Siirry sisältöön

Konsortium

Konkurrensfördel och effektiviserade utvecklingseffekter genom att kombinera resurser.

meeting

Grundidén för samarbetet flera aktörer emellan är att förena resurser och kompetenser som kompletterar varandra, där varje aktör deltar i verksamheten med sin kärnkompetens. Detta gör det möjligt för alla medlemmar i konsortiet att exempelvis få tillgång till kompletterande teknologi, lösningar, tjänster, sakkunskap eller nya marknader. Konsortier kan även ofta i hög grad minska riskerna för en enskild aktör. Det rekommenderas att konsortier bildas i synnerhet på utvecklingsmarknader, eftersom alla värdekedjor som är viktiga för en enskild affärsverksamhet ofta saknas.

Bildande av ett konsortium

De krav och nyckelfaktorer som ska beaktas när ett konsortium grundas och bildas är naturligtvis olika från fall till fall. Ur en enskild aktörs och potentiell konsortiemedlems synvinkel är det fråga om ett strategiskt beslut som måste medföra mervärde då man ingår samarbete med flera aktörer.

Här kan man kontrollera vilka saker som initiativtagaren till ett konsortium eventuellt bör beakta, framför allt i en situation där man utgår från begränsade personliga eller interorganisatoriska relationer mellan de potentiella konsortiemedlemmarna.

Sammansättningsalternativen enligt de strategiska modellerna för samarbete flera aktörer emellan är nästan oändliga, till exempel antalet partner, typer av organisationer samt deras roller och ansvarsområden, samt eventuella underleverantörer i roller som stöder konsortiets verksamhet, varierar från fall till fall.

Här kan man bekanta sig med vissa exempel på hur konsortier kan se ut. En del av illustrationerna baserar sig på projekt som Finnpartnership tidigare understött.

Som medlemmar i ett konsortium kan olika aktörer antingen ansöka om Finnpartnerships företagspartnerskapsstöd eller finansiering av Business Finland. Beträffande Finnpartnerships understöd är det viktigt att beakta att varje medlem i konsortiet ska ansöka om stöd med en egen ansökan och projektbudget.

För mer information:

Axel Sointu

Manager, Partnerships

+358 (0)40 596 9877