Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Finnpartnership 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://finnpartnership.fi/ och har upprättats / uppdaterats 11.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. 

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten 

Finnpartnership.fi -webbsidan fyller till största delen lagens direktiv, och den har inga kritiska tillgänglighetsproblem.

Icke-tillgängligt innehåll 

  1. Omfattas inte av lagstiftningens krav. 
  • innehåll som har publicerats i tjänsten av användarna eller av utomstående aktörer, och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören. 
  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018 
  1. Oproportionell börda

I tjänsten finns det dokument som inte behövs i dagligt bruk som inte uppnår tillgänglighetskraven. Till dessa dokument hör produktspecifika importrapporter på ”Import från utvecklingsländer”-sidan och verksamhets- och utvecklingseffektsrapporterna och broschyrerna på ”Statistik, rapporter och presentationer”-sidan. Dessa ovannämnda dokument anser vi inte rimliga att uppdatera.

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den 

Per e-post 

fp(a)finnpartnership.fi 

Tillsynsmyndigheten 

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000