Siirry sisältöön

Kampanjer

Finländska företag kan dra nytta av Finnpartnerships understöd även i sina försök att bli delaktiga i projekt som stöds av EU eller då de grundar konsortier med andra aktörer.

Indian fields

Kampanjen Global Gateway

Målet med Finnpartnerships kampanj Global Gateway är att bistå allt fler finländska företag att kunna ta del av EU:s upphandlingar och investeringar på utvecklingsmarknader. I och med kampanjen byggs en skräddarsydd väg för företagen mot de affärsmöjligheter som öppnas upp i målländerna.

Konsortium

Finnpartnership stöder finländska företag och organisationer i byggandet av samarbete mellan olika aktörer. Bildandet av konsortier mellan finländska aktörer och aktörer på utvecklingsmarknader kan ge konkurrensfördelar samt mer betydande utvecklingseffekter.