Siirry sisältöön

Ansökningsverkstäder

Finnpartnership ordnar månatligen virtuella ansökningsverkstäder där deltagarna får information om ansökan om understöd och andra tillhandahållare av utvecklingsfinansiering samt användningen av utvecklingsfinansiering.

engineers engineers

Under ansökningsverkstäderna får deltagarna höra om Finnpartnerships understöd, företagspartnerskapsstödet, hur man ansöker om det och för vilka typer av projekt. Ansökningsverkstäderna ger även praktiska tips för ansökandet. Dessutom får deltagarna information om Finnpartnerships B2B Matchmaking-tjänst och de affärsmöjligheter som kampanjen Global Gateway erbjuder.

Under ansökningsverkstäderna presenteras även Business Finlands finansieringstjänster via Developing Markets Platform samt Fingos tjänster för främjande av samarbetet mellan företag och frivilligorganisationer.

Under verkstäderna behandlas även företagens miljö- och samhällskonsekvenser då affärsverksamheten är koncentrerad till tillväxtmarknader. Deltagarna får råd om identifiering av utvecklingseffekter i affärsverksamheten och hur dessa kan kommuniceras. Detta kan öppna dörrar för möjligheter till fortsatt finansiering samt samarbete med internationella organisationer (FN, EU m.fl.).

Ansökningsverkstäderna är avsedda för aktörer som kan ansöka om stöd, dvs. företag och andra organisationer som är finländska eller i finländsk ägo. De hålls varannan månad på finska och varannan månad på engelska.

Ansökningsverkstäderna 2024

  • to 15.8. på finska
  • to 12.9. på engelska
  • to 17.10. på finska
  • to 14.11. på engelska
  • to 12.12. på finska

Anmäl dig till följande verkstäder via länkarna nedan.

Kommande ansökningsverkstäder

Ansökningsverkstadens program

9:00 Välkommen och inledning

9:05 Presentation

9:25 Finnpartnerships understöd: Företagspartnerskapsstöd

10:20 Paus

10:30 Finnpartnerships understöd: Företagspartnerskapsstöd (fortsätter), Business Finlands Developing Markets Platform och Fingos tjänster

11:25 Finnpartnerships B2B Matchmaking-tjänsten och evenemang, Global Gateway-kampanj

11:45 Lunchpaus

12:15 Affärsverksamhet med påverkan på tillväxtmarknader och andra kanaler för utvecklingsfinansiering

13:15 Diskussion och frågor

13:30 Verkstaden avslutas – möjlighet att diskutera med experter till och med 14:00