Siirry sisältöön

Utredning om investeringsprojektets genomförbarhet

Stöd kan beviljas för en genomförbarhetsutredning för ett investeringsprojekt som är stödberättigat inom utrikesministeriets Public Sector Investment Facility-finansiering.

Finansieringsinstrumentet Investeringsstöd för utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF) är ett av Finlands utvecklingspolitiska finansieringsinstrument. Dess syfte är att stödja sådana investeringar i den offentliga sektorn i utvecklingsländerna som är i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling och som utnyttjar finländsk teknik och expertis.

Understödet som Finnpartnership tillhandahåller kan sökas för en genomförbarhetsplan för ett PIF-projekt. Projekt anses vara PIF-finansieringsdugliga då utrikesministeriet har gett ett positivt utlåtande om deras koncept. Mer information om villkoren för PIF-projekt finns i handboken om instrumentet .

Understöd kan enligt prövning även beviljas för genomförbarhetsplaner för andra motsvarande investeringsprojekt som genomförs i LDC- eller LMIC-länder och är inriktade på utvecklingseffekter. Då förutsätter beviljande av stödet att värdet på investeringsprojektet är minst en miljon euro och att sökanden har slutit ett intentionsavtal med projektfinansiären eller att det finns något annat bevis på sökandens eventuella deltagande i projektet.

Stöd kan endast sökas för en genomförbarhetsplan åt gången och den föregående planen ska vara färdig innan nytt stöd kan beviljas. Dessutom kan stöd sökas för högst två genomförbarhetsplaner inom tre år. Under den följande treårsperioden kan aktören beviljas stöd för en genomförbarhetsplan endast om aktören kan påvisa att minst ett av de tidigare projekten har övergått till genomförandeskedet och följer planen mot uppkomsten av utvecklingseffekter.