Framgångshistorier

Elektronisk identifiering gör banktjänsterna tillgängliga i Papuas avlägsna byar

02.05.2024
Digizen ID in Papua New Guinea

Finländska Digizens digitala identifiering gör det möjligt att öppna ett bankkonto på den fattiga landsbygden i Papua Nya Guinea. Stödet från Finnpartnership sätter fart på kommersialiseringen av innovationen.

En stor del av befolkningen i Papua Nya Guinea bor på den outvecklade landsbygden där förbindelserna är svåra och avlägsna byar inte nås av mobilnät.

För dessa utmanande förhållanden har finländska Digizen utvecklat en tjänst för digital identifiering. Digizen ID gör det möjligt att upprätta en verifierad identitet som i sin tur gör det möjligt att till exempel öppna ett bankkonto.

Verkställande direktör för Digizen Kimmo Koivisto berättar att allt fick sin början för några år sedan på hackathon-evenemanget som ordnades Asiatiska utvecklingsbanken ADB. Till evenemanget inbjöds programutvecklare för att hitta metoder för att ge utsatta människor en möjlighet att få en verifierad identitet. ”Vi var en grupp på fyra nördar, som bland annat tre gånger hade vunnit hackathon på Slush-evenemanget. Det fanns också erfarenhet av att utveckla digitala identiteter i vårt team”, berättar Koivisto.

Stort behov av digital identifiering

Digizen vann ADB:s tävling och fick finansiering av utvecklingsbanken för att utveckla och testa en digital identifieringstjänst. Bankens sakkunniga gav också sparring för utvecklingsarbetet. ”Det viktigaste var forskningsresorna vi gjorde till Papua Nya Guinea tillsammans. Under dem fick vi nödvändig information om människornas behov och förhållandena i outvecklade byar”, säger Koivisto.

Behovet av ett nytt sätt att bevisa sin identitet är stort, eftersom det i synnerhet på landsbygden är få som har möjlighet att skaffa ett traditionellt identitetskort. För att få ett sådant måste personen ha till exempel ett födelseattest och ett papper som undertecknats av byäldsten. Och även om man lyckas skaffa de krävda dokumenten kan skaffandet av ett identitetskort falla på att det är alltför svårt och dyrt att resa till den egna provinsens huvudstad.

”För att övervinna dessa utmaningar planerade vi ansökningen och upprättandet av en verifierad identitet på nytt. Ansvaret har nu överförts från personen till en utbildad banktjänsteman som reser till byn, samlar in bevis på identiteten och beviljar ett elektroniskt identitetsbevis på platsen.”

Digizen är ett smartkort där nödvändiga uppgifter har sparats på chippet. Det krävs ingen internetuppkoppling för att använda kortet för identifiering. På så sätt kan personen till exempel öppna ett bankkonto tillsammans med bankens företrädare i byn.

Stöd från Finnpartnership för kommersialisering

Enligt Koivisto kan Digizen ID jämföras med finländska bankkoder. Utöver att öppna och använda ett bankkonto kan det användas för andra tjänster som kräver stark autentisering. För att Digizen ID ska vinna insteg är det av stor betydelse att det efter testningsperioden fick godkännande av centralbanken i Papua Nya Guinea och att det officiellt kan användas för digital identifiering.

Koivisto säger att stödet från ansedda ADB har varit till stor nytta. Det gjorde det lättare att skapa kontakter till centralbanken i Papua Nya Guinea och banker i landet som kunde vara intresserade av att utnyttja Digizens tjänster.

ADB:s ekonomiska stöd täckte utvecklingen av tjänsten och testningsfasen. Enligt Koivisto kom tjänstens kommersialiseringsfas bra igång med hjälp av företagspartnerskapsstödet från Finnpartnership. ”Med stödet från Finnpartnership kan vi göra inledande utredningar och starta ett företag i Papua.”

Utvidgning till andra länder som mål

Enligt Koivisto har de största utmaningarna varit förknippade med de svåra förhållandena i Papua Nya Guinea. Digizen har testat sin tjänst i en av landets norra provinser, Östra Sepik, där väg- och teleförbindelserna i de utspridda byarna är dåliga. Också den utspridda brottsligheten gör det svårt att röra sig på landsbygden.

Under testningsfasen användes Digizens lösning av två banker som beviljar mikrokredit. Användarna i byarna i Östra Sepik är cirka 2500 till antalet. ”Vi förhandlar för närvarande med nya banker om införande av den digitala identifieringstjänsten. När vi har tillräckligt många avtal börjar vi producera smartkort och skala affärsverksamheten.”

Enligt Koivisto kartlägger Digizen samtidigt andra potentiella land där tjänsten eventuellt kunde lanseras. För denna utredning har företaget fått Tempo-finansiering från Business Finland. ”I Stillahavsområdet finns flera land som har behov av tjänsten. Jämfört med Papua är invånarantalen dock små. I Asien används digital identifiering inte i till exempel Laos, men den största efterfrågan på tjänsten finns i Afrika”, uppskattar Koivisto.

Fotos: Digizen Oy

Dela på sociala medier

Fler nyheter

newsletter
Nyhetsbrev
9.7.2024

Juli nyhetsbrev

newsletter
Nyhetsbrev
12.6.2024

Juni nyhetsbrev

newsletter
Nyhetsbrev
7.5.2024

Maj nyhetsbrev