Siirry sisältöön

Hitta en företagspartner

Att hitta en lokal företagspartner spelar en avgörande roll för framgången på utvecklingsmarknader. 

Genom B2B Matchmaking-evenemang och -tjänsten förenar Finnpartnership finländska företag med företag i utvecklingsmarknader.

business partners

B2B Matchmaking-evenemang

Finnpartnership ordnar årligen flera seminarier på utvecklingsmarknader och i samband med dem Team Finland-mässavdelningar samt virtuella verkstäder som förenar finländska företag med företag från utvecklingsmarknader samt andra centrala aktörer.

B2B Matchmaking-tjänsten

Tjänsten består av en databas med företag från utvecklingsmarknader som söker finländska partner.

I nuläget finns det nästan 200 företag från över 50 länder i databasen och Finnpartnership ökar aktivt antalet företag i databasen.

Understöd för att hitta en företagspartner

Det understöd som Finnpartnership tillhandahåller, företagspartnerskapsstöd, gäller en mer omfattande sållning av målmarknaden för att hitta en partner samt en noggrannare utredning av bakgrunden till potentiella partner (due diligence). Bakgrundsarbetet och samarbetsavtalen ska göras noggrant och understödet täcker även juridiska tjänster samt användning av konsulter.