Menestystarinat

Suomalaiset talonrakennus- ja infra-alan yritykset menestyvät Afrikan maissa ja Intiassa osaamisella ja innovaatioillaan

26.05.2020

Yhä useammat suomalaisyritykset ovat kiinnostuneita tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja kehittyvien maiden infrastruktuurin ja teollisuuden kestävään rakentamiseen. Viisi Finnpartnershipin tukea saanutta yritystä kertoo, mitä työ on käytännössä.

YK:n jäsenmaat ovat sopineet kestävän kehityksen tavoitteista, jotka ohjaavat äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen liittyviä ponnisteluja vuoteen 2030.

Yhdeksänneksi tavoitteeksi on nostettu kestävän infrastruktuurin rakentaminen sekä kestävän teollisuuden ja innovaatioiden edistäminen.

Finnpartnershipin liikekumppanuustukea hankkeisiinsa saaneet yritykset kertovat, mitä yritykset voivat tehdä näiden tavoitteiden edistämiseksi ja tehdä samalla kannattavaa liiketoimintaa.

Kuva: Block Solutions Oy

Helpotusta kehitysmaiden asuntopulaan

Edullisista mutta kestävistä ja helposti pystytettävistä asuintaloista on köyhissä maissa huutava pula. Suomalaisen Block Solutions Oy:n liikeidea perustuu tämän ongelman lievittämiseen.

Ylöjärvellä toimiva yritys on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa kevyisiin pienmoduuleihin perustuvan rakennusmenetelmän, jolla voidaan vauhdittaa paikallista asuntotuotantoa ja nopeuttaa rakentamista myös kriisialueilla.

”Suuria lego-palikoita muistuttavat moduulit valmistetaan biokuidusta ja kierrätysmuovista. Näin saadaan kestävä ja uudelleenkäytettävä materiaali, jonka avulla voidaan helposti rakentaa ilman työkaluja. Moduuleita voidaan siirtää ja esimerkiksi laajentaa taloa perhekoon kasvaessa”, Block Solutionsin hallituksen puheenjohtaja Markus Silfverberg sanoo.

Yrityksen liiketoiminta perustuu lisensseille, joita myydään suomalaisyrityksen teknologian käyttöön ottaville yrityksille. Silfverbergin mukaan painopiste on nyt Afrikassa.

Ensimmäiset tehtaat Nigeriaan ja Kongoon

Moduulien valmistus on tarkoitus käynnistää Nigeriassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa vielä tämän vuoden aikana. Tänä vuonna kumppaniyritysten on määrä aloittaa tuotanto myös Tansaniassa, Ugandassa ja Keniassa, mutta koronaepidemia voi siirtää aloituksen ensi vuoden puolelle.

Afrikan maissa moduulien valmistusmateriaaleja joudutaan alkuvaiheessa tuomaan ulkomailta. Silfverberg uskoo, että paikallinen kotimaisuusaste kuitenkin nousee muutaman vuoden sisällä, kun maihin saadaan esimerkiksi toimivat muovin kierrätysjärjestelmät.

”Visiomme on, että vuoteen 2026 mennessä jo 200 tehdasta valmistaisi moduuleita. Näin nopeaan kasvuun eivät omat pelimerkkimme riitä, vaan pyrimme saamaan mukaan esimerkiksi kestävään kehitykseen erikoistuneita sijoittajia, jotka voisivat rahoittaa paikallisia yrittäjiä.”

Paikalliset yrittäjät tarvitsevat rahoitusta, sillä noin miljoona euroa maksava tehdas on paikallisen mittapuun mukaan mittava investointi.

”Se on kuitenkin kustannustehokas tapa parantaa asumisoloja, sillä yksi tehdas pystyy valmistamaan 300–500 taloa vuodessa.”

Afrikan oloihin sopivia elementtitaloja

Somaliaan kuuluva Somalimaa on köyhää, mutta muuhun Afrikan sarveen verrattuna poikkeuksellisen rauhallinen. Olojen vakiintumisesta kertoo kasvava asuntotuotanto. Suomalainen BlueWhite Primos Oy on kehittänyt betonielementtitalojen rakentamiseen valmistusmenetelmän, joka sopii paikallisiin oloihin. Yrityksen toimitusjohtaja Harri Sarjanoja kutsuu liikeideaa liikkuvaksi talotehtaaksi.

“Elementit valmistetaan työasemalla, jota voidaan siirtää helposti paikasta toiseen.
Isommissa projekteissa on helpompi tehdä valmistus paikan päällä kuin kuljettaa elementtejä matkojen takaa”, Sarjanoja perustelee.

Kyse ei ole aivan tavanomaisista betonielementeistä, vaan Sarjanojan mukaan niissä on otettu huomioon Somalimaan sääolosuhteet. Päivällä aurinko paahtaa, ja lämpötilat nousevat. Yöllä on voi olla selvästi viileämpää.

“Teknologiamme perustuu sandwich-elementtiteknologiaan. Elementtikuorien välissä virtaa ilmaa, joka eristää kuumaa ja kylmää. Se säästää huomattavia määriä energiaa, kun ilmastointilaitteiden käyttötarve vähenee.”

Suomalaisyritys työllistää paikallisia rakentajia

BlueWhite Primosin toiminnan aloittamista Somalimaassa on helpottanut, että yrityksen kuudesta omistajasta kolme on syntyperältään somalialaisia. Runsaan vuoden aikana on toteutettu muutamia omakotitalohankkeita avaimet käteen -periaatteella.

Yritys vastaa perustuksista, elementtiseinien pystytyksestä ja katon rakentamisesta sekä projektijohtamisesta. Paikalliset urakoitsijat vastaavat viimeistelytöistä. “Suurin osa asiakkaista on ollut muualla asuneita somalialaisia, jotka ovat palaamassa takaisin kotialueilleen.”

BlueWhite Primos työllistää Somalimaassa tilauskannasta riippuen 15–25 työntekijää. Sarjanoja kertoo, että koulutuksella ja työtehtäviin perehdyttämisellä on tärkeä merkitys, sillä rakennusalan ammattilaisia on Somalimaassa erittäin vähän.

Yrityksen tavoitteena on päästä kiinni rakennushankkeisiin, joissa rakennetaan kokonaisia asuinalueita. Myös Somalimaassa toimivat avustusjärjestöt työllistävät rakennuttajia.

“Olemme kuitenkin vielä tällä hetkellä liian pieni toimija YK:n tai muiden isojen organisaatioiden kumppaniksi. Tavoitteet on kuitenkin asetettu isompien kohteiden rakentamiseen, johon muottiteknologia soveltuu hyvin.”

Somaliassa hankittujen referenssien ansiosta Sarjanoja uskoo liiketoimintaa syntyvän jatkossa muuallekin Afrikkaan. Yritys käy parhaillaan Etiopiassa ja Keniassa neuvotteluja, joissa on tarkoitus löytää muottitekniikan ostamisesta kiinnostunut paikallinen kumppani.

Somalimaan liiketoimintaympäristö on haasteellinen, mutta Sarjanoja kannustaa suomalaisia yrityksiä etsimään sieltä rohkeasti mahdollisuuksia. Sitoutuminen ja tiivis läsnäolo paikan päällä ovat välttämättömiä. “Olemme saaneet hyvän vastaanoton. Rakennamme yhdessä perustamamme sisaryrityksen Primos Somaliland Construction Companyn kanssa energiatehokkaita taloja ja opetamme ihmisiä niitä tekemään. Näin rakennamme yhteiskuntaa ja tarjoamme ratkaisuja, joista Somalimaassa ei ole vielä aiemmin tehty.”

Kuva: Janne Nielsen Oy

Täydennystä rakennusalan osaamiseen Ugandassa

Myös itäafrikkalaisessa Ugandassa on pula kestävällä rakennetuista asunnoista ja rakennusalan osaamista. Tämän on huomannut myös Janne Nielsen, joka paikallisten kumppaniensa kanssa rakentaa ja myy asuinkiinteistöjä maan pääkaupungissa Kampalassa. Suomessa Nielsenillä on oma kiinteistönvälitystoimisto Mäntsälässä.

”Olemme rakentaneet Kampalassa neljän asunnon rivitalon. Uudelle hankkeelle on tontti valmiina, mutta koronaepidemia on viivästyttänyt rakentamisen aloittamista”, Nielsen sanoo.
Nielsen toimii Ugandassa paikallisten kumppaneiden kanssa, jotka vastaavat rakennushankkeiden käytännön toteutuksesta.

”Olemme luoneet Ugandassa tehokkaan johtamismallin. Lisäksi koulutamme hankkeissa työskentelevät työntekijät. Oppimishaluisia nuoria löytyy paljon, mutta esimerkiksi työturvallisuudessa on lähdettävä alkeista.”

Nielsenin tavoitteena on kehittää myös paikallista kaupankäynnin tapoja niin, että asuntokohteet myydään asiakkaille jo rakentamisvaiheessa. Tämä vapauttaa rakentajan pääomia uusiin kohteisiin. ”Kaupankäyntitapojen muuttaminen edellyttää esimerkiksi sitä, että myytävistä kohteista on entistä enemmän ja havainnollisempaa materiaalia verkossa, esimerkiksi 3d-havainnekuvia.”

Nielsen perusti hiljattain yhteisyrityksen ugandalaisten kumppaniensa kanssa. Ensimmäiset asuntokohteet on suunnattu suhteellisen varakkaille perheille. Jatkossa on kuitenkin tarkoitus tehdä asuntotuotantoa myös Ugandan kasvavalle ja vaurastuvalle keskiluokalle.

Kuva: BaseN Oy

Helpotusta Ruandan sähköpulaan

Sähkön kysyntä kasvaa Afrikassa voimakkaasti, mutta puutteellisen tuotantokapasiteetin ja heikkojen jakelujärjestelmien vuoksi sähkökatkokset ovat osa miljoonien ihmisten arkea. Reaaliaikaiseen mittausteknologiaan ja tietoverkkojen suunnitteluun erikoistunut BaseN Oy on toimittanut Ruandaan järjestelmän, joka tehostaa sähkönsiirtoverkkojen rakennushankkeita.

”Ratkaisumme antaa mahdollisuuden seurata infrahanketta reaaliaikaisesti, mikä parantaa tiedonkulkua eri osapuolten välillä. Tämä lisää kustannustehokkuutta ja auttaa pitämään hankkeille asetetut aikataulut”, BaseN:n myyntijohtaja Carlos Canto sanoo.

Keskisessä Afrikassa sijaitsevan Ruandan talouskasvu on ollut viime vuosina maanosansa nopeimpia, ja maa on investoinut paljon sähköverkkojen ohella myös muuhun infrastruktuuriin. Henkeä kohti laskettu bruttokansantuote on kuitenkin edelleen alle 800 Yhdysvaltain dollaria vuodessa.

”Voimme yrityksenä auttaa köyhää maata käyttämään rajallisia resursseja entistä tehokkaammin ja rakentamaan entistä luotettavampaa infraa.”

BaseN:n asiakas on sähköntuotannosta ja -jakelusta vastaava valtionyhtiö Rwanda Energy Group, joka rakennuttaa siirtoverkkoja paikallisilla urakoitsijoilla. Ajantasaista tietoa voivat hyödyntää verkon omistajan ohella projekti- ja työmaajohto sekä asiantuntija-apua antavat konsultit. Tieto on myös rakennusvalvojien ja hanketta rahoittavien sijoittajien käytettävissä.
Canton mukaan uuden teknologian hyödyntämiseen liittyvä koulutus hankkeen osapuolille on oleellinen osa BaseN:n toimintaa Ruandassa. It-osaamisen ohella paikallista osaamista kartutetaan esimerkiksi prosessien hallinnasta, työn laadun varmistamisesta ja työturvallisuudesta.

BaseN on perustamassa Ruandaan tytäryhtiön, ja tavoitteena on saada uusia asiakkaita. ”Samalla tähyämme mahdollisuuksia myös muista Afrikan maista.”

Tapaamisten ja aikataulun suunnittelu Intiassa vaatii paljon suurempia turvamarginaaleja kuin muualla
– jopa renkaan vaihto saattaa olla matkan varrella tarpeen. Kuva: Temet Oy

Väestönsuojelua tunnetuksi Intiassa

Suomen kaltaisissa kehittyneissä maissa väestön ja teollisuuskohteiden suojaamiseen tarkoitetut ratkaisut ovat hyvällä tasolla, mutta kehitysmaissa niissä on yleensä paljon parannettavaa.

Suojaratkaisuja kehittävä Temet Oy tekee Intiassa tunnetuksi väestön ja yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeiden toimintojen suojausta kriisi- ja onnettomuustilanteissa. ”Olemme tehneet Intiaan kauppaa jo toistakymmentä vuotta, mutta toistaiseksi asiakkaat ovat olleet puolustushallinnosta. Nyt lähdemme hakemaan asiakkaita myös muun muassa petrokemian tuotantolaitoksista ja ydinvoimaloista”, Temetin toimitusjohtaja Ilkka Kivisaari sanoo.

Temetin tuotteet soveltuvat myös esimerkiksi datakeskusten suojaamiseen. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä kaikille intialaisille, joista yhä useampi käyttää älypuhelinta. Turvallisia datayhteyksiä tarvitsee myös maan taloudelle tärkeä it-ala.

Temet on toiminut aiemmin Intiassa jälleenmyyjän kanssa, mutta hiljattain suomalaisyritys perusti maahan oman tytäryhtiön. Myös komponenttien paikallista valmistusta on selvitetty.
”Ainakin alkuvaiheessa käytämme alihankkijana paikallista kumppania, jolta löytyy osaamista valmistukseen ja suhteita loppuasiakkaisiin. Tuotteiden sertifiointi ja laadunvalvonta pysyvät Temetin omissa käsissä.”

Kivisaaren mukaan paikallisten määräysten mukaan väestönsuojat eivät ole pakollisia esimerkiksi kerrostaloissa tai liikekiinteistöissä. Temetin tavoitteena on tehdä viranomaisille ja laajemmallekin yleisölle tunnetuksi riskienhallinnan merkitystä näissä asioissa. ”Teollisuudessa suojaratkaisujen yleistymistä ovat jo pitkään jarruttaneet vanhentuneet standardit. Olemme käyneet monessa yrityksessä ja auditoineet kohteita. Selvästi näkee, että turvallisuuden suhteen on menty monesti hyvällä onnella.”

Jutun ensimmäinen kuva: BlueWhite Primos Oy

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ajankohtaista