Uutiset

Päivityksiä Global Gateway -kampanjasta!

07.02.2023
Vietnam silta

Global Gateway on EU:n uusi geopoliittinen strategia, joka ohjaa investointeja kehittyvillä markkinoilla. Yhteisponnistuksella EU instituutiot, jäsenvaltiot, kehitysrahoituslaitokset, Euroopan investointipankki ja muut toimijat pyrkivät mobilisoimaan 300 miljardia euroa investointihankkeisiin vuosina 2021−2027. Keskiössä on myös yksityisen sektorin rooli hankkeiden vetämisessä. Strategian fokussektorit ovat ilmasto ja energia, liikenne, digitaaliala, infrastruktuuri, terveydenhuolto sekä koulutus ja tutkimus.

Suomi osallistuu Global Gateway -strategiaan koko Team Finlandin voimin. Finnpartnership on avannut alkuvuodesta 2023 Global Gateway- rahoituskierroksen ja neuvontapalvelun. Tavoitteena on tulevan kahden vuoden aikana saatella 15 suomalaisyritystä kohdemarkkinoille kohti Global Gateway -hankkeiden ekosysteemejä siten, että hanke sisältää yrityksen oman pilotointi- tai referenssihankkeen, joka rahoitetaan Finnpartnershipin avustuksella.

Finnpartnership kumppaneineen on parhaillaan kartoittamassa konkreettisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Keskusteluja on käyty niin Brysselissä kuin Afrikassa ja Aasiassa sijaitsevien eri suurlähetystöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Esillä ovat etenkin digitalisuuteen, koulutukseen ja energia-alaan liittyvät projektit. Tulemme lähiaikoina julkaisemaan verkkosivuillamme lisää tietoa erilaisista mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille. Esittelemme projekteja myös joka kuukausi järjestettävissä hakemustyöpajoissa.

Suomalaisia ammattiopistoja ja koulutusalan konsultteja kaivataan Keniaan

 • Hanke: Youth Employment and Vocational Training Project (TVET)
 • Kohdemaa: Kenia
 • Rahoittajamaat: Suomen ulkoministeriö ja Saksan kehitysyhteistyöministeriö
 • Yhteistyökumppanit: Kenian opetusministeriö, Suomen Opetushallitus (FinCEED)
 • Toteuttaja: GIZ (Saksan kehitysyhtiö)

Joka vuosi noin 800.000 nuorta tulee osaksi Kenian työmarkkinoita. Nuorisotyöttömyys on akuutti haaste, sillä noin 80 prosenttia Kenian työttömistä on 15–34-vuotiaita. Vaikka lukuisat nuoret suorittavat julkisten ammattikoulujen (TVET) koulutusohjelmia, he eivät usein löydä riittävää työtä koulutuksen jälkeen. Samalla yritykset kärsivät korkeista kustannuksista, jotka aiheutuvat valmistuneiden kouluttamisesta, kunnes he voivat työskennellä tuottavasti. Yhteenvetona voidaan todeta, että TVET-järjestelmä ei täytä riittävästi työmarkkinoiden vaatimuksia.

Vastatakseen tähän kasvavaan haasteeseen Suomi ja Saksa tekevät yhteistyötä Kenian kanssa “Youth Employment and Vocational Training” -hankkeessa. Tavoitteena on kasvattaa nuorten työllisyyttä tukemalla kenialaisia toimijoita tarjoamaan teollisuuslähtöistä ammattikoulutusta tiiviissä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Vahvistamalla Kenian opetusministeriön alaisuudessa toimivien ammattivirastojen ja -koulujen valmiuksia teollisuuden kanssa, GIZ:in hanke vahvistaa suoraan ammattikoulujen merkitystä ja laatua työmarkkinoilla. Samalla hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa ja sosiaalista osallisuutta. Suomen ja Saksan yhteisrahoitus hankkeessa on noin €15 miljoonaa ja Kenian noin €2,5 miljoonaa.

Hankkeeseen kaivataan nyt suomalaisia ammattiopistoja ja koulutusalan konsultteja tukemaan GIZ:in työtä. Ulkoistettuja mahdollisuuksia on suunnitteilla muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • Vihreiden arvoketjujen ja vihreiden ammattien osaamispuutteiden kurominen
 • Ammattikoulujen valmennus kansallisen sukupuolipolitiikan toteuttamiseksi
 • Ammattikoulujen valmennus nykyaikaisista opetusmenetelmistä
 • Ammatillisen koulutuksen käyttöönoton valmennus  
 • TVET-luettelon kehittäminen ja käyttöönotto
 • Digitaalinen opetus/oppiminen kansallisella Open Distance and e-Learning (ODeL) -alustalla
 • Koulutuskurssien ja opettamisen kehittäminen opettajille

Toistaiseksi meneillään olevia ja tulevia kilpailutuksia löydät GIZ:in verkkosivuilta: Vergabemarktplatz GIZ | Projekte

Kilpailutuksien yhteydessä ja markkinalle pyrkimisen tueksi voit hakea Finnpartnerhshipin liikekumppanuustukea. Seuraa verkkosivujamme saadaksesi päivityksiä hankkeesta.

Lisätietoja: Julian Blom, Global Gateway Project Lead, julian.blom@finnpartnership.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ajankohtaista