Nyheter

Finskt kunnande inom gruvbranschen presenterades i Namibien

12.09.2023

Namibien är ett av de ledande länderna inom gruvbranschen i Afrika. Landet som ligger i sydvästra Afrika vid Atlantens kust är till arean nästan tre gånger så stort som Finland och många olika mineraler finns i marken i landet, såväl diamanter, uran och koppar som guld och tenn.

Gruvindustrin är en stöttepelare för ekonomin i Namibien och den står för över hälften av landets inkomster från utlandet. I och med den rika marken har det funnits gruvverksamhet i över 100 år i Namibien. Utsikterna för gruvbranschen är positiva och nya gruvor har öppnats i landet under de senaste åren. Den gröna omställningen har betydligt ökat efterfrågan på kritiska mineraler, vilket märks som olika malmprospekteringsprojekt i Namibien. Marken i Namibien bedöms innehålla betydande icke utnyttjade förekomster av till exempel batterimineraler.

Finska företag och forskningscenter inom gruvbranschen har samarbetat med gruvsektorn i Namibien redan i tiotals år, och de finska aktörernas kunnande inom hållbar gruvdrift är erkänd i landet. En delegation med finska aktörer inom gruvbranschen och stödbranscher besökte Namibien i slutet av augusti. Representanter för Mining Finland, Geologiska forskningscentralen (GTK), Finnpartnership och Namibiens ambassad i Finland tillsammans med företagsrepresentanter för Metso samt Meriaura och Finlands handels- och utvecklingsambassadör Eija Rotinen besökte flera gruvor och träffade experter i gruvföretag. Målet med samarbetet är att stöda hållbarhetsutvecklingen inom gruvdriften i Namibien.

Finland representerades även vid Namibia Mining Expo

Varje år ordnas Namibia Mining Expo som är gruvsektorns viktigaste evenemang i Namibien. Namibiens gruvkammare är värd för evenemanget och varje år besöks det av internationella aktörer i landets huvustad Windhoek. I år väckte evenemanget ovanligt mycket intresse, eftersom antalet mässmontrar ökade med 60 procent jämfört med förra årets evenemang.

Som en del av evenemanget hade den finska delegationen en gemensam mässmonter vid Mining Expo, och under det två dagar långa evenemanget lockade mässmontern många människor från Namibien och internationella aktörer fick en inblick i gruvkunnandet i Finland. Mining Finlands, GTK:s, Finnpartnerships, Namibias ambassad i Finland och Metsos samt Meriauras gemensamma mässmonter uppmärksammades vid invigningen av Mining Expo samt flera gånger vid en konferens som ordnades i samband med mässan. Delegationen hade äran att välkomna Namibiens vice president Nangolo Mbumba samt gruv- och energiminister Tom Alweendo som besökte Finlands monter direkt på invigningsdagen för evenemanget. GTK och dess testfabrik och laboratorier i Outokumpu, GTK Mintec, lyftes även fram vid konferensen när Aleksi Salo, gruppchef för GTK:s enhet Lösningar inom mineralekonomi, höll ett anförande om värdekedjorna för batterimineraler ur perspektivet geologisk forskning.

Det strategiska partnerskapet mellan EU och Namibien öppnar möjligheter även för finländare

Den ökade efterfrågan på kritiska mineraler har lyft upp Namibien i strålkastarljuset även på internationella arenor. Landet undertecknade i slutet av förra året som första stat i Afrika ett samförståndsavtal med Europeiska unionen (EU) om strategiskt partnerskap.  Partnerskapet fokuserar på utveckling av värdekedjor för kritiska mineraler samt på produktion av grönt kväve. Ett mål med partnerskapet är att stöda Namibien till att bli en viktig producent av kritiska mineraler samt utveckla den lokala processeringen av mineraler. Ur EU:s perspektiv är målet även att främja europeiska investeringar i gruvbranschen i Namibien och säkerställa ett mångsidigt och hållbart utbud av kritiska råämnen.

Med det strategiska partnerskapet strävar Finland efter att i Namibien bygga upp partnerskap som är till nytta för båda parterna och främja en hållbar tillgång på kritiska råämnen och lokala arbetsplatser. Partnerskapet medför intressanta affärsmöjligheter för finska företag inom gruv-, vatten-, utbildnings- samt energisektorerna. Finnpartnerships stödpengar som erbjuds finska företag, affärspartnerskapsstödet, kan medverka till att affärsverksamhet med namibiska partner startas upp.

Dela på sociala medier

Fler nyheter