Nyheter

Enkäten för bedömning av utvecklingseffekter för ansökningar om företagspartnerskapsstöd byts ut 1.9.2022

24.08.2022

Enkäten för bedömning av utvecklingseffekter, som fylls i som bilaga till ansökningar om företagspartnerskapsstöd, byts ut i början av september. Den nya bilagan är en målsättningstabell för utvecklingseffekter, och fylls i som Excel-fil.

Införandet av den nya målsättningstabellen skapar klarhet i uppföljningen av utvecklingseffekter och dess rapportering. Konkreta utvecklingsmål väljs ut för varje projekt som sedan sammankopplas med FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals / SDG), vilket delvis underlättar mätningen och verifieringen av utvecklingseffekterna.

I målsättningstabellen iakttas tre utvecklingsmål angående sysselsättning som är gemensamma för alla projekt. Utöver detta sätts ett eller flera sökandespecifika utvecklingsmål ut för projektet, med anknytning till produkter, tjänster eller affärsprocesser. Förverkligandet av alla konkreta utvecklingsmål som ingår i tabellen ska rapporteras periodiskt under stödets giltighetstid, och i den uppföljningsrapportering som görs efter att stödet löpt ut.

Den nya målsättningstabellen tas i bruk för ansökningar som lämnats in i september, och den nya bilagan bör användas för alla ansökningar om företagspartnerskapsstöd som lämnats in från och med 1.9. Ifall du har frågor om detta kan du kontakta Finnpartnerships stödpersonal för företagspartnerskapsstöd, vars kontaktuppgifter finns här.

Dela på sociala medier

Ajankohtaista

newsletter
Nyhetsbrev
12.6.2024

Juni nyhetsbrev

newsletter
Nyhetsbrev
7.5.2024

Maj nyhetsbrev

newsletter
Nyhetsbrev
9.4.2024

April nyhetsbrev