Menestystarinat

Paahtimo rakentaa suoraa yhteyttä kahvintuottajan ja kuluttajan välille

29.04.2021

Kaffa Roastery rakentaa mahdollisimman läpinäkyvää ja suoraa toimitusketjua kahvin viljelijältä kuluttajalle. Finnpartnershipin tuella on ollut merkittävä rooli uuden kehittämisessä.

Helsingin Pursimiehenkadulla kulkija voi aistia ilmassa vastapaahdetun kahvin tuoksua, kun hän ohittaa lähellä telakka-aluetta sijaitsevan Kaffa Roasteryn paahtimon ja kahvilan.

Vuonna 2007 perustettu yritys on maan tunnetuimpia pienpaahtimoita ja kahvikulttuurin puolestapuhujia. Paahtimo on tehnyt myös paljon työtä kahvibisneksen eettisen ja ekologisen vastuullisuuden edistämiseksi.

Kaffa Roasteryn perustaja ja toimitusjohtaja Svante Hampf kertoo, että viime vuosina paahtimossa on keskitytty lisäämään toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja karsimaan ylimääräisiä välikäsiä kahvin viljelijöiden ja kuluttajien väliltä.

”Markkinoilla olevat sertifikaatit eivät tuoneet haluamaamme läpinäkyvyyttä, joten aloimme kehittää asiaa askeleen eteenpäin ja lähteä rakentamaan omaa järjestelmää”, Hampf perustelee.

Finnpartnershipin tuki nopeutti uuden kehittämistä

Pari vuotta sitten Kaffa Roastery sai Finnpartnershipin liikekumppanuustukea uusien kumppaneiden identifiointiin Itä-Afrikassa. Tuki käytettiin matkakustannuksiin ja matkoihin liittyviin palkkakuluihin.

Matkojen aikana tavattiin paljon pieniä viljelijöitä kahvistaan tunnetuissa Etiopiassa ja Keniassa sekä nousevissa kahvimaissa Ruandassa ja Ugandassa.

”Etiopiassa teimme pisimmän kierroksen ja tutustuimme moneen alueeseen ja kumppaniin. Muissa maissa olimme jo ennestään rajanneet tarkemmin, keitä käymme tapaamassa”, Hampf toteaa.

Finnpartnershipin tuki oli Hampfin mukaan keskeistä, jotta uusia kontakteja pystyttiin hakemaan näin laajasti.

”Pienenä toimijana meillä ei olisi ollut resursseja tehdä näin laajaa kierrosta. Finnpartnershipin tuen ansiosta pystyimme nopeuttamaan uusien asioiden kehittämistä.”

Identifiointimatkat tuottivat uusia kumppanuuksia

Matkojen tuloksena solmittiin suhteita useisiin uusiin kahvinviljelijöihin, joilta Kaffa ostaa nyt kahvia.

”Yhteistyö on paljon helpompaa, kun tunnemme puolin ja toisin toisemme. Esimerkiksi Ugandassa olemme pystyneet vaalimaan kumppanuuksia, vaikka paikalliset viljelijät eivät ole voineet toimittamaan meille sovitun hintaista ja laatuista kahvia kuivuuden takia.”

Kaffa Roastery hankkii jatkossa raakakahvit mahdollisimman suoraan viljelijöiltä, jotta kahvien eettisyys ja ekologisuus voidaan taata. Jokaisen kahvinviljelijän ja osuuskunnan luona pyritään käymään ennen ostopäätöksiä.

Suurin osa Kaffa Roasteryn kumppaneista on pienen kahvipalstan omistavia viljelijöitä. Myös ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota. Kahvia ostetaan mieluiten viljelijöiltä, jotka käyttävät vähemmän lannoitteita ja huomioivat tuotannossaan ympäröivän luonnon sekä kuluttavat mahdollisimman vähän vettä.

Entistä suorempi yhteys viljelijältä kuluttajalle

Svante Hampfin mukaan Kaffa Roasteryn tavoitteena on jatkaa mahdollisimman läpinäkyvän järjestelmän rakentamista kahvinviljelijöiden ja kuluttajien välillä. Suunnitteilla on esimerkiksi käyttää riippumatonta tahoa varmentamaan, että toiminta on varmasti vastuullista.

”Olemme päässeet jo hyvään alkuun, mutta työtä on vielä paljon jäljellä.”

Kaffa Roasteryn ajatuksena on myös kehittää kahvin nykyistä kestotilauspalvelua, jotta kuluttaja voisi ostaa haluamaansa kahvia entistä suorempaa reittiä viljelijältä. Näin hän pystyisi helposti näkemään, mihin tuotteesta maksettu raha päätyy.

”Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa kuluttajan maksamasta kahvin hinnasta jäisi viljelijälle.”

Hampf huomauttaa kuitenkin, että jatkossakin välikäsiä tarvitaan esimerkiksi kahvin pesemiseen, kuljettamiseen, paahtamiseen ja markkinointiin.

Kaffa julkaisee nettisivuillaan, kuinka paljon eri kahvilaaduista on maksettu viljelijöille. Hampfin mukaan suomalaiset asiakkaat kysyvät entistä enemmän kahviin liittyvistä eettisistä ja ekologisista asioista.

”Vielä kymmenen vuotta sitten keskustelu pyöri maun, laadun ja hinnan ympärillä. Nyt puhutaan mausta ja laadusta, mutta myös kahvin eettisyys ja tarina ovat nostaneet päätään. Niistä kysytään itse asiassa eniten juuri nyt.”

Kuva: Kaffa Roastery

Jaa sosiaalisessa mediassa