Uutiset

Digitaaliset ratkaisut vauhdittavat kestävää kehitystä

06.06.2023

6.6.2023

Yritysten ja järjestöjen kehittämät digitaaliset ratkaisut pääsivät esille 24.5. Finnpartnershipin, Fingon, Tespackin ja A Gridin järjestämässä tapahtumassa. Technology for Development -foorumi toi yhteen eri alojen yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä, jotka pääsivät jakamaan kokemuksia siitä, miten teknologia voi tukea kestävää kehitystä. Tapahtumassa keskusteltiin myös yritysten ja kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön tärkeydestä.

Osallistujat pääsivät kuulemaan Inclusin, EZSpeechin ja Tespackin kehittämistä digitaalisista ratkaisuista ja miten ne voivat auttaa kehitystä globaalissa etelässä. EZSpeech on kehittänyt virtuaalisen puheterapeutin, kun taas Inclus on luonut osallistavan riskinhallintaohjelmiston, joka on saanut alkunsa rauhanvälitysprosesseista. 

Tespack on erikoistunut helposti liikuteltavien energiaratkaisujen kehittämiseen ja esitteli tapahtumassa luomaansa teknologiaa, joka mahdollistaa energian saannin ja tuottamisen verkkovirran ulkopuolella. Tespack ja Suomen World Vision kertoivat myös, miten yhteistyön ansiosta Tespackin kehittämä teknologia on voinut auttaa syrjäseuduilla asuvia ihmisiä. Sekä Tespack että Suomen World Vision ovat saaneet liikekumppanuustukea yhteiseen hankkeeseensa Ugandassa; Tespack kaupalliselle hankkeelle ja Suomen World Vision tukitoimintohankkeelle. Finnpartnership pyrkii tukemaan ratkaisutoimittajien ja järjestöjen yhteistyötä edellä mainitun kuvion kautta, jossa yritys hakee tukea kaupalliselle hankkeelle ja järjestö omalle tukitoimintohankkeelle.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös digitaalisen kehityksen periaatteista ja osallistujat kertoivat avoimesti teknologioiden käyttöönottoon liittyvistä haasteista sekä kansalaisjärjestöjen ja yritysten välisistä mahdollisista harhakäsityksistä. Poutanetin perustaja Heikki Almay kertoi, millaisia haasteita yritys on kohdannut digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa, esimerkiksi sääntelyyn liittyen, ja miten yritys on ratkaissut ne. Poutanet tarjoaa helppokäyttöisiä yksityisiä mobiiliverkkoja ja se on saanut Finnpartnershipin liikekumppanuustukea teknologian pilotointiin eri Afrikan maissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa