Siirry sisältöön

Tillgänglighetsutlåtande

Det här är tillgänglighetsutlåtande av Finnpartnership. 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://finnpartnership.fi/ och har upprättats 2.1.2024. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. 

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den webbsidan

Finnpartnership.fi-webbsidan fyller till största delen lagens direktiv, och tillgänglighetskriterier på AA-nivå (WCAG 2.1). Vi har infört AA-tillgänglighetskriterierna på vår webbplats i samband med omarbetningen av webbtjänsten i december 2023.

Icke-tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav. 

– innehåll som har publicerats i tjänsten av användarna eller av utomstående aktörer, och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören. 

– filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018 

2. Oproportionell börda

I tjänsten finns det dokument som inte behövs i dagligt bruk som inte uppnår tillgänglighetskraven. Till dessa dokument hör produktspecifika importrapporter och verksamhets- och utvecklingseffektsrapporterna och broschyrerna. Dessa ovannämnda dokument anser vi inte rimliga att uppdatera.

3. Gamla nyheter och berättelser (publicerade före december 2023) som överförts från gamla webbplatser kanske inte har textrespons i alla bilder.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Feedback om tillgängligheten på vår webbplats och annat material kan skickas till fp@finnpartnership.fi. Vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  • Enheten för tillgänglighetstillsyn
  • www.tillgänglighetskrav.fi
  • webbtillganglighet@rfv.fi
  • telefonnummer växeln 0295 016 000