Siirry sisältöön

Tukiraha

Finnpartnershipin tarjoama liikekumppanuustuki on tukiraha, jota suomalaiset toimijat voivat hakea kehittyville markkinoille suuntautuviin kaupallisiin hankkeisiin.

Lima kaupunki

Liikekumppanuustuen tarkoituksena on tukea suomalaisia yrityksiä niiden tavoitteissa luoda ja kehittää liiketoimintaa sekä -kumppanuuksia kehittyvillä markkinoilla. Samalla tuettavan liiketoiminnan tulee luoda myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaissa.

Liikekumppanuustukea myöntää ulkoministeriö ja se on osa Suomen valtion virallista kehitysyhteistyötä. Tukirahaa voidaan myöntää suomalaistoimijoiden hankkeille, jotka tähtäävät pitkäaikaisen sekä kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen kehittyvillä markkinoilla. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu hankkeiden selvitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Yksityiskohtaista tietoa tukirahasta löytyy liikekumppanuustuen ehdoista. Liikekumppanuustukeen sovelletaan valtionavustuslakia (2001/688).

Ketkä voivat saada tukirahaa

Liikekumppanuustukea voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija. Hakija voi olla:

  • Suomeen rekisteröity yritys (esim. osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, toiminimi)
  • ulkomaille rekisteröity yritys, jonka omistuksesta vähintään 20 % on suomalaista
  • Suomeen rekisteröity julkinen liikelaitos tai julkisen liikelaitoksen periaatteella toimiva julkisen sektorin laitos
  • Suomessa toimiva tutkimuslaitos, yliopisto, osuuskunta, kauppakamari tai vastaava organisaatio
  • Suomeen rekisteröity kansalaisjärjestö tai yhdistys
  • edellä mainittujen toimijoiden yhteenliittymä eli konsortio

Tukirahan hakijan tulee olla hankkeen toteuttaja, jonka liiketoimintaan hanke oleellisesti kuuluu. Mikäli hakijana on usean toimijan konsortio, jokaisen konsortion jäsenen tulee hakea tukea itsenäisellä hakemuksella.

Insinöörit yhteistyö

Hakemustyöpajat

Finnpartnership järjestää kuukausittain virtuaalisia hakemustyöpajoja, joissa osallistujat saavat tietoa liikekumppanuustuesta, miten sitä voi hakea, millaisiin hankkeisiin ja miten itse hakemus tehdään.