Siirry sisältöön

Pilotförsök med en ODA-duglig internationell organisation

Understöd kan beviljas för pilotprojekt som genomförs som en del av en internationell organisations verksamhet. Ett framgångsrikt pilotprojekt kan leda till ett mer omfattande ibruktagande av teknologin eller lösningen.

Målet med projektet är kommersiellt samarbete med ODA-dugliga (Official Development Assistance) internationella organisationer. ODA-dugliga aktörer omfattar bland annat EU, FN-organisationerna, internationella finansieringsinstitut och internationella frivilligorganisationer.

Stödet kan beviljas för pilot- eller demonstrationsprojekt som gäller en teknologi eller lösning som genomförs som en del av organisationens verksamhet. Projekten kan omfatta pilotförsök med så kallade färdiga produkter eller tjänster. Beviljandet av stödet förutsätter att sökanden har ett intentionsavtal rörande pilotförsöket (Letter of Intent, LOI) med den organisation som denne ska samarbeta med.

Stöd kan endast sökas för ett pilotförsök åt gången. Dessutom kan ett pilotförsök med en lösning endast stödjas en gång för samma organisation i samma målland. Stöd kan beviljas åt samma stödmottagare för högst två pilotförsök under Finnpartnerships programperiod 2022–2024.

En fullständig förteckning över aktörer som anses vara stödberättigade internationella organisationer finns i OECD:s lista över ODA-dugliga aktörer. Stödberättigade organisationer är de som har organisationstyp enligt Annex 2–listan (Channel Parent Category) är 21000 (International NGO), 30000-32000 (PPPs and networks) eller 40000-47000 (multilateral organisations).