Siirry sisältöön

Vanliga fel

Här har vi samlat exempel på vanliga fel som organisationer och stödmottagare som söker affärspartnerskapsstöd gör och som det är viktigt att undvika för att ett projekt ska lyckas.

Vanliga fel när man ansöker om stödpengar

Företaget eller organisationen ansöker om en summa som är för stor i relation till de egna ekonomiska resurserna. På grund av detta beviljas inget affärspartnerskapsstöd eller en mindre summa än den man ansökte om.

En finsk aktör ansöker om stödpengar för ett projekt i en bransch som den sökande inte har erfarenhet av. På grund av detta beviljas inget affärspartnerskapsstöd.

I ansökan har ett renodlat exportprojekt maskerats till en långvarig affärsrelation. På grund av detta beviljas inte affärspartnerskapsstöd.

Vanliga fel efter att stödpengar beviljats

Efter ett positivt beslut går stödmottagare inte igenom godkända kostnader, det vill säga kontrollerar inte vad stödpengar beviljats för. Detta kan senare orsaka besvikelse, om stödmottagaren efter att ha begärt utbetalning inte får stödpengar för alla kostnader som uppräknas i projektansökan.

En finsk aktör ändrar medan projektet pågår självständigt planen eller budgeten för projektet, utan att med en ändringsansökan ansöka om tillstånd för ändringarna av utrikesministeriet eller av Finnpartnership. Till följd av detta kan ändringarna inte nödvändigtvis godkännas eller endast en del av dem godkänns och stömottagaren beviljas inte hela stödbeloppet som man ansöker om i begäran om utbetalning.

Hur kan man undvika eventuella fel

Genom att läsa instruktionerna på Finnpartnerships webbplats samt villkoren för företagspartnerskapsstödet kan en organisation som ansöker om stöd undvika de vanligaste felen vid ansökan om stödpengar. Det är viktigt att stödmottagare läser beslutet som lämnats av utrikesministeriet för att ha kontroll över budgeten och villkoren för projektet när det drivs framåt.

Bedömningen av ansökan

Syftet med bedömningen är att säkerställa att projekten har en hållbar grund och att målen är realistiska såväl till tidtabell, budget som personresurser.