Siirry sisältöön

Pilotointi ODA-kelpoisen kansainvälisen järjestön kanssa

Tukirahaa voidaan myöntää pilottihankkeelle, joka toteutetaan osana kansainvälisen järjestön toimintaa. Onnistuessaan pilotointi voi johtaa teknologian tai ratkaisun laajempaan käyttöönottoon.

Hankkeen tavoitteena on kaupallinen yhteistyö ODA-kelpoisten (Official Development Assistance) kansainvälisten järjestöjen kanssa. ODA-kelpoisiin toimijoihin kuuluvat muun muassa EU, YK-järjestöt, kansainväliset rahoituslaitokset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt.

Tukirahaa voidaan myöntää osana järjestön toimintaa toteutettavalle teknologiaan tai ratkaisuun liittyvälle pilotti- tai demonstraatiohankkeelle. Hankkeissa voidaan pilotoida ns. ‘valmiita’ tuotteita tai palveluita. Tukirahan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on pilotointia koskeva aiesopimus (Letter of Intent, LOI) yhteistyötä tehtävän järjestön kanssa.

Tukirahaa voi hakea vain yhteen pilotointiin kerrallaan. Lisäksi yhden ratkaisun pilotointia voidaan tukea samassa kohdemaassa vain yhden kerran saman järjestön kanssa. Tukirahaa voidaan myöntää samalle tuensaajalle enintään kahteen pilotointiin Finnpartnershipin ohjelmakaudella 2022–2024.

OECD:n ODA-kelpoisten toimijoiden lista kokoaa yhteen tukikelpoiseksi katsotut kansainväliset järjestöt. Niitä ovat järjestöt, joiden Annex 2 –listan järjestötyyppi (Channel Parent Category) on 21000 (International NGO), 30000-32000 (PPPs and networks) tai 40000-47000 (multilateral organisations).