Siirry sisältöön

Global Gateway-projekt

På denna sida sammanställer Finnpartnership aktuell information om Global Gateway-projekt som stöds av EU och där finländska företag särskilt efterfrågas.

Vietnam bridge Vietnam bridge

Afrika

Angola, Zambia och Demokratiska republiken Kongo håller på att utveckla Lobitokorridoren genom ett strategiskt partnerskap mellan EU, USA, ADB och AFC. Korridoren kommer att förbinda södra Demokratiska republiken Kongo och nordvästra Zambia med regionala och globala handelsmarknader via Lobito-hamnen i Angola.

I samförståndsavtalet mellan EU och dess partner anges att samarbetet kommer att inriktas på tre områden: i) investeringar i transportinfrastruktur, ii) åtgärder för att underlätta handel, ekonomisk utveckling och transitering, och iii) stöd till transportrelaterade sektorer i syfte att främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och kapitalinvesteringar i de tre afrikanska länderna på lång sikt.

I konkreta termer och för finska företag omfattar detta:

 • utveckling av projekt för ren energi för att öka elförsörjningen till samhällen i regionen
 • kritiska råvaror och utveckling av en hållbar värdekedja för ren energi
 • projekt för digital konnektivitet
 • värdekedjor inom jordbruket för att öka den lokala livsmedelsproduktionen
 • Yrkesutbildning och kompetensutveckling för den lokala arbetskraften
 • Stöd till små och medelstora företag och ekonomisk diversifiering.
 • teknisk expertis i form av studier och planering

Lobitokorridoren är också kopplad till det nyligen undertecknade samförståndsavtalet mellan EU, Demokratiska republiken Kongo och Zambia om strategiska partnerskap på området för värdekedjor för kritiska råvaror. Partnerskapen kommer att göra det möjligt för alla parter att främja handel och investeringar genom att sträva efter en säker, hållbar och motståndskraftig värdekedja för råvaror.

Om du är intresserad av affärsmöjligheter i samband med Lobitokorridoren, vänligen kontakta: julian.blom@finnpartnership.fi.

 • Projekt: Regional Teachers’ Initiative for Africa
 • Finansieras och genomförs av: Team Europe

I början av 2023 inledde Europeiska kommissionen projektet ”Regional Teachers’ Initiative” som genomförs i Afrika, och genom det kommer Europeiska unionen att investera cirka 100 miljoner euro i utbildning i Afrika. Genom initiativet vill man förbättra kvaliteten på utbildningen i de afrikanska länderna söder om Sahara genom att fokusera på utvecklingsbehoven rörande lärarnas arbetsförhållanden och lärarutbildningen. Det kan finnas många utmaningar: lärararbetet lockar inte, det saknas attraktions- och hållkraft, lärarna saknar möjligheter till professionell utveckling, tillräckliga resurser, kompetenser eller stöd i sitt arbete, och lärarnas grundutbildning kan vara otillräcklig till sin omfattning eller kvalitet.

Finland deltar aktivt i projektet tillsammans med Frankrike, Tyskland och Belgien. Utbildningsstyrelsen och i synnerhet Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn FinCEED deltar i planeringen av projektet ”Regional Teachers’ Initiative”. Inom projektet kommer det att öppnas upp möjligheter för aktörer som genomfört lärarutbildningsprojekt samt forskat om lärarutbildning.

Ansökan till de olika verksamheterna inom projektet ”Regional Teachers’ Initiative” kommer att öppnas nästa år. Genom Finnpartnerships företagspartnerskapsstöd kan finländska aktörer redan dessförinnan kartlägga potentiella partner eller inleda pilotprojekt som stöder och kan ge bättre förutsättningar för deltagande i projektet ”Regional Teachers’ Initiative”.

 • Projekt: Inclusive Green Growth – Tsau //Khaeb National Park (HyphenSCDI)
 • Finansieras och genomförs av: Team Europe, Tyska Hyphen Hydrogen Energy (Hyphen)

Som en del av takprojektet ”Inclusive Green Growth” investerar det tyska företaget Hyphen 10 miljarder euro i produktionen av grönt väte med vind- och solkraft i Namibia. Projektet utgör en del av det mer omfattande projektet Team Europe, som strävar efter att utveckla tillgången till förnybar energi i Namibia. I projektet finns ett särskilt behov av finländsk expertis inom energi- och vattensektorn. Du hittar mer information på projektets webbplats.

 • Projekt: Inclusive Green Growth
 • Finansieras och genomförs av: Team Europe

Syftet med projektet är att som en del av Team Europes takprojekt ”Inclusive Green Growth” främja hållbar anskaffning av kritiska råvaror och hållbara investeringar i hela värdekedjan. I projektet finns särskilt efterfrågan på finsk expertis inom gruv- och vattensektorn. Du hittar mer information om partnerskapsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Namibia här och samförståndsavtalet här.

I Uganda erbjuder många branscher, såsom infrastrukturen, gruvverksamheten, hälso- och sjukvården och energi, möjligheter till investering och skapande av partnerskap. Ugandas investeringsmyndighet (Uganda Investment Authority, UIA) har publicerat en rapport om investeringsmöjligheterna, som presenterar pågående eller kommande projekt samt beskriver hur olika branscher har utvecklats under de senaste åren.

Till exempel inom mineralbranschen har företagen utvecklat investeringsprojekt och söker som bäst partnerskap för att genomföra dem. I fråga om hälso- och sjukvården behöver Ugandas regering investeringar för att utveckla energiförsörjningen i de otillräckligt elektrifierade landsbygdsområdena och för att renovera sjukhus i områdena.

Det finns ett flertal huvudprojekt inom Ugandas turistnäring som genomförs i samarbete med aktörer inom offentliga och privata sektorn. Till dessa hör exempelvis att inrätta ett turistdistrikt kring Victoriasjön för att öka turistverksamheten och -upplevelserna runt Entebbe samt att bygga en internationell flygplats i Hoima. Den nya flygplatsen kommer även särskilt att stödja utvecklandet av och verksamheten i oljeraffinaderiet.

 • Projekt: Data Governance in Sub-Saharan Africa (som en del av initiativet D4D Hub)
 • Finansieras och genomförs av: Team Europe

Syftet med projektet Data Governence in Sub-Saharan Africa är att stärka den politiska regleringen som gäller person- och andra uppgifter samt främja den gränsöverskridande datakommunikationen i syfte att stödja affärsverksamheten i Afrika. Fokus ligger också på att främja partnerskap i anslutning till gröna och säkra investeringar i datainfrastruktur. Projektet utgör en del av det mer omfattande initiativet D4D Hub, som sammanfattar digitaliseringsprojekt. Finland deltar tillsammans med Belgien, Frankrike, Tyskland, Estland och Europeiska kommissionen i beredningen av projektet.

Asien

Indonesien avser flytta sin huvudstad från Jakarta till den nya staden Nusantara i Östra Kalimantan senast 2024. Den nya huvudstaden förväntas lätta upp tillväxttrycket på Jakarta och landet har som mål att bygga en smart och grön metropol som utnyttjar högteknologi och fungerar på förnybar energi. Samtidigt förutsätter projektet en enorm investeringskapacitet av Indonesiens regering och internationella organisationer.

Indonesiens regering håller på att effektivisera sitt samarbete med olika internationella organisationer, penninginstitut och regeringar, inklusive Finlands regering och Team Finland-organisationerna. Team Finland och Business Finland har ordnat flera evenemang där finländsk teknologi har presenterats för Indonesiens regering. Utvecklingen av Nusantara öppnar möjligheter för företag inom flera olika sektorer, såsom utbildning, hälso- och sjukvård, digitalisering, energi, boende och avfallshantering.

Om du är intresserad av att höra mer om utvecklingen av Nusantara och samarbetsmöjligheterna, kontakta Tam Nguyen: tam.nguyen@finnpartnership.fi.

Det pumpade vattenkraftsprojektet Bac Ai (1 200 MW) i Ninh Thuan-provinsen är Vietnams första pumpade vattenkraftsprojekt. Projektet syftar till att bidra till stabiliseringen av det nationella elsystemet och att generera el för att bättre möta efterfrågetoppar. Projektet kommer att göra det möjligt för Vietnam att övergå till ökad användning av förnybara energikällor och därigenom minska sitt beroende av fossila bränslen.

Bac Ai-projektet har en total investering på cirka 900 miljoner US-dollar och finansieras av AFD, EIB, KfW och JICA. Projektet genomgår för närvarande due diligence: ekonomisk due diligence, ytterligare miljörelaterade och sociala skyddsstudier krävs efter en bristanalys och projektmotivering. I detta sammanhang kommer projektet att kräva konsulttjänster under hela projekttiden, inklusive teknisk utformning och övervakning av projektgenomförandet. Finska företag med relevant tekniskt kunnande och teknik kan kontakta Finnpartnership.

För mer information:

Julian Blom

Global Gateway Project Lead

+358 (0)40 531 6537

Huong Phung

Regional Coordinator – Asia

+84 (0)385 268 293

Hitta information om internationella anbudsförfaranden

Utrikesministeriet erbjuder finländska små och medelstora företag gratis åtkomst till webbplatsen DevelopmentAid som sammanställer information om internationella upphandlingar, bidrag, deras finansiärer samt om arrangörer och eventuella samarbetspartner. Tjänsten gäller till och med 1.5.2024 och genom den har små och medelstora företag en obegränsad åtkomst till webbplatsen. Kontakta oss om du vill få åtkomst till webbplatsen.

Dar es Salaam