Uutiset

Finnpartnershipin vuosiraportti 2021: Kymmeniä uusia hankkeita, tehostuneita palveluita asiakkaille ja kestävän kehityksen edistämistä

08.04.2022

8.4.2022

Vuosi 2021 oli Finnpartnership ohjelman 15. kokonainen toimintavuosi. Vaikka pandemian pitkittyminen vaikutti myönnetyn tuen määrään ja mahdollisuuksiin järjestää kohdemaatilaisuuksia, olivat vuositulokset hyviä, ja tarjouskilpailu ohjelman jatkamisesta voitettiin. Tutustu vuosiraporttiin!

Merkkivuoden juhlistamisen sijaan ohjelma keskittyi täydellä höyryllä yritysten, kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten kehitysmaahankkeiden tukemiseen muuttuneessa maailmantilanteessa.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut mahdollisuuksiin käynnistää liiketoimintaa Suomen ja kehitysmaiden välillä. Pandemia on usein pakottanut pk-sektorin, joka on Finnpartnershipin pääasiakaskunta, siirtämään kansainvälistymispyrkimyksiään tuonnemmaksi. Pandemian vaikutukset näkyivät vuonna 2021 mm. myönnetyn liikekumppanuustuen laskuna.

Hyvien kaupallisten ideoiden arvo ei ole kuitenkaan ole laskenut, vaikka niiden edistäminen on ollut viime vuosina mutkikkaampaa. Lienee todennäköistä, että pandemian normalisoituessa uusia projekteja käynnistetään vilkkaasti. Vuoden 2021 lopulla vastaanotettiinkin varsinainen suma uusia tukihakemuksia, ja tuen ehdoissa tehdyt muutokset ennakoivat hakemusten ja tuettujen hankkeiden määrän huomattavaa kasvua vuonna 2022.

Vuonna 2021 käynnistettiin yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten konsortiohankkeita tuottava tukipalvelu. Palvelun avulla käynnistettiin kahdeksan ensimmäistä monitoimijahanketta, joista kuusi ehti saamaan positiivisen tukipäätöksen vuoden 2021 puolella. Palvelua toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Business Finlandin kanssa.

Ohjelman optiokauden 2019 – 2021 tavoitteet saavutettiin kauden loppuun mennessä hyvin. Kaikissa hankkeissa seurataan nykyään systemaattisesti Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden lisäksi niiden vaikuttavuutta SGD-tavoitteisiin. Ohjelmaa suunnattiin voimakkaasti kohti matalamman tulotason maita ja Afrikkaa. Aikaansaatu muutos on huomattava.

Finnpartnership profiloitui selkeästi myös tasa-arvon edistäjänä. Naisyrittäjien tukemiseen liittyvät tavoitteet Matchmakingissä ylitettiin, ja liikekumppanuustukihankkeet saivat huomiota jopa OECD:n raportissa tasa-arvon edistäjinä.

Ulkoministeriö kilpailutti Finnpartnership-ohjelman tuottamista koskevat palvelut vuoden 2021 aikana. Tarjouskilpailun voitti Finnfund, joka jatkaa uuden sopimuksen puitteissa ohjelman toteuttamista ainakin vuoden 2024 loppuun asti. Ohjelmakausi 2022-2024 rakentuu aiempien vuosien hyvän kehityksen pohjalle, mutta tuo mukanaan myös uusia palveluita yrityksille, järjestöille ja muille Finnpartnershipin asiakasryhmille.

Lue lisää tuliterästä vuosiraportistamme!

Jaa sosiaalisessa mediassa