Global Gateway -hankkeet

Tutustu Team Finlandin tukemiin liiketoimintamahdollisuuksiin Global Gateway -hankkeiden piirissä.

Useita Global Gateway -strategian mukaisia isoja hankkeita on jo käynnistynyt tai on kehitteillä. Finnpartnership kokoaa tälle sivulle ajankohtaiset tiedot hankkeista, joita Team Finland on yhteistyössä seulonut ja joihin suomalaisyrityksillä on erityisesti kysyntää.

Tutustu hankkeisiin alta ja ota yhteyttä meihin, jos yrityksesi kiinnostui niistä. Päivitämme hankkeiden tietoja säännöllisesti. Finnpartnershipin Global Gateway -kampanjan myötä suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus saada liikekumppanuustukea ja yksilöityä neuvontaa siitä, miten päästä osaksi EU:n hankintoja ja investointeja.

Saat lisää tietoja kampanjastamme täältä. Jos et löydä sopivaa mahdollisuutta alla olevista linkeistä, kaikki Team Europen hankkeet Global Gateway -strategian piiristä voit löytää täältä. Jos löydät yritystäsi kiinnostavia mahdollisuuksia, voit ottaa meihin yhteyttä ja pyrimme auttamaan yritystäsi eteenpäin.

 

Yhteystiedot

Julian Blom, Global Gateway Project Lead

julian.blom(at)finnpartnership.fi, puh. 040 531 6537 

 

Tam Nguyen, Regional Coordinator – Asia

tam.nguyen(at)finnpartnership.fi, mobile: +84(0)766645488 

Afrikka

Suomalaisia asiantuntijoita haussa työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeeseen
 • Hanke: Opportunity Driven Skills and VET in Sub-Saharan Africa (TEI OP-VET)
 • Rahoittaja ja toteuttaja: Team Europe

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu Afrikan mantereella paljon odotuksia, etenkin nuorten työttömyyden vähentämisessä. Team Europen OP-VET -aloitteessa pyritään lisäämään ammatillisen koulutuksen työelämärelevanssia, mutta koulutuksen kehittämistarpeita tarkastellaan ensisijaisesti investointien luomien työllistymismahdollisuuksien ja arvoketjujen näkökulmasta.

Suomi on mukana aloitteen valmistelussa ja toteutuksessa yhdessä Ranskan, Saksan ja Belgian kanssa. Suomalaiselle asiantuntijuudelle on kysyntää erityisesti investointeihin liittyvien työmahdollisuuksien identifioimisessa ja arvoketjujen kehittämisessä.

Aloite rakentuu Euroopan komission rahoittamalle VET Toolbox –hankkeen kokemuksille.

Haussa opettajankoulutukseen erikoistuneita toimijoita
 • Hanke: Regional Teachers’ Initiative for Africa
 • Rahoittaja ja toteuttaja: Team Europe

Vuoden 2023 alussa Euroopan komission käynnisti Afrikassa toteutettavan ”Regional Teachers’ Initiative” -projektin, jonka myötä Euroopan unioni tulee investoimaan noin 100 miljoonaa euroa koulutukseen Afrikassa. Aloitteella pyritään parantamaan koulutuksen laatua Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa keskittymällä opettajan työolosuhteiden ja opettajankoulutuksen kehittämistarpeisiin. Haasteet voivat olla monia: opettajan työ ei ole houkuttavaa, ammatissa ei ole pito- ja vetovoimaa, opettajilla ei ole ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, riittäviä resursseja, kompetensseja tai tukea työssään, ja opettajien peruskoulutus voi olla laajuudeltaan tai laadultaan riittämätön.

Suomi on aktiivisesti hankkeessa mukana yhdessä Ranskan, Saksan ja Belgian kanssa. Hankkeeseen liittyen Suomella on erityisvahvuuksia muun muassa digipedagogiikan, opettajankoulutuksen sekä tutkimuksen aloilla. Hankkeessa olisi tarvetta erityisesti opettajankoulutusalan toimijoille niin perus- ja varhaisopetukseen kuin täydennyskoulutukseen liittyen. Suomalaiselle asiantuntijuudelle on kysyntää mm. maatason toimintasuunnitelmien toteuttamiseen, neuvontatehtäviin ja aloitteeseen liittyvien hankkeiden toteuttamiseen. Löydät lisää tietoja hankkeesta täältä.

Kenia: haussa ammattiopistoja ja koulutusalan konsultteja GIZ:n koulutushankkeeseen
 • Hanke: Youth Employment and Vocational Training Project (TVET)
 • Rahoittajamaat: Suomen ulkoministeriö ja Saksan kehitysyhteistyöministeriö
 • Yhteistyökumppanit: Kenian opetusministeriö, Suomen Opetushallitus (FinCEED)
 • Toteuttaja: GIZ (Saksan kehitysyhtiö)

Nuorisotyöttömyys on akuutti haaste Keniassa, sillä noin 80 prosenttia maan työttömistä on 15–34-vuotiaita. Vaikka lukuisat nuoret suorittavat julkisten ammattikoulujen (TVET) koulutusohjelmia, he eivät usein löydä riittävää työtä koulutuksen jälkeen. Suomi ja Saksa tekevät yhteistyötä Kenian kanssa ”Youth Employment and Vocational Training” -hankkeessa. Tavoitteena on kasvattaa nuorten työllisyyttä tukemalla kenialaisia toimijoita tarjoamaan teollisuuslähtöistä ammattikoulutusta tiiviissä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Suomen ja Saksan yhteisrahoitus hankkeessa on noin €15 miljoonaa ja Kenian noin €2,5 miljoonaa.

Hankkeeseen kaivataan nyt suomalaisia ammattiopistoja ja koulutusalan konsultteja tukemaan GIZ:in työtä. Ulkoistettuja mahdollisuuksia on muun muassa ammattikoulujen valmennukseen liittyen mm. nykyaikaisten opetusmenetelmien ja kansallisen sukupuolipolitiikan toteuttamiseksi. Toistaiseksi meneillään olevia ja tulevia kilpailutuksia löydät GIZ:in verkkosivuilta: Vergabemarktplatz GIZ | Projekte

Löydät lisää tietoja hankkeesta myös Finnpartnershipin verkkosivuilta.

Namibia: yhteistyömahdollisuuksia vihreän vedyn tuotannossa
 • Hanke: Inclusive Green Growth – Tsau //Khaeb National Park (HyphenSCDI)
 • Rahoittaja ja toteuttaja: Team Europe, Saksalainen Hyphen Hydrogen Energy (Hyphen)

Osana ”Inclusive Green Growth” -kattohanketta, saksalaisyritys Hyphen investoi Namibiaan 10 miljardia euroa vihreän vedyn tuotantoon tuuli- ja aurinkovoimalla. Hanke on osana laajempaa Team Europe hanketta, joka pyrkii kehittämään uusiutuvan energian saatavuutta Namibiassa. Hankkeessa on kysyntää erityisesti suomalaiselle energia- ja vesialan osaamiselle. Löydät lisää tietoja hankkeen verkkosivuilta.

Team Europe hankkeiden puitteissa tullaan myös järjestämään EU:n ja Namibian välinen bisnesforum loppukeväästä. Lisäksi Namibian Chamber of Mines järjestää elo-syyskuun vaihteessa Mining Expo -konferenssin, jonka yhteyteen ollaan mahdollisesti järjestämässä Suomen valtuuskunnan vierailua.

Namibia: tukea kriittisten raaka-aineiden hankintaan
 • Hanke: Inclusive Green Growth
 • Rahoittaja ja toteuttaja: Team Europe

Osana Team Europen ”Inclusive Green Growth” -kattohanketta, projektin tavoitteena on edistää kriittisten raaka-aineiden vastuullista hankintaa ja kestäviä investointeja koko arvoketjussa. Hankkeessa on kysyntää suomalaiselle kaivos- ja vesialan osaamiselle. Löydät lisää tietoja Euroopan komission ja Namibian kumppanuussopimuksesta täältä ja yhteisymmärryspöytäkirjan täältä.

Team Europe hankkeiden puitteissa tullaan myös järjestämään EU:n ja Namibian välinen bisnesforum loppukeväästä. Lisäksi Namibian Chamber of Mines järjestää elo-syyskuun vaihteessa Mining Expo -konferenssin, jonka yhteyteen ollaan mahdollisesti järjestämässä Suomen valtuuskunnan vierailua.

Uganda: liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia useilla aloilla

Ugandassa useat alat, kuten infrastruktuuri, kaivostoiminta, terveydenhuolto ja energia, tarjoavat mahdollisuuksia investointeihin ja kumppanuuksien luomiseen. Ugandan investointiviranomainen (Uganda Investment Authority, UIA) on julkaissut investointimahdollisuuksista raportin, joka esittelee käynnissä olevia tai alkavia projekteja sekä kuvailee, miten eri alat ovat kehittyneet viime vuosina.

Esimerkiksi mineraalialalla yritykset ovat kehittäneet investointihankkeita ja etsivät parhaillaan kumppanuuksia niiden toteuttamiseksi. Terveydenhuoltoon liittyen Ugandan hallitus kaipaa investointeja kehittääkseen energiantoimitusta heikosti sähköistetyillä maaseutualueilla ja kunnostaakseen alueiden sairaaloita.

Ugandan matkailualalla on useita päähankkeita, joita toteutetaan yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Näihin kuuluvat esimerkiksi Victoria-järven matkailupiirin perustaminen Entebben ympärillä tapahtuvan matkailutoiminnan ja -kokemusten lisäämiseksi sekä Hoiman kansainvälisen lentokentän rakentaminen. Uusi lentokenttä tulee myös erityisesti tukemaan öljynjalostamon kehittämistä ja toimintaa.

Suomalaisyrityksiä osalliseksi digitalisaatiohankkeisiin Saharan eteläpuolisessa Afrikkassa
 • Hanke: Data Governance in Sub-Saharan Africa (osana D4D Hub -aloitetta)
 • Rahoittaja ja toteuttaja: Team Europe

Data Governance in Sub-Saharan Africa –hankkeen tavoitteena vahvistaa henkilö- ja muita tietoja koskevaa politiikkasäätelyä sekä edistää tietoliikenteen liikkumista yli rajojen Afrikan liikennetoiminnan tukemiseksi. Keskiössä ovat myös vihreisiin ja turvallisiin datainfrastruktuuri-investointeihin liittyvien kumppanuuksien edistäminen. Hanke on osa laajempaa digitalisaatiohankkeita kokoavaa D4D Hub -aloitetta. Suomi osallistuu yhdessä Belgian, Ranskan, Saksan ja Viron sekä Euroopan komission kanssa hankkeen valmisteluun.