Menestystarinat

Uusiutuvan energian kiertotaloushanke pääsi vauhtiin Vietnamissa Finnpartnershipin tuella

19.12.2018

Aikaisemmin syksyllä kerroimme uutiskirjeessä kiertotaloudesta ja sen eri liiketoimintamalleista, jotka ovat tuotteen elinkaaren pidentäminen, tuote palveluna, jakamisalustat, uusiutuvuus sekä resurssitehokkuus ja kierrätys. Samassa yhteydessä kerroimme tarkemmin resurssitehokkuudesta ja kierrätyksestä (lue juttu täältä). Nyt vuorossa on uusiutuvuus.

Kiertotaloudessa käytetään mahdollisimman vähän neitseellisiä raaka-aineita. Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa uusiutumattomia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla, kierrätettävillä ja biohajoavilla materiaaleilla. Erittäin olennaista on materiaalien puhtaus, jolloin niitä on helpompi kierrättää ja käyttää uudelleen. Materiaalivalinnat ovatkin tärkeä osa tuotesuunnittelua.

Lisäksi valmistuksessa ja tuotannossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä fossiilisten energialähteiden sijaan.  Malli soveltuu erityisesti yrityksille, jotka käyttävät rajallisia raaka-aineita, joiden materiaalihinnat ovat korkeat tai joilla on suuri ympäristöjalanjälki.

Yksi esimerkki tällaisesta hankkeesta on Finnpartnershipin tukema Watrec, joka suunnittelee ja toteuttaa biokaasulaitoksia. Yrityksen kehittämässä ratkaisussa uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa orgaanisista jätteistä ja jätevesistä kustannustehokkaalla tavalla. Watrec on edennyt Vietnamin markkinoilla ja omien sanojen mukaan he ovat ”Finnpartnershipin ansiosta pystyneet toteuttamaan paljon kattavampia markkinatutkimuksia, identifioineet partnereita nopeammin ja pystyneet tutkimaan useampaa kohdemaata samaan aikaan.”

Lue lisää hankkeesta täältä.

 

Kuvassa toisena vasemmalta Watrecin edustaja Kimmo Tuppurainen, keskimmäisenä Watrecin yhteistyökumppani, WE Viet Co.:n toimitusjohtaja, Chau Phuoc Minh. Hänen oikealla puolellaan on Suomen suurlähettiläs Vietnamissa, Kari Kahiluoto. Kuva: Watrec

 

Jaa sosiaalisessa mediassa