Framgångshistorier

Finpack driver förpackningsbusiness i Ulaanbaatar i Mongoliet

12.10.2023
Joachim Jankes

Vid seminariet Doing Business with Finland i Ulaanbaatar, Mongoliet fick Finnpartnership möjlighet att se ett projekt som fått stöd åren 2009–2014. Finpacks produktionsanläggning, där man tillverkar pappers- och kartongförpackningar bland annat för livsmedelsindustrin. Finpack är ett helt finskägt företag och har verkat i Mongoliet från år 2001. Företaget sysselsätter 70 personer, varav största delen är kvinnor, och nu håller man som bäst på att anställa mera personal. Finpacks totala investeringar i Mongoliet är cirka 2 miljoner euro.

Finpacks verkställande direktör är Tsaschimeg Batbaatar och fabriksdirektör är finländaren Joachim Jankes, som ansvarar för produktion, produktionsutveckling och produktutveckling. Jankes säger att den största utmaningen just nu är att hitta anställda och hålla kvar dem i företaget. I Mongoliet är det inte många som har kunnande inom industriell produktion och Finpack utbildar därför sin personal själv. Sådant som är specifikt för branschen, såsom hur man använder maskiner, materialens egenskaper, bearbetningstekniker och tillverkning av förpackningar ända från planerng och formtillverkning till färdiga produkter måste man lära ut från början till varje anställd. Just gällande utbildning lyfter Jankes fram hur stor betydelse Finnspartnerships stöd haft.

”Här finns det inget och vi har gjort allt själva från början”, säger Jankes och enligt honom är det samtidigt det bästa och det sämsta med det hela. ”Å andra ger denna position frihet och möjligheter att som den första i branschen skapa verksamhetskultur, praxis och standarder för hela branschen. Å andra sidan är det svårt att driva verksamhet, eftersom den värdekedja som behövs för produktionen saknas.” Enligt Jankes har det varit ”ett decennium av berg-och-dal-bana både praktiskt och känslomässigt att starta ny business och etablera en produktionsanläggning i ett tillväxtland.” Själv har Jankes slagit ner sina bopålar och bildat familj i Mongoliet. 

När man verkar på en tillväxtmarknad är det typiskt att utvecklingen ibland är långsam och ibland händer det saker och ting mycket snabbt. Att grunda ett företag på en tillväxtmarknad är enligt Jankes inte det bästa alternativet för alla aktörer och aldrig det lättaste alternativet. Verksamhet av den här typen är emellertid precis det som är målet med Finnpartnerships affärspartnerskap: att skapa bestående människovärdiga arbetsplatser i tillväxtländer. Finnnpartnership är glad över och gratulerar Finpack till affärsverksamheten som företaget skapat och som är ett föredömligt exempel på hur medel för  utvecklingssamarbete kan generera privata investeringar och skapa hållbar tillväxt i tillväxtländer.  

Dela på sociala medier

Fler nyheter

newsletter
Nyhetsbrev
9.7.2024

Juli nyhetsbrev

newsletter
Nyhetsbrev
12.6.2024

Juni nyhetsbrev

newsletter
Nyhetsbrev
7.5.2024

Maj nyhetsbrev