Uutiset

YK:n kehitysohjelman sijoittajakartta tukee Vietnamin yksityissektoria

12.01.2023

12.1.2023

Viime joulukuussa YK:n kehitysohjelma (UNDP) julkaisi Vietnamin sijoittajakartan (Investor Map). Finnpartnershipin Regional Coordinator for Asia, Tam Nguyen osallistui uuden palvelun julkistamistilaisuuteen. Vietnamin SDG-sijoittajakartta tarjoaa päätöksentekijöille, sijoittajille ja sidosryhmille markkinatietoa, jonka avulla he voivat suunnata pääomaa ja toimintamuotoja SDG:iden mukaisiin sijoitusteemoihin ja liiketoimintamalleihin (Investment Opportunity Areas, IOA).

Vietnamin sijoittajakartan kehitykseen osallistui 30 hallituksen sidosryhmää, ajatushautomoita, yrityksiä sekä johtavia vaikuttavuus- ja kaupallisia sijoittajia. Yhteistyön tavoitteena on ollut tuottaa konkreettista markkinatietoa. Hyödyntämällä UNDP:n SDG Impact-menetelmää, sijoittajakartta identifioi 14 IOA:ta kuudella eri SDG:iden painopistealueella, jotka vaativat rahoitusta ja ovat kytköksissä hallituspolitiikkaan. IOA:t liittyvät koulutus- ja terveysalaan, infrastruktuuriin, uusiutuvaan energiaan ja rahoituspalveluihin. Sijoittajakartassa yksilöidään myös seitsemän valkoista aluetta, jotka ovat IOA:ita, joilla on kasvumahdollisuuksia ja linjassa kansallisten kehitystarpeiden kanssa, mutta joita hallituspolitiikka voisi tukea tiiviimmin edistääkseen yksityisen sektorin osallistumista investointeihin.

Vietnamin talous on kasvanut viime vuosikymmeninä, ja siitä on tullut suosittu kohde yksityisille sijoittajille. Viime vuonna maailmanlaajuisista talousvaikeuksista huolimatta Vietnam oli Aasian nopeimmin kasvava talous (Bloomberg, 2022). Sosioekonomiset haasteet ovat kuitenkin edelleen olemassa. Yksityisen pääoman ja sekamuotoisten rahoitusinvestointien katsotaan olevan jatkossakin tärkeä osa Vietnamin kestävää kehitystä. SDG-sijoittajakartan toivotaan ohjaavan yksityissektoria investoimaan ensisijaisille aloille ja helpottavan tieteen, teknologian ja innovoinnin soveltamista kestävyyden edistämiseksi. Identifioidut IOA:t ovat sekä kannattavia että tukevat Vietnamin talouden kestävää kasvua.

Lisää tietoja UNDP:n Vietnamin sijoittajakartasta voi löytää tästä linkistä.

Lisätietoja saa Tam Nguyenilta, Finnpartnershipin Regional Coordinator for Asia: tam.nguyen@finnpartnership.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ajankohtaista