Hakemustyöpajat

Arvioi hankkeesi soveltuvuutta rahoitukseen ja opi, miten hakemus tehdään.

Finnpartnership järjestää hakemustyöpajoja kerran kuukaudessa. Hakemustyöpajat järjestetään yhteistyössä Business Finlandin Developing Markets Platform -ohjelman ja suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Fingon kanssa. Ilmoittaudu mukaan nyt, tervetuloa!

Seuraavat hakemustyöpajat

to 19.10. englanniksi. Ilmoittautuminen viimeistään 12.10.

to 16.11. suomeksi. Ilmoittautuminen viimeistään 9.11.

to 14.12. englanniksi. Ilmoittautuminen viimeistään 7.12. 

 

Finnpartnershipin palveluista työpajassa esitellään liikekumppanuustuki-rahoituksen lisäksi kehittyvien maiden yrityksiä, jotka etsivät parhaillaan liikekumppania Suomesta ja jotka Finnpartnership on alustavasti tarkistanut. Nämä yritykset löytyvät myös julkisesta Matchmaking-tietokannasta.

Hakemustyöpajassa esitellään myös Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia sekä minkälaisia mahdollisuuksia yhteistyö järjestöjen kanssa tarjoaa (Fingon esitys).

Lisäksi työpajoissa käydään läpi yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusasioita erityisesti kehitysmaissa toimimisen näkökulmasta sekä yritystoiminnan positiivisia vaikutusmahdollisuuksia kehitykseen. Tätä kautta avautuu myös uudenlaisia jatkorahoitusmahdollisuuksia sellaiselle yritystoiminnalle, jonka voidaan katsoa edesauttavan kestävää kehitystä esimerkiksi luomalla työpaikkoja, kehittämällä tasa-arvoa, parantamalla ympäristön tilaa tai lisäämällä energiatehokkuutta. Tunnistamalla oman toiminnan vaikutukset kohdemaan kehitykseen ja osaamalla viestiä niistä, voi yritys päästä yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen (YK, EU ym.) kanssa sekä löytää uusia rahoitusmahdollisuuksia jatkuvasti kasvavasta vaikuttavuussijoittamisen kentästä. Hakemustyöpaja toimii tähän johdantona.

Hakemustyöpajat on tarkoitettu toimijoille, jotka voivat hakea liikekumppanuustukea eli suomalaisille tai suomalaisomisteisille yrityksille, järjestöille ja muille organisaatioille.

Myös järjestöt mukana täydentämässä osaamisellaan

Työpajat ovat avoimia myös kehitysmaissa toimiville kansalaisjärjestöille, jotka voivat yritysten kanssa yhteistyössä tehdä voittoa tavoittelemattomia liiketoimintaa tukevia hankkeita. Työpajoissa on syntynyt hyviä yhteistyömalleja yritysten ja järjestöjen välille – järjestöosaaminen täydentää yritysosaamista juuri kehitysvaikutusten alueella.

Hakemustyöpajojen aikataulu ja paikka

Hakemustyöpajat järjestetään digitaalisesti Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Työpajaohjelma lähetetään ilmoittautuneille saman viikon maanantaina ennen tilaisuutta. Ilmoittautuminen tilaisuuksiin tehdään yllä olevista linkeistä. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta pyydetään mm. lyhyt kuvaus yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta/toimialasta ja kuvaus siitä, millaisia liikekumppaneita kehittyviltä markkinoilta etsitään.

 

Hakemustyöpajan ohjelma

9:00 Tervetuloa ja johdanto

9:05 Esittäytymiskierros

9:25 Finnpartnershipin rahoitus: Liikekumppanuustuki

10:25 Tauko

10:40 Finnpartnershipin rahoitus: Liikekumppanuustuki (osio jatkuu)

11:20 Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia

11:40 Kumppanuusmahdollisuuksia järjestöjen kanssa/Fingo

12:05 Lounastauko

12:45 Finnpartnershipin palvelut: Matchmaking-palvelu, konsortiot ja Global Gateway -kampanja

13:00 Ymmärrä vaikuttavuutesi – Vaikuttavuusliiketoiminta kehittyvillä markkinoilla

13:45 Tauko

14:00 Muita kehitysrahoituksen kanavia

14:30 Keskustelua ja kysymyksiä

14:45 Työpajan lopetus – mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa klo 15:00 saakka

Työpajoissa yritykset kuulevat lisäksi, mitä muita Team Finland -palveluita heillä on käytössään Suomessa ja kohdemaissa.