Uutiset

Global Gateway -kampanja: Koulutusalan Team Europe -hankkeita valmisteilla

30.03.2023

Kahdessa Global Gateway -strategian piirissä olevassa koulutusalan hankkeessa kartoitetaan parhaillaan yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Vuoden alussa aloitetun Finnpartnershipin Global Gateway -kampanjan myötä suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus saada liikekumppanuustukea ja yksilöityä neuvontaa siitä, miten päästä osaksi EU:n hankkeita. Seuratkaa verkkosivujamme tulevista mahdollisuuksista. Ottakaa meihin yhteyttä jo tässä vaiheessa, jos teillä on aikaisempaa kokemusta samankaltaisista alla olevista hankkeista, etenkin Afrikassa, niin pidämme teidät ajan tasalla hankkeiden etenemisestä.

Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu Afrikan mantereella paljon odotuksia, etenkin nuorten työttömyyden vähentämisessä. Team Europen Opportunity Driven Skills and VET in Sub-Saharan Africa (TEI OP-VET) -hankkeessa pyritään kehittämään ammatillisen koulutuksen soveltuvuutta ja merkityksellisyyttä työelämään. Koulutuksen kehittämistarpeita tarkastellaan ensisijaisesti investointien luomien työllistymismahdollisuuksien ja arvoketjujen näkökulmasta.

Suomi osallistuu aloitteen valmisteluun ja toteutukseen yhdessä Ranskan, Saksan ja Belgian kanssa. Opetushallitus ja erityisesti Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus FinCEED ovat mukana TEI OP-VET-hankkeen suunnittelussa. Suomalaiselle asiantuntijuudelle on erityistä arvostusta. Hankkeeseen tulee avautumaan mahdollisuuksia ammattikoulutuksen toimijoille. Aloite rakentuu Euroopan komission rahoittamalle VET Toolbox -hankkeen kokemuksille.

Tavoitteena kasvattaa koulutettujen opettajien määrää

Vuoden 2023 alussa Euroopan komission käynnisti Afrikassa toteutettavan ”Regional Teachers’ Initiative” -projektin, jonka myötä Euroopan unioni tulee investoimaan noin 100 miljoonaa euroa koulutukseen Afrikassa. Aloitteella pyritään parantamaan koulutuksen laatua Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa keskittymällä opettajien työolosuhteiden ja opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Alalla on useita haasteita. Opettajilla ei ole usein ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, tukea tai riittäviä resursseja, minkä vuoksi ammatilla ei ole vetovoimaa.

Myös tässä projektissa Suomi tekee tiivistä yhteistyötä Ranskan, Saksan ja Belgian kanssa Opetushallituksen ja FinCEEDin luotsaamana. Hankkeeseen tulee avautumaan mahdollisuuksia kokeneille toimijoille niin perus- ja varhaisopetuksessa kuin täydennyskoulutukseen liittyen.

Lisää tietoja molemmista hankkeista löytyy Finnpartnershipin verkkosivuilta. Jos kiinnostuit aloitteista, ota yhteyttä julian.blom@finnpartnership.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa