Hakuohjeet ja -lomakkeet

Mitä huolellisemmin täytetty hakemus, sitä paremmin asia etenee.

Liikekumppanuustuki on ulkoministeriön rahallinen tuki kehitysmaahankkeisiin. Sen hakeminen tapahtuu sähköisesti.

Alla oleviin pudotusvalikkoihin on kerätty olennaisia asioita liikekumppanuustuen hakemisesta sekä lomakkeet ja ohjeet itse hakemuksen jättämiseen. Luethan huolellisesti läpi alla olevat kohdat ennen hakemuksen jättämistä. Vinkkejä hankkeen kehitysvaikutusten löytämiseen ja esiin nostamiseen voit katsoa Know your impact -oppaasta.

Ennen liikekumppanuustuen hakemista

Lue tästä mikä on liikekumppanuustuki ja millaisiin hankkeisiin sitä voidaan myöntää.

Finnpartnershipin hakemustyöpajat opettavat kaiken tarpeellisen liikekumppanuustuesta ja sen hakemisesta.

Ennen hakuprosessin aloitusta hakijan tulee tutustua liikekumppanuustuen käyttötarkoituksiin sekä voimassaoleviin ehtoihin:

Liikekumppanuustuen ehdot

Hakuilmoitus 2022-2024

Instrumenttikuvaus

Finnpartnership suosittelee avaamaan askel askeleelta-ohjeemme, joka kertoo miten hakeminen tapahtuu:

Step-by-step-ohjeet liikekumppanuustukihakemuksen tekemiseen

Liikekumppanuustuen haku- ja käsittelyaika

Liikekumppanuustukea voi hakea ympärivuotisesti. Finnpartnership käsittelee hakemukset ja toimittaa hankkeista lausunnot ulkoministeriölle päätöksentekoprosessin tueksi. Ulkoministeriö toimittaa tuen myöntämistä koskevat valtionavustuspäätökset asiointipalveluun. Tukipäätöksen saaminen vie keskimäärin 3-5 kuukautta.

Varaa hakemuksen toimittamiseen riittävästi aikaa. Hakemuksen sähköinen rekisteröinti asiointipalvelussa kestää vähintään 1-2 arkipäivää.

Hakija voi omalla riskillään aloittaa hankkeen toteutuksen saatuaan liikekumppanuustukihakemuksestaan ulkoministeriöltä vastaanottokuittauksen asiointipalveluun. Vastaanottokuittauksessa ilmoitetaan hankkeen rekisteröintipäivä. Mikäli hankkeelle myönnetään tukea ja hakijan esittämä kustannusbudjetti hyväksytään, ovat rekisteröintipäivän jälkeen syntyneet, kustannusbudjetin mukaiset kustannukset tukikelpoisia. 

Asiointipalveluun kirjautuminen tapahtuu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta

Liikekumppanuustukea haetaan valtion asiointipalvelun kautta asiakkaan omalla asiointitilillä. Asiointitili otetaan käyttöön Suomi.fi -tunnistautumisen kautta.

Suomi.fi:ssä yrityksen puolesta asiointi edellyttää, että henkilölle on lisätty asiointivaltuudet (HUOM: pelkkä edustamisvaltuus ei riitä, vaan hakijalle tulee myöntää asiointivaltuus). Huomaathan, että myös yksityisyrittäjän tulee valtuuttaa itsensä asioimaan yrityksensä puolesta. Yrityksen tulee lisätä liikekumppanuustukea hoitavalle henkilölle valtuusasia ”valtionavustuksen hakeminen.” Kun valtuusasia on lisätty, pitäisi asiointipalveluun kirjautuessa näkyä valikko Kehitysyhteistyöasiat. Valikon alta löytyy asiointipalvelussa täytettävät lomakkeet.

Suomi.fi-palvelusta vastaa Digi- ja väestövirasto, joka hoitaa myös asiakastuen. Organisaatioiden asiakaspalvelu palvelee yrityksiä ja muita organisaatioita arkipäivisin maanantaista perjantaihin ja neuvoo  kaikissa organisaatioille tarjottuihin palveluihin liittyvissä asioissa.

Organisaatioiden asiakaspalvelun yhteystiedot:

 Lisätietoja:

Suomi.fi valtuudet

Yrityksen puolesta asiointi

Usein kysyttyä tunnistuksesta

Hakulomakkeet ja asiointipalvelu
Hakemuksessa tarvittavat lomakkeet ovat perustietolomake ja hakemuslomake. Hakemuksiin tulee sisällyttää pakolliset liitteet. Hakemusta ei rekisteröidä tai käsitellä ennen kuin kaikki ohjeiden mukaan tarvittavat liitteet on toimitettu valtion sähköiseen asiointipalveluun.

Perustietolomake

1. Perustietolomake (Täytetään asiointipalvelussa)

Perustietoilmoituksen lisäksi on toimitettava:

– kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha)

– kaksi tuoreinta tilinpäätöstä (tiedot yrityksen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta). Mikäli edellisen tilikauden päättymisestä on kuusi kuukautta tai enemmän, toimita tilinpäätösten lisäksi tuorein saatavilla oleva tuloslaskelma ja tase. Jos tilinpäätöstietoja ei ole saatavilla, liitä perustietoilmoitukseen mukaan hakijaorganisaation ajankohtainen tuloslaskelma ja tase sekä hankkeen avainhenkilöiden CV-tiedot.

Täytä perustietolomake asiointipalvelussa askel askeleelta -ohjeen avulla.  Kirjaudu Suomi.fi -tunnisteilla valtion asiointipalveluun ja täytä perustietolomake sekä lataa liitteet palveluun. Hakemus lähetetään vasta, kun painat asiointipalvelussa nappia ”Pane vireille.” Ulkoministeriö tarkistaa perustietoilmoituksen 1-3 työpäivän kuluessa  ja lähettää asiointipalveluun vastaanottokuittauksen. Vastaanottokuittaus löytyy ”Tiedoksiannetut”-kohdasta.

Vastaanottokuittauksen saapumisesta ei tule erillistä ilmoitusta hakijan sähköpostiin. Mikäli perustietoilmoitus on puutteellinen, ulkoministeriö ilmoittaa asiointipalvelussa vastaanottokuittauksessaan täydennystarpeesta. Täydentävät tiedot/liitteet tehdään asiointipalvelussa. Asiointipalveluun toimitettu perustietoilmoitus on voimassa 6 kuukautta sen jättöpäivästä. Hakija voi käyttää samaa perustietoilmoitusta useampaan liikekumppanuustukihakemukseen.

Liikekumppanuustukihakemus

2. Hakemuslomake (Täytetään asiointipalvelussa). Täyttöohjeet löydät täältä. Esimerkin hakemuslomakkeesta löydät tästä.

Toimita lisäksi:

2.1. Hankkeen kustannusbudjetti (Excel muodossa) (pakollinen)

2.2. Kehitysvaikutusten arviointikysely (pakollinen, huom. lomake vaihtunut 25.8.2022)

2.3. Vakuutus *  (pakollinen)

2.4. Lomake de minimis -asetuksen soveltumattomuudesta (valinnainen, katso lisätietoa ”Mitä on liikekumppanuustuki?” -sivulta).

Tarvitsetko apua kehitysvaikutusten arviointikyselyn kanssa? Katso tästä ohjevideomme.

Huom! Hakemus lähtee rekisteröitäväksi vasta, kun painat asiointipalvelussa nappia ”Pane vireille.” Ulkoministeriö tarkistaa liikekumppanuustukihakemuksen 1-3 työpäivän kuluessa ja lähettää asiointipalveluun vastaanottokuittauksen. Vastaanottokuittauksesta näet hankkeen rekisteröintipäivän sekä tiedät hakemuksen tulleen onnistuneesti vastaanotetuksi. Mikäli hakemus on puutteellinen, ulkoministeriö ilmoittaa asiointipalvelussa täydennystarpeesta. Täydentävät tiedot/liitteet tehdään asiointipalvelussa.

 

*Vakuutus

Työnantajasanktiodirektiivi kieltää maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työhönoton laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Mikäli valtionavustusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin, on hakijan annettava valtionapuviranomaiselle vakuutus siitä, että valtionavustuksen hakijaa tai tämän edustajaa ei ole kolmen edeltävän vuoden aikana tuomittu lainvoimaisella tuomiolla rangaistukseen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä tai työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta tai, ettei valtionavustuksen hakijalle ole lainvoimaisella päätöksellä määrätty seuraamusmaksua laittomasti maassa oleskelevien työntekijöiden palkkaamisesta.

Vinkkejä hakemuksen täyttämiseen

Tarvitsetko apua hakemuksen täyttämiseen? Alle on koottu vinkkejä asioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota kun täytät hankehakemuksen.

1 Hankkeen tavoite ja sisältö

1.1 Tytär-/yhteisyrityksen perustaminen

Jos hankkeessa selvitetään tytär-/yhteisyrityksen perustamista, kuvaile esimerkiksi:

• Mitä perustettavan tytär-/yhteisyrityksen toimintaan sisältyy (kuvaile liiketoimintaa)?

• Mikä on karkea arvionne perustettavan yrityksen liikevaihdosta?

• Kuinka monta henkilöä arvioitte yrityksen työllistävän?

• Milloin tytär-/yhteisyritys voitaisiin perustaa?

• Mihin kaupunkiin tai alueelle tytär-/yhteisyritys todennäköisimmin sijoittuu?

Mikäli hankkeen tavoitteena on yhteisyrityksen perustaminen:

• Ketkä olisivat yhteisyrityksen mahdollisia osakkaita?

• Mikä on arvionne tai suunnitelmanne siitä, miten omistusosuudet yhteisyrityksessä todennäköisesti jakautuisivat?

1.2 Alihankinta

Jos hankkeessa selvitetään alihankintasuhteen aloittamista, kannattaa hakemuksessa tuoda esille seuraavia asioita:

• Minkälaista alihankintapartneria etsitään?

• Mitä partnerin kanssa solmittava sopimus tulee pitämään sisällään?

• Mitä kaikkea alihankintapartnerin vastuulle tulee kuulumaan?

• Mitä tuotteita/palveluita tullaan alihankkimaan?

• Onko kyseessä sopimusvalmistus (tuotteet valmistetaan kokonaan paikallisen partnerin toimesta) vai tullaanko hankkeessa käyttämään ensisijaisen alihankkijan lisäksi muita alihankintapalveluja kohdemaassa tai esimerkiksi tuottamaan osa komponenteista itse?

• Kuinka pitkäksi aikaa sopimus on tarkoitus tehdä?

• Milloin alihankinta tullaan aloittamaan, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan?

• Tullaanko alihankkijan työmenetelmiä tai tuotantoprosesseja muokkaamaan tai parantamaan? Mikäli kyllä, miltä osin ja millä tavalla työmenetelmiä tai tuotantoprosesseja tullaan muokkaamaan tai parantamaan?

• Tullaanko alihankkijan tiloihin, laitteisiin, työolosuhteisiin tai muuhun vastaavaan investoimaan?

• Onko tarkoituksena valvoa partnerin toimintaa esim. tuotannon laadun osalta?

• Tullaanko partnerin työntekijöiden työolosuhteita auditoimaan/seuraamaan ?

• Tullaanko paikallista partneria kouluttamaan? Jos kyllä, mitä aihealueita koulutus tulee sisältämään?

1.3 Lisensointi

Jos tarkoituksena on lisensoida teknologiaa, kannattaa hakemuksessa tuoda esille seuraavia asioita:

• Minkälainen lisensointisopimus paikallisen partnerin kanssa on tarkoitus solmia (mitkä ovat tärkeimmät sopimuksissa määriteltävät asiat)?

• Mitä oikeuksia lisenssi tulee pitämään sisällään?

• Ketkä ovat potentiaalisia lisenssin ostajia?

• Kuka tulee myymään lisenssejä (tuen hakija itse, paikallinen partneri, perustettava yhteisyritys, vai joku muu taho, mikä?)?

• Kuinka pitkäksi aikaa lisenssisopimus on tarkoitus solmia?

• Tuleeko lisenssin haltija raportoimaan tuen saajalle vai jollekin muulle taholle, kenelle? Jos kyllä, mitä asioita ja kuinka usein?

• Tuleeko paikallisen henkilökunnan koulutus sisältymään lisensointisopimukseen?

1.4 Tuonti

Jos kyseessä on tuontihanke, kannattaa hakemuksessa tuoda esille seuraavia asioita:

• Mitä tuotteita kohdemaasta tuodaan?

• Missä / mihin (maantieteellisesti) tuotteita tullaan myymään?

• Minkä tyyppisille toimijoille tuotteet myydään?

• Milloin tuonti on tarkoitus aloittaa, jos selvitykset edistyvät suunnitellusti?

• Kuinka paljon/monta tuotetta kohdemaasta voitaisiin vuosittain tuoda?

• Onko tavoitteena, että kaikille/joillekin tuotteille tullaan hankkimaan jokin laatu-, ympäristö- tms. standardi?

• Kuinka todennäköisesti hankkeessa tullaan kouluttamaan paikallista partneria (tuotteiden valmistajia/toimittajia)?

• Mitä mahdollinen koulutus pitäisi sisällään?

• Tullaanko kohdemaan työntekijöitä esim. ohjeistamaan jollain tavalla valmistuksessa? Mikäli kyllä, miten tarkat nämä annettavat mahdolliset ohjeistukset ovat ja mitä ne sisältävät?

1.5 Useampia edellä mainittuja hanketyyppejä koskevat kysymykset

• Kuvaile tämänhetkinen liiketoiminta

• Mitä toimintaa tuen hakijalla on tähän mennessä ollut kyseisessä kohdemaassa?

• Missä vaiheessa hankeselvitykset ovat tällä hetkellä?

• Mille alueelle kohdemaassa hanke kohdistuu? Kohdistuuko hanke maaseudulle tai pienempiin kasvukeskuksiin?

• Miten operatiivinen toiminta tulee hankkeessa (esim. alihankintasuhteessa tai paikallisessa yhteisyrityksessä) jakaantumaan tuen hakijan ja paikallisen partnerin kesken?

• Kenelle/minkä tyyppisille toimijoille hankkeessa tuotetut tuotteet/palvelut myydään (esimerkkejä tärkeimmistä asiakassegmenteistä)?

• Entä mihin tuotteet/palvelut maantieteellisesti myydään?

• Mihin kohdemaaliiketoimintojen (esimerkiksi perustettavan yrityksen) liikevaihtoarvio perustuu?

• Mikä on karkea arvio valmistettavien tuotteiden volyymistä, eli kuinka monta kappaletta mitäkin tuotetta valmistetaan vuosittain?

Hankkeen päävaiheiden aikataulu:

• Milloin arvioitte, että esimerkiksi tytär-/yhteisyritys aikaisintaan perustettaisiin tai sopimus paikallisen partnerin kanssa solmittaisiin?

• Milloin kohdemaaliiketoiminta voisi käynnistyä?

• Tullaanko paikallista henkilökuntaa kouluttamaan?

• Mikäli hakemukseen on merkitty useampia kohdemaita, ovatko ko. kohdemaat vaihtoehtoisia sijainteja esimerkiksi yrityksen perustamiselle ja/tai pitkäaikaiselle kumppanuudelle, vai onko tavoitteena mahdollisuuksien mukaan käynnistää kohdemaaliiketoiminta / solmia partnerisopimuksia useammassa kohdemaassa?

• Mikäli hanke kohdistuu ylemmän keskitulotason kehitysmaahan/maihin, mitkä ovat hankkeenne tuottamat suorat kehitysvaikutukset kohdemaahan?

• Mikäli tuen hakijan nettotulos on ollut tappiollinen kaksi peräkkäistä vuotta, kannattaa hankekuvauksessa kertoa mahdollisista suunnitelmista korjata kyseessä oleva taloudellinen tilanne (mitä suunniteltu tehtävän ja millä aikataululla).

 

2 Huomioitavaa eri hankevaiheiden osalta

2.1 Partnerin identifiointi

Kun hankkeessa lähdetään identifioimaan paikallista partneria, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:

• Minkälaista partneria haetaan (miltä toimialalta, mitä osaamista vaaditaan, minkä kokoista organisaatiota, mitä partnerilta odotetaan jne.)?

• Minkälainen sopimus paikallisen partnerin kanssa on tarkoitus solmia? Kuinka pitkää kumppanuutta tavoitellaan? Mikäli hankkeessanne on jo identifioitu paikallinen partneri, kannattaa hankekuvauksessa antaa lyhyt kuvaus ko. yrityksestä (toimiala, sijainti, tärkeimmät markkina-alueet ja asiakkaat, henkilöstön koko, liikevaihto ja tase jne.).

2.2 Hankeselvitys

Hankeselvitysvaiheessa voidaan hyväksyä markkinaselvityksiä ja muuta kartoittavaa selvitystyötä, joka pohjustaa mahdollista pitkäaikaista etabloitumista koskevaa päätöksentekoa (kannattaako suunniteltu liiketoiminta käynnistää, millä tavalla se kannattaa tehdä, mitä partnereita toimintaa varten tarvitaan, mitä asioita kohdemaan toimintaympäristössä ja lainsäädännössä kannattaa huomioida liiketoimintaa suunniteltaessa jne.).

2.3 Liiketoimintasuunnitelman teko

Mikäli tukea haetaan liiketoimintasuunnitelman tekoon, kannattaa hakemuksessa tuoda esille tarkalleen ottaen mille yksikölle/liiketoiminnalle (esim. perustettavan tytäryrityksen toiminnalle, alihankinnan käynnistämiselle) liiketoimintasuunnitelma tehdään. Hakemuksessa voi myös mainita tehtävän liiketoimintasuunnitelman pääotsikot / tärkeimmät osiot.

2.4 Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi

Mikäli tukea haetaan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin, kannattaa hakemuksessa tuoda esille, tarkalleen minkä yksikön / liiketoiminnan osan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia selvitetään ja mitä kaikkea selvityksessä halutaan kartoittaa.

2.5 Teknologian ja ratkaisujen pilotointi sekä demonstraatiot, myös osana kansainvälisen järjestön toimintaa

Jos hankkeessa on tarkoitus pilotoida teknologiaa/ratkaisuja, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:

• Minkä takia pilotointi tai demonstraatiohanke toteutetaan?

• Miltä osin ja millä tavalla sillä on vaikutusta hankkeen toteutumiseen ja siihen liittyvään yrityksen perustamista tai sopimussuhteen aloittamista koskevaan päätöksentekoon?

• Onko kyseessä teknologian tai ratkaisun testaaminen kohdemaan olosuhteissa vai esimerkiksi asiakkaan vaatimuksesta tapahtuva teknologian toimivuuden osoittaminen käytännössä?

• Mitä pilotoinnilla halutaan saada selville?

• Tarkalleen mitä pilotoidaan (mitä teknologiaa tai ratkaisua pilotoidaan, vai pilotoidaanko esimerkiksi vain määriteltyä osaa ratkaisusta)?

• Millä tavoin pilotointi käytännössä toteutetaan?

• Kuinka paljon (prosenteissa) pilotista on teknisten ratkaisujen testausta vs. asiakkaan tyytyväisyyden mittaamista/mahdollisuuksien näyttämistä heille?

2.6 Paikallisen henkilökunnan koulutus

Koulutusvaiheen osalta Finnpartnership tarvitsee tiedon siitä, ketä koulutetaan (esimerkiksi tytär-/yhteisyrityksen henkilökuntaa, alihankkija-/lisenssinottajayrityksen henkilökuntaa) sekä mitä aihealueita koulutus tulee suunnitelmien mukaan sisältämään.

2.7 Olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen kohdemaassa

Mikäli tukea haetaan olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen kohdemaassa, kannattaa hakemuksessa tuoda esille, tarkalleen miltä osin olemassa olevaa liiketoimintaa halutaan kehittää, mitä selvityksiä halutaan tehdä ja mitä kaikkea selvityksessä halutaan kartoittaa.

3 Aiemmat Liikekumppanuustukihankkeet

Mikäli teille on aiemmin myönnetty Liikekumppanuustukea toiseen hankkeeseen tai toisiin hankkeisiin, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille mm. seuraavia asioita em. hankkeen/hankkeiden osalta:

• Mikä on ko. hankkeen tilanne tällä hetkellä (mitä tähän mennessä on tehty)?

• Onko hankkeen tavoite edelleen pysynyt samana?

• Milloin arvioisitte, että kohdemaaliiketoiminta voidaan käynnistää?

• Mitkä ovat seuraavat askeleet?

Ratkaisuja yleisimpiin haasteisiin

Mistä löydän aineiston tunnuksen, asian tunnuksen tai interventiokoodin? Entä täydennysilmoituksessa tarvittavan interventiokoodin?

  • Asioinnissa tarvittavien koodien sijainnin ja käyttötarkoituksen löydät alla olevasta taulukosta:
  • Mikäli ongelma ei ratkea, voit ottaa yhteyden Finnpartnershipiin fp@finnpartnership.fi tai +358 (0) 9 348 434.
Liikekumppanuustukihakemuksen jättämisen jälkeen
  • Varmista asiointipalvelun ”Tiedoksiannetut”-kohdasta, että saat hakemuksestasi vastaanottokuittauksen. Mikäli ulkoministeriö ilmoittaa asiointipalvelussa tarpeesta täydentää hakemusta, tehdään täydennykset lisäämällä pyydetyt tiedot/liitteet täydennysilmoituslomakkeeseen (ks. ohje alta), joka toimitetaan asiointipalveluun.
  • Vastaanottokuittauksessa ilmoitetaan hankkeen rekisteröintipäivä. Mikäli hankkeelle myönnetään tukea ja hakijan esittämä kustannusbudjetti hyväksytään, ovat rekisteröintipäivän jälkeen syntyneet, kustannusbudjetin mukaiset kustannukset tukikelpoisia. Kaikki ennen valtionavustuspäätöstä tehdyt hanketoimet hakija kuitenkin toteuttaa omalla riskillään.
  • Finnpartnership on tarvittaessa yhteydessä hakijaan käsittelyprosessin aikana ja antaa hakijalle mahdollisuuden tarjota lisätietoja.
  • Finnpartnership laatii hakemuksesta lausunnon ja toimittaa lausunnon ulkoministeriöön, joka tekee tuen myöntämistä koskevan valtionavustuspäätöksen.
  • Päätös toimitetaan asiointipalveluun. Päätöksen sekä siihen liittyvät liitteet löydät Vireillepannut-näytöltä Tiedoksianto/Lupa-välilehdeltä. Varsinainen päätös avautuu ”Näytä PDF”  -näppäintä painaen. Liitteet avautuvat ”Lataa tiedoksianto liitteineen” -näppäintä painaen.

 

Täydennysilmoituslomake/muutosilmoituslomake - täydennä hakemustasi

Ulkoministeriö lähettää tarvittaessa täydennyspyynnön hakijan asiointitilille. Myös Finnpartnership saattaa hakemuksen käsittelyn aikana pyytää toimittamaan lisätietoja asiointipalveluun.

Tarvittavat lisäselvitykset hakemukseen tulee toimittaa täydennyslomakkeen kautta. Täydennysilmoituslomake löytyy asiointipalvelusta, Vireillepannut asiat -välilehdeltä klikkaamalla kyseisen liikekumppanuushankkeen hakulomakkeen otsikkoa. Tätä kautta pääset Asian tiedot -välilehdelle, jonka alareunassa näkyy painike ”Muutos/Täydennys”.

Perustietolomakkeen täydennys

Perustietolomakkeen täydennys tehdään asiointipalvelussa.

Hakemuksen täydennys

Jos täydennysilmoitus tehdään liikekumppanuustukihakemukseen, tulee täydennysilmoituksessa valita ”hakemuksen täydennys”. Silloin tulee täyttää myös hakemukselle annettu aineiston tunnus. Tunnus löytyy asiointipalveluun tulevasta vastaanottokuittauksesta.