Menestystarinat

Suomalaisesta seulontateknologiasta apua Intian terveydenhuollon haasteisiin

20.02.2019

Aqsens Health Oy kehittää Intiassa sovellusta aikaisen vaiheen suusyövän ja anemian seulontaan syljestä tehtävällä helppokäyttöisellä ja edullisella pikatestillä. Finnpartnershipin tuki auttoi käynnistämään toiminnan Intiassa.

Aqsens Health Oy:n sylkianalyysiin perustuvaa seulontamenetelmää ja siihen liittyvää perusteknologiaa on kehitetty Suomessa vuodesta 2015 alkaen. Ensimmäisiä alustavia mittauksia tehtiin Intiassa jo vuonna 2016 yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden ja Turun yliopiston kanssa. Nämä noin 500 sylkimittausta antoivat rohkaisevia tuloksia, jonka seurauksena yhtiö päätti panostaa tuotekehitykseensä, ja lähti rakentamaan suunnitelmaa sylki- ja virtsapohjaisten terveydenhuollon seulontamenetelmien kehittämiseen. Intiassa yhtiö pyrkii kehittämään sylkipohjaista terveyden seulontamenetelmää, jonka painopisteenä on suusyövän seulonta. Hankkeen onnistuessa siitä tulee hyötymään erityisesti paikallisen väestön köyhin kansanosa, jonka keskuudessa suusyöpä ja sen hoitamattomuus on suurin ongelma.

 

Paikallisesti toimiminen oli edellytys

Keväällä 2016 yhtiö (tuolloin Aqsens Oy) päätti käynnistää projektin Intiassa paikallisten kumppanuuksien solmimiseksi ja Intian-toimintansa aloittamiseksi. Yhtiö jätti Finnpartnershipille liikekumppanuustukihakemuksen keväällä 2016, jotta se voisi syventyä Intian markkinoihin ja löytää kumppanuudet, joiden päälle rakentaa tulevaisuutta.

Ensimmäinen askel projektissa oli tytäryhtiön perustaminen Intiaan, sillä tehtäessä validointikokeita lääketieteen alueella, pitää eettisten ja muiden lupien olla kunnossa. Tytäryhtiön perustaminen oli myös Intian bioteknologiaministeriön edellytys sille, että projektissa päästäisiin alkuun, joten tehtävänanto oli selkeä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Timo Teimonen.

Tytäryhtiön perustaminen onnistuikin nopeasti, sillä Suomen suurlähetystön avustuksella yhtiö löysi sopivan lakitoimistokumppanin. Tehokkaalla kuuden viikon yhteistyöllä perustettiin Aqsens Health Pvt Ltd Karnatakan osavaltion pääkaupunkiin Bangaloreen. Tuohon kuuden viikon jaksoon mahtui jo useita paikallisen toiminnan piirteitä, joihin pelkällä suomalaisella osaamisella ja toimintamallilla olisi saattanut mennä jopa kuusi kuukautta, pohtii Teimonen. Näistä ehkä mielenkiintoisin oli Teimosen mukaan pankkitilin avaaminen ja siihen vaadittava suomalaisten kotiosoitteiden todentaminen intialaisen pankin dokumentteihin; tästäkin kuitenkin selvittiin muutaman tunnin pohdinnalla, ja usean paikallisen asiantuntijan avustuksella.

Yhteistyö suomalaisia toimintamalleja ymmärtävän paikallisen lakitoimiston kanssa loi hyvän pohjan varsinaisten liikekumppanien etsimiselle.

 

Paikallisen kumppanuusverkoston rakentamisen tärkeys

Oman paikallisen toiminnan lisäksi oikeiden kumppanien valinta Intiassa on ollut Aqsens Healthille äärimmäisen tärkeää. Liikekumppanuustuella tuetun projektin aikana yhtiö onnistui luomaan kumppanuuden The Public Health Foundation of Indian (PHFI) kanssa. Tämä kumppanuus kansainvälisestikin tunnustetun tutkimusorganisaation kanssa on nyt yhtiön Intian toiminnan tärkeä kulmakivi. PHFI:n avustuksella Aqsens Health tekee tuotteensa validointitestit Intiassa: ilman tätä yritys ei pääsisi käsiksi Intian markkinaan, sillä terveyden seulontaan tulevilla tuotteilla täytyy olla asianmukainen paikallinen validointi.

Toimittaessa kansainvälisillä markkinoilla ja etenkin suomalaisesta poikkeavan kulttuurin parissa, on myös Suomesta ja Suomen verkostojen kautta saatava tuki Aqsens Healthin mukaan äärimmäisen tärkeää. Tytäryhtiön perustamisessa paikallisen Business Finlandin ja Suomen suurlähetystön suosittelemat paikalliset asiantuntijat olivat korvaamaton apu. Lisäksi he ovat olleet tärkeässä roolissa yhtiön paikallisten viranomaissuhteiden vahvistamisessa sekä kontaktien avaamisessa potentiaalisiin kumppaneihin.

Vielä tärkeämmässä roolissa projektin toteutumiselle on Teimosen mukaan ollut Finnpartnershipin hankkeelle myöntämä Liikekumppanuustuki. Suomalaiselle startup-yritykselle on suuri kynnys ja kustannus lähteä avaamaan Intian kokoista markkinaa, ja vaikka potentiaali markkinassa on iso, saattavat yksityiset sijoittajat katsoa helposti tällaiset hankkeet alkuvaiheessa aivan liian riskialttiiksi, toteaa Teimonen. Finnpartnershipin tuen ansiosta yhtiö on pystynyt ottamaan tärkeät ensiaskeleet Intian toimintansa käynnistämisessä ja samalla kasvattamaan uskottavuuttaan sijoittajien silmissä. Finnpartnershipin tuki on myös mahdollistanut sen, että yhteiskunnalliset vaikutukset ja niiden arviointi on voitu pitää projektissa keskeisessä roolissa, mikä on tärkeää myös yhtiölle ja sen kumppaneille sekä asiakkaille.

Seuraavina askeleina Aqsens Healthilla on validointitestien loppuunsaattaminen, valmistus- ja jakelukumppanien löytäminen, paikallisen organisaation rakentaminen sekä henkilökunnan kouluttaminen. Yhtiö odottaa jo innolla Intian tytäryhtiön liiketoiminnan varsinaista käynnistymistä – Teimosen mukaan tuki- ja kumppaniverkoston ansiosta tämä on jo lähempänä kuin yhtiö olisi projektia aloittaessa uskonutkaan.

 

Kuva: Aqsens Health Oy

Jaa sosiaalisessa mediassa