och FN:s organisationer. Målet med SDG Booster-verkstäderna är att starta upp samarbetsprojekt där både finländska och lokala aktörer deltar.

Varje SDG Booster fokuserar på en viss sektor och ett visst geografiskt område. Evenemangshelheten består av 2–3 verkstäder som växelvis ordnas antingen i målländerna eller virtuellt. Deltagandet i verkstäderna är gratis.

Deltagarna i verkstäderna får information om hållbara utvecklingsmål och i synnerhet om mållandets marknadsmöjligheter i och med den marknadsundersökning som genomförs för varje verkstad. Deltagarna får även presentera sin verksamhet. Presentationerna sammanställs på en virtuell evenemangsplattform som deltagarna kan besöka även efter evenemanget och då bekanta sig med vad andra deltagare erbjuder och hitta kontaktuppgifter till potentiella företagspartner. På evenemangsplattformen finns även de tjänster som Finnpartnership och de andra arrangörerna tillhandahåller samt den marknadsundersökning som gjorts.