Hakemustyöpajat

Arvioi hankkeesi soveltuvuutta rahoitukseen ja opi, miten hakemus tehdään.

Finnpartnership järjestää hakemustyöpajoja Helsingissä kerran kuukaudessa. Ilmoittaudu mukaan nyt, tervetuloa!

Seuraavat hakemustyöpajat

to 12.12.2019 Hakemustyöpaja englanniksi Ilmoittaudu tästä mukaan viimeistään 4.12.2019!

 

Vuoden 2020 hakemustyöpajat

to 16.1. Hakemustyöpaja suomeksi
to 13.2. Hakemustyöpaja englanniksi
to 19.3. Hakemustyöpaja suomeksi
to 16.4. Hakemustyöpaja englanniksi
to 14.5. Hakemustyöpaja suomeksi
to 11.6. Hakemustyöpaja englanniksi
to 13.8. Hakemustyöpaja suomeksi
to 17.9. Hakemustyöpaja englanniksi
to 22.10. Hakemustyöpaja suomeksi
to 19.11. Hakemustyöpaja englanniksi
to 10.12. Hakemustyöpaja suomeksi

 

  Tukihakemuksen lisäksi työpajassa esitellään afrikkalaisia, aasialaisia ja latinalaisamerikkalaisia yrityksiä, jotka etsivät parhaillaan liikekumppania Suomesta ja jotka Finnpartnership on alustavasti tarkistanut. Nämä yritykset löytyvät myös julkisesta Matchmaking-tietokannasta. Lisäksi työpajoissa käydään läpi yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusasioita erityisesti kehitysmaissa toimimisen näkökulmasta sekä yritystoiminnan positiivisia vaikutusmahdollisuuksia kehitykseen. Tätä kautta avautuu myös uudenlaisia jatkorahoitusmahdollisuuksia sellaiselle yritystoiminnalle, jonka voidaan katsoa edesauttavan kestävää kehitystä esim. parantamalla ympäristön tilaa, lisäämällä energiatehokkuutta, vähentämällä luonnonvarojen kulutusta, lisäämällä naisten ja nuorten työpaikkoja, lisäämällä tasa-arvoa sekä ulottamalla koulutus kaikkien saataville. Samoihin päämääriin pyrkivät lukuisat kansainväliset järjestöt esim. YK sekä yhä lukuisampi joukko vaikuttavuuteen tähtääviä sijoittajia, jotka edellyttävät rahoittamiltaan hankkeilta kehitysvaikutuksia. Tällaiseen yhteistyöhön päästäkseen yrityksen täytyy ymmärtää oman liiketoiminnan soveltuvuus ja potentiaali tällä saralla sekä osata viestiä siitä. Hakemustyöpaja toimii tähän johdantona. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta pyydetään lyhyt kuvaus yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta/toimialasta ja kuvaus siitä, millaisia liikekumppaneita kehittyviltä markkinoilta etsitään. Osallistujien toiveet huomioidaan työpajan sisällössä. Huom! Hakemustyöpajat ovat tarkoitettu toimijoille, jotka ovat oikeutettuja hakemaan liikekumppanuustukea.  

Myös järjestöt mukana täydentämässä osaamisellaan

Työpajat ovat avoimia myös kehitysmaissa toimiville kansalaisjärjestöille, jotka voivat yritysten kanssa yhteistyössä tehdä voittoa tavoittelemattomia liiketoimintaa tukevia hankkeita. Jokaiseen työpajaan on varattu 20 minuutin järjestöpuheenvuoro ja sen voi käyttää tilaisuuteen ensimmäisenä ilmoittautunut järjestö 1-2 kertaa vuodessa. Työpajoissa on syntynyt hyviä yhteistyömalleja yritysten ja järjestöjen välille. Järjestöosaaminen täydentää yritysosaamista juuri kehitysvaikutusten alueella. Helsingin työpajat järjestetään pääsääntöisesti Ruoholahden Tähdessä (Porkkalankatu 22, 1. krs) kello 8.00-15.00 (paikka voi vaihtua ja lopullinen paikka ilmoitetaan aina osallistujille ohjelman mukana). Työpajaohjelma lähetetään ilmoittautuneille saman viikon maanantaina ennen tilaisuutta. Ilmoittautuminen tilaisuuksiin yllä olevista linkeistä.

Tervetuloa!  

 

Hakemustyöpajan ohjelma

8.15 Aamukahvi

8.30 Tervetuloa ja johdanto

8.50 Kaikkien osallistujien esittelykierros

9.20 Liikekumppanuustuen hakeminen

10.20 Tauko

10.30 Liikekumppanuustuen hakeminen: keskustelu ja yhteenveto

11.00 Matchmaking-yritysten yhdistäminen

11.30 Lounas

12.00 Järjestöpuheenvuoro

12.20 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä kehitysvaikutukset

13.20 Uusia rahoitusmalleja ja kanavia liittyen edelliseen

14.10 Keskustelua ja kysymyksiä

14.30 Työpajan lopetus – mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa klo 15.00 saakka.

Työpajoissa yritykset samalla kuulevat mitä muita Team Finland –palveluita heillä on käytössään Suomessa ja kohdemaissa.

avaa sulje