Hakemustyöpajat

Arvioi hankkeesi soveltuvuutta rahoitukseen ja opi, miten hakemus tehdään.

Finnpartnership järjestää hakemustyöpajoja kerran kuukaudessa. Hakemustyöpajat järjestetään yhteistyössä Business Finlandin Developing Markets Platform -ohjelman ja suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Fingon kanssa. Ilmoittaudu mukaan nyt, tervetuloa!

 

Seuraavat hakemustyöpajat

to 21.10. Hakemustyöpaja englanniksi Ilmoittaudu viimeistään 13.10.2021 tämän linkin kautta!

to 18.11. Hakemustyöpaja suomeksi – Ilmoittaudu viimeistään 10.11.2021 tämän linkin kautta!

to 16.12. Hakemustyöpaja englanniksi – Ilmoittaudu viimeistään 8.12.2021 tämän linkin kautta!

Finnpartnershipin palveluista työpajassa esitellään liikekumppanuustuki-rahoituksen lisäksi kehittyvien maiden yrityksiä, jotka etsivät parhaillaan liikekumppania Suomesta ja jotka Finnpartnership on alustavasti tarkistanut. Nämä yritykset löytyvät myös julkisesta Matchmaking-tietokannasta.

Hakemustyöpajassa esitellään myös Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia sekä minkälaisia mahdollisuuksia yhteistyö järjestöjen kanssa tarjoaa (Fingon esitys).

Lisäksi työpajoissa käydään läpi yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusasioita erityisesti kehitysmaissa toimimisen näkökulmasta sekä yritystoiminnan positiivisia vaikutusmahdollisuuksia kehitykseen. Tätä kautta avautuu myös uudenlaisia jatkorahoitusmahdollisuuksia sellaiselle yritystoiminnalle, jonka voidaan katsoa edesauttavan kestävää kehitystä esimerkiksi luomalla työpaikkoja, kehittämällä tasa-arvoa, parantamalla ympäristön tilaa tai lisäämällä energiatehokkuutta. Tunnistamalla oman toiminnan vaikutukset kohdemaan kehitykseen ja osaamalla viestiä niistä, voi yritys päästä yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen (YK, EU ym.) kanssa sekä löytää uusia rahoitusmahdollisuuksia jatkuvasti kasvavasta vaikuttavuussijoittamisen kentästä. Hakemustyöpaja toimii tähän johdantona.

Hakemustyöpajat on tarkoitettu toimijoille, jotka voivat hakea liikekumppanuustukea eli suomalaisille tai suomalaisomisteisille yrityksille, järjestöille ja muille organisaatioille.

Myös järjestöt mukana täydentämässä osaamisellaan

Työpajat ovat avoimia myös kehitysmaissa toimiville kansalaisjärjestöille, jotka voivat yritysten kanssa yhteistyössä tehdä voittoa tavoittelemattomia liiketoimintaa tukevia hankkeita. Työpajoissa on syntynyt hyviä yhteistyömalleja yritysten ja järjestöjen välille – järjestöosaaminen täydentää yritysosaamista juuri kehitysvaikutusten alueella.

Hakemustyöpajojen aikataulu ja paikka

Hakemustyöpajat järjestetään digitaalisesti Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Työpajaohjelma lähetetään ilmoittautuneille saman viikon maanantaina ennen tilaisuutta. Ilmoittautuminen tilaisuuksiin tehdään yllä olevista linkeistä. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta pyydetään mm. lyhyt kuvaus yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta/toimialasta ja kuvaus siitä, millaisia liikekumppaneita kehittyviltä markkinoilta etsitään.

 

Hakemustyöpajan ohjelma

8.30 Tervetuloa ja johdanto

8.40 Kaikkien osallistujien esittelykierros

9.00 Finnpartnershipin rahoitus: Liikekumppanuustuki

10.00 Tauko

10.10 Liikekumppanuustuen hakeminen: hakuohjeet ja -lomakkeet

10.50 Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia

11.10 Kumppanuusmahdollisuuksia järjestöjen kanssa/Fingon esitys

11.30 Lounas

12.10 Finnpartnershipin palvelut: Matchmaking-palvelu yritysten yhdistämiseen

12.30 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä kehitysvaikutukset

13.30 Tauko

13.40 Muita kehitysrahoituksen kanavia

14.20 Keskustelua ja kysymyksiä

14.30 Työpajan lopetus – mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa klo 15.00 saakka.

Työpajoissa yritykset kuulevat lisäksi, mitä muita Team Finland -palveluita heillä on käytössään Suomessa ja kohdemaissa.