Nyheter

Mer stöd för affärsverksamheten i Ukraina

02.02.2023

Villkoren för partnerskapsprogrammet Finnpartnership som finansieras med medel för utvecklingssamarbete ändras i början av 2023. Detta innebär att stödet till projekt som handlar om Ukraina kan täcka 85 procent av ett projekts totala kostnader. Tidigare var stödet 50 procent för storföretag och 70 procent för små och medelstora företag.  Ändringen gäller ansökningar som lämnas in i år, oberoende av sökandens storlek. 

Målet är att ge Ukraina mer stöd både under kriget och under förberedelserna för återuppbyggnaden. Finnpartnership är ett sätt att stärka samarbetet mellan finländska och ukrainska aktörer.

”Finland har gott om kompetens som är efterfrågad i Ukraina. Denna reform ökar stödet till de finländska företag som vill skapa nya partnerskap i Ukraina”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. 

Efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina har Finland både ökat och anpassat stödet till Ukraina på det sättet att det reagerar på den akuta krisen och stärker samhällets resiliens mitt under det pågående kriget. Samtidigt pågår förberedelserna inför Ukrainas återuppbyggnad. 

Såddfinansiering för ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet

Finnpartnership erbjuder affärsrådgivning, finansiering för förberedelser och kontakter som hjälper att få hållbar affärsverksamhet i gång i utvecklingsländer. Företagspartnerskapsstödet är såddfinansiering för affärsverksamhet som bygger på en kommersiell finansieringsbas och som har positiva utvecklingseffekter i projektets målland. Under de senaste fem åren har finansiering beviljats för tre projekt i Ukraina. 

Stöd kan beviljas till exempel för att söka upp partner, planera verksamhet och för att utbilda personal.  Stödet kan också användas för att stärka den pågående affärsverksamheten eller för fortsatta projekt eller pilotprojekt. 

Finnpartnerships tjänster som är avsedda för företag, civilsamhällesorganisationer, läroinstitut och andra aktörer, är avgiftsfria. Stödet kan sökas året runt. 

Nyheten publicerades ursprungligen av Finlands Utrikesministeriet.

Dela på sociala medier

Fler nyheter