Siirry sisältöön

Investointihankkeen toteutettavuussuunnitelma

Tukirahaa voidaan myöntää ulkoministeriön Public Sector Investment Facility -rahoitustukikelpoisen investointihankkeen toteutettavuusselvityksille.

Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentti (Public Sector Investment Facility, PIF) on yksi Suomen kehityspoliittisista rahoitusinstrumenteista. Sen tavoitteena on tukea kehittyvien maiden julkisen sektorin investointeja, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa.

Finnpartnershipin tarjoamaa tukirahaa voi hakea PIF-hankkeen toteutettavuusselvitykselle. PIF-rahoituskelpoisiksi katsotaan hankkeet, joiden konseptista ulkoministeriö on antanut myönteisen lausunnon. PIF-hankkeiden edellytyksistä voi löytää lisää tietoa instrumentin oppaasta.

Tukirahaa voidaan harkinnanvaraisesti myöntää myös muiden vastaavien kehitysvaikutuksiin tähtäävien LDC- tai LMIC-maissa toteuttavien investointiprojektien toteuttavuusselvityksiin. Tällöin tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointiprojekti on vähintään miljoonan euron arvoinen ja hakijalla on hankkeen rahoittajan kanssa solmittu aiesopimus tai muu todenne hakijan mahdollisesta osallistumisesta hankkeeseen.

Tukirahaa voi hakea vain yhteen toteutettavuussuunnitelmaan kerrallaan ja edellisen suunnitelman tulee olla valmis ennen kuin uutta tukea voidaan myöntää. Lisäksi tukea voi hakea enintään kahteen toteutettavuussuunnitelmaan kolmen vuoden sisällä. Seuraavan kolmivuotiskauden aikana toimijalle voidaan myöntää tukirahaa toteutettavuussuunnitelmaan vain, jos toimija pystyy osoittamaan vähintään yhden aiemmista hankkeista siirtyneen toteutusvaiheeseen ja olevan suunnitelman mukaisessa vaiheessa kohti kehitysvaikutusten tuottamista.