Hakemustyöpajat

Arvioi hankkeesi soveltuvuutta rahoitukseen ja opi, miten hakemus tehdään.

Finnpartnership järjestää hakemustyöpajoja kerran kuukaudessa. Hakemustyöpajat järjestetään yhteistyössä Business Finlandin Developing Markets Platform -ohjelman kanssa. Ilmoittaudu mukaan nyt, tervetuloa!

 

Seuraavat hakemustyöpajat

 

Vuoden 2020 hakemustyöpajat

to 10.12. Hakemustyöpaja suomeksi (Teams-etäyhteys) Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.12.2020!

 

Vuoden 2021 hakemustyöpajat

to 21.1. Hakemustyöpaja englanniksi

to 18.2. Hakemustyöpaja suomeksi

to 18.3. Hakemustyöpaja englanniksi

to 22.4. Hakemustyöpaja suomeksi

to 20.5. Hakemustyöpaja englanniksi

to 17.6. Hakemustyöpaja suomeksi

to 19.8. Hakemustyöpaja englanniksi

to 23.9. Hakemustyöpaja suomeksi

to 21.10. Hakemustyöpaja englanniksi

to 18.11. Hakemustyöpaja suomeksi

to 16.12. Hakemustyöpaja englanniksi

 

Liikekumppanuustuki-rahoituksen lisäksi työpajassa esitellään kehittyvien maiden yrityksiä, jotka etsivät parhaillaan liikekumppania Suomesta ja jotka Finnpartnership on alustavasti tarkistanut. Nämä yritykset löytyvät myös julkisesta Matchmaking-tietokannasta.

Lisäksi työpajoissa käydään läpi yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusasioita erityisesti kehitysmaissa toimimisen näkökulmasta sekä yritystoiminnan positiivisia vaikutusmahdollisuuksia kehitykseen. Tätä kautta avautuu myös uudenlaisia jatkorahoitusmahdollisuuksia sellaiselle yritystoiminnalle, jonka voidaan katsoa edesauttavan kestävää kehitystä esimerkiksi luomalla työpaikkoja, kehittämällä tasa-arvoa, parantamalla ympäristön tilaa tai lisäämällä energiatehokkuutta. Tunnistamalla oman toiminnan vaikutukset kohdemaan kehitykseen ja osaamalla viestiä niistä, voi yritys päästä yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen (YK, EU ym.) kanssa sekä löytää uusia rahoitusmahdollisuuksia jatkuvasti kasvavasta vaikuttavuussijoittamisen kentästä. Hakemustyöpaja toimii tähän johdantona.

Lisäksi hakemustyöpajassa esitellään lyhyesti Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia.

Hakemustyöpajat on tarkoitettu toimijoille, jotka voivat hakea liikekumppanuustukea eli suomalaisille tai suomalaisomisteisille yrityksille, järjestöille ja muille organisaatioille.

Myös järjestöt mukana täydentämässä osaamisellaan

Työpajat ovat avoimia myös kehitysmaissa toimiville kansalaisjärjestöille, jotka voivat yritysten kanssa yhteistyössä tehdä voittoa tavoittelemattomia liiketoimintaa tukevia hankkeita. Jokaiseen työpajaan on varattu 15 minuutin järjestöpuheenvuoro. Työpajoissa on syntynyt hyviä yhteistyömalleja yritysten ja järjestöjen välille – järjestöosaaminen täydentää yritysosaamista juuri kehitysvaikutusten alueella.

Hakemustyöpajat järjestetään Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Työpajaohjelma lähetetään ilmoittautuneille saman viikon maanantaina ennen tilaisuutta. Ilmoittautuminen tilaisuuksiin yllä olevista linkeistä. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta pyydetään lyhyt kuvaus yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta/toimialasta ja kuvaus siitä, millaisia liikekumppaneita kehittyviltä markkinoilta etsitään.

 

Hakemustyöpajan ohjelma

8.30 Tervetuloa ja johdanto

8.40 Kaikkien osallistujien esittelykierros

9.00 Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia

9.15 Liikekumppanuustuen hakeminen

10.15 Tauko

10.30 Liikekumppanuustuen hakeminen: keskustelu ja yhteenveto

11.10 Matchmaking-palvelu yritysten yhdistämiseen

11.30 Lounas

12.10 Järjestöpuheenvuoro

12.30 Know Your Impact: ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä kehitysvaikutukset

13.30 Tauko

13.40 Muita kehitysrahoituksen kanavia

14.20 Keskustelua ja kysymyksiä

14.30 Työpajan lopetus – mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa klo 15.00 saakka.

 

 

Tervetuloa!

Työpajoissa yritykset samalla kuulevat mitä muita Team Finland -palveluita heillä on käytössään Suomessa ja kohdemaissa.

avaa sulje